<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Skatteflukten er ikke over

Kjell Inge Røkke. Foto: Iván Kverme
Leder og kommentar

Det kommer stadig nye meldinger om norske skatteflyktninger. Redere, industrifolk og tech-investorer. Og selvfølgelig barn av rike nordmenn. Rundt en flyktning i uken kan man regne med, og det er blitt så mange at det dannes sosiale nettverk. Flyktningene trives, og sveitsiske myndigheter reklamerer i norske medier med hvor man kan bo (f.eks. i Andermatt).

At norske skatteregler vil bli endret på grunn av dette, er tvilsomt. Myndighetene har trolig skjønt at nok er nok, men skattereduksjoner blir det ikke med finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Derimot kan det være like viktig at det de kommende årene, frem til valget i 2025, eller i statsbudsjettet for 2024, som kommer i høst, ikke blir skatteøkninger.

Arveavgiften er lagt død av både finansminister og statsminister, og en ytterligere progresjon i inntektsskatten kommer ikke. Når halvparten av inntekten går til staten, er det nok.

I årets statsbudsjett dummet regjeringen seg ut ved å innføre en spesiell arbeidsgiveravgift for såkalt høye inntekter (over 750.000 kroner), men den tipper vi vil bli tatt ut.

Formuesskatten har regjeringen dratt opp til 1,1 prosent for formuer over 20 millioner kroner, og det er nok. Selskapsskatten på 22 prosent blir trolig også beholdt. Der ser Norge hva andre land gjør.

Utbytteskatten er kommet helt opp i 37,4 prosent, og det er den som rammer “de rike” mest.

Eiere må jo finne eller hente penger til å betale formuesskatt med, og da blir det utbytteskatt når pengene hentes i bedriften hvor formuesverdiene er.

Det var dette som fikk Kjell Inge Røkke til å rømme til Sveits. Han kunne ikke eller ville ikke tømme de børsnoterte selskapene for å kunne betale skatten. Fikk han utbytte, måtte alle aksjonærene få.

Ap og Sp vil neppe legge opp til et skattevalg, som Høyre og FrP pleier å vinne, og derfor tipper vi det blir små endringer i statsbudsjettene for 2024 og 2025.

Muligheten til å ta med hele formuen fra Norge til et skatteparadis ubeskattet (altså uten gevinstbeskatning) og ta den hjem etter fem år, uten å få skatt, er fjernet.

Fortsetter flyktningstrømmen fremover, kan det imidlertid komme en form for exit-skatt.

Det vil si det må gjennomføres en skattlegging av alle gevinster ved utreise.

Noen bør pakke kofferten snarest mulig.