<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Vil kjøpe halve boligen din og la deg overta resten gradvis

I dagens boligmarked er det blitt vanskeligere for mange å komme seg inn. Det fører til nye løsninger. CoOwner, et nytt deleieselskap, hentet nylig 20 millioner og vil kjøpe halve boligen med deg.

Deleie: CoOwner er navnet på selskapet som skal kjøpe boliger sammen med kunder og deretter la boligkjøperen overta hele med tiden. Her ved leder for konsept- og forretningsutvikling, Eirik Berge (t.v.) og daglig leder Lars Christian Blåsternes (t.h.). Foto: Line Owren
Eiendom

Få land i verden har så mange boligeiere som Norge, og i løpet av livet vil godt over 90 prosent av alle nordmenn eie sin egen bolig. Nesten 8 av 10 nordmenn eier sin egen bolig til enhver tid.

Likevel blir nåløyet trangere for hvert år, med stigende boligpriser og strengere krav fra både myndigheter og banker. 

Med