<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Corona kan gi boom i mikromobilitet

Coronaviruset har vendt om på våre reisevaner. Elsykkel-salget har skutt i været, mens færre bruker Oslo Bysykkel og færre tar kollektivtransport.

Mikromobilitet: sykkelsalget har skutt i været, mens Oslo Bysykkel brukes mindre og mindre. Foto: Siv Dolmen
Livsstil

Buzzordet mikromobilitet er i vinden, og er en av flere trender som har fått en god boost som følge av coronaviruset.

Hva er mikromobilitet?

 

Mikromobilitet er et samlebegrep for små transportmidler som er ment til å frakte mennesker over kortere distanser. De kan være med eller uten motor. Eksempler på mikromobile transportmidler er sykkel, el-sykkel, el-sparkesykkel og el-skateboard.

En ny transportnormal

Selskapet Lime, som leier ut el-sparkesykler, har spurt innbyggere i Berlin, London, New York City, Seattle og Seoul om deres transportmønstre. Konklusjonen er at folk i større grad vil bruke ulike former for mikromobilitet som fremkomstmiddel etter coronapandemien enn de gjorde før. 

23 prosent av respondentene svarte at de allerede hadde kjøpt enten sykkel, el-sykkel eller el-sparkesykkel som følge av coronautbruddet. Ytterligere 38 prosent svarte at de planlegger å kjøpe et slikt fremkomstmiddel.

Undersøkelsen viser også at coronaviruset har gjort at flere kommer til å leie el-sparkesykler daglig etter pandemien, enn før. Det er derimot en nedgang i antallet som vil bruke kollektivtransport daglig etter pandemien. Samtidig viser undersøkelsen at bruken av taxi samt personbiler kan forventes å gå tilbake til samme nivå som før corona.

Elsykkel-boom

Også her til lands har mikromobilitet fått en opptur som følge av pandemien.

– Mye kan tyde på at vi får minst 50 prosent vekst i elsykkelsalget i år, forteller Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening til Kapital.

Han forteller at det i 2019 ble solgt rundt 55.000 elsykler i Norge. I år ligger det an til å bli solgt over 80.000.

I tillegg har salget av vanlige sykler økt: – Vi merker at sykkelsalget har økt, særlig innenfor kategorien hybridsykler, som er typiske pendlersykler folk bruker til og fra jobb, sier pressekontakt i XXL, Marte Ramuz Eriksen.

Nye reisevaner

Det er trolig flere årsaker til det økende salget av el-sykler. Mange nordmenn har fått ferieplanene sine kansellert, og har dermed mer penger å bruke på sykler og annet sportsutstyr. En annen årsak er trolig at folk tar mindre kollektivtransport. En undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) i juni underbygger dette.

– Blant de som fortsatt drar på kontoret, oppgir seks prosent at de har skiftet transportmiddel fra kollektivt til sykkel. Totalt har 20 prosent endret transportmiddel, sier Susanne Nordbakke i TØI til Kapital.

Færre bruker bysykkel

Samtidig som flere kjøper egne sykler, og det flommer over av elektriske sparkesykler i norske byer, er det færre som bruker Oslo kommunes eget tilbud for mikromobilitet. Tall fra Oslo Bysykkels nettside viser en tydelig nedgang i antall turer hittil i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Finansavisen har tidligere skrevet at dette utgjør en nedgang på 30 prosent fra fjoråret. Verre er det sammenlignet med toppåret 2018, med en nedgang på over 50 prosent.