<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Helt annet oppkjøpsmarked

– Det er et helt annet marked nå, med færre kjøpere og lavere betalingsvilje, sier Kjartan Nielsen Friis i Visma, som på drøyt to år har kjøpt 12 proptech-selskaper.

Ser digitaliseringsmuligheter: – Innen eiendomsbransjen ser vi fremdeles mange prosesser som er forholdsvis manuelle, og vi tror digitalisering vil bidra til å øke lønnsomheten og verdiskapningen i bransjen, sier Kjartan Nielsen Friis, adm. direktør i Visma Property Solutions. Foto: Iván Kverme
Eiendom

 – Denne utviklingen så vi komme allerede mot slutten av 2021. Når det er sagt, vil gode selskaper med vekst og lønnsomhet alltid være populære, uansett om vi skriver 2021 eller 2023, sier Nielsen-Friis.

Ser etter lønnsomme

Han er adm. direktør i Visma Property Solutions, en del av softwarekonsernet Visma, som i fjor kjøpte over 40 selskaper. Siden januar 2020 har Visma kjøpt 12 selskaper i proptech-kategorien. Det seneste skuddet på stammen er oppkjøpet av Arealstatistikk, fra midten av mars i år..

– Mange proptech-selskaper er i tidligfasen, men på grunn av makrotrender vil det dukke opp flere aktører, sier Nielsen Friis.

Men i motsetning til selskapene man hører om i mediene som er på jakt etter kapital og nye eiere, er det ikke oppstartsselskaper som skal finansiere vekst og som går med store underskudd Visma er på jakt etter.

– Vi er alltid interessert i “gode” software-selskaper, det vil si lønnsomme selskaper i vekst. Disse kjennetegnes typisk ved at de leverer gode brukeropplevleser, bygger på en skalerbar teknologi og løser reelle problemer for bransjen, sier han.

Mye manuelt i eiendomsbransjen

Det betyr selskaper som automatiserer det Nielsen Friis kaller “mission critical”-prosesser, gjerne innen felt som er myndighetsregulert. 

– I eiendomsbransjen ser vi fremdeles mange prosesser som er forholdsvis manuelle, og vi tror digitalisering vil bidra til å øke lønnsomheten og verdiskapningen i bransjen. Proptech-markedet, spesielt innen kritiske prosesser, tror vi vil vokse, sier han.

Skal ha 100 prosent

Og når du får Visma inn på eiersiden, er det ugjenkallelig slutt for eget eierskap. 

– Av og til sitter gründerne på aksjer i eget selskap en periode, men vi skal ha 100 prosent til slutt. Mange velger å ta delvis oppgjør i Visma-aksjer, sier Nielsen Friis.

Han sier at noen av selskapene de kjøper har høy vekst, og det er usikkert hvordan utviklingen blir. Da beholder selgerne en aksjepost en tid fremover for å sette endelig pris på selskapet.

Blant annet i Hybel som Visma kjøpte i februar i fjor. Her eier Visma 50,1 prosent, mens gründerne sitter på resten.

– Dere kjøper bare lønnsomme selskaper, hvilke råd har du til proptech-gründere for å gjøre seg attraktive blant oppkjøpsselskaper og investorer?

– Det er ikke min oppgave å rådgi gründere, de må selv finne ut hva de ønsker, men jeg tipper de fleste gründere har fått beskjed av sine nåværende eiere eller potensielle investorer om å finne en vei til lønnsomhet, sier Nielsen Friis.

– Hvordan finner dere oppkjøpskandidater?

– Det er både ved at vi oppsøker kjøpskandidater og at vi blir kontaktet av selskaper, men svært mange selskaper har vi hatt en dialog eller relasjon med over lengre tid. Mange har for eksempel gjort integrasjoner med Visma-systemer, sier han.

I Norge har Visma siden 2020 kjøpt Websystemer, Meglerfront, Codegarden, Presis Utleie, Fenistra, Flytteportalen, Giant Leap, Webtop, Nordic Guys, Reeltime, Hybel, Create, Nordeca og Arealstatistikk.

Lønnsomme dataleverandører: Kjartan Nielsen Friis og Visma Property Solutions kjøpte i slutten av mars Arealstatistikk, som Sigmund Aas og Christian Lorange eide og var eneste ansatte i. Foto: Visma

Arealstatistikk som ble kjøpt 27. mars, var eid av to gründerne som også er de eneste ansatte, Christian Lorange og Sigmund Aas. Dette selskapet leverer statistikk og underlagsdata til næringseiendomsbransjen. Dataene brukes blant annet i analyser og verdivurderinger.

Regnskapet viser at inntektene har gått fra 5 millioner i 2016 til 10,4 millioner i fjor. Selskapet har ligget på et resultat etter skatt på omtrent halvparten av omsetningen i alle år, og hoveddelen av kostnadene har vært lønn til de to eierne.

Endret investorsentiment

Det har vært et markant skifte i finansieringsmarkedet for proptech-selskaper siden forsommeren i fjor. Da sommeren nærmet seg, hadde det vært et år med skyhøy interesse for proptech-emisjoner, og ikke mindre enn 443 millioner var skutt inn i norske selskaper siden nyttår. I etterkant har volumet gått kraftig ned og prisingen likeså. Lønnsomhet, eller en plan som vil gi lønnsomhet innen kort tid, er påkrevet fra investorene.

– Arealstatistikk er et selskap som i flere år har levert jevn vekst i inntekter og solide marginer, kan dere si noe generelt om prisingen av slike?

– Vi uttaler oss aldri om prisen på enkeltselskaper, men som nevnt går lønnsom vekst aldri av moten. Det reflekteres også i hvordan slike selskaper fortsatt prises på inntjeningsmultipler.

– Hvor lenge binder nøkkelpersoner hos det selgende selskapet seg til å jobbe i selskapet når det blir kjøpt opp, og hvor mange tar deler av oppgjøret i Visma-aksjer?

– Vi ser at nærmere 70 prosent av alle gründere som kommer inn i Visma via oppkjøp, fortsatt er en del av konsernet fem år etter oppkjøpet. Dette synes vi sier veldig mye om hvordan vi klarer å ivareta gründerånden i de oppkjøpte selskapene våre, og hvor stor frihet de får til å utvikle seg videre. Vi tvinger aldri noen til å kjøpe aksjer i Visma, sier han.

Selskapet har heller ingen bindingstider for nøkkelpersoner ved oppkjøp, ifølge Nielsen Friis.

– Men de fleste ønsker å bli, sier han.