<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Sugerør i statskassen: Næringsminister Jan Christian Vestre har til sammen fått 78 millioner kroner i statlige tilskudd til etableringen av prestisjefabrikken The Plus, penger som vanlige folk må se lenge etter. Foto: BIG/Vestre

Næringsminister Vestre fikk 78 millioner kroner i offentlig pengestøtte

Innovasjon Norge har bladd opp 47,4 millioner kroner, Eidskog kommune cirka 25 millioner og Enova nærmere 5,8 millioner i tilskudd og lån til næringsminister Jan Christian Vestres møbelfabrikk. For tomten i Eidskog skulle Vestre opprinnelig bare betale én krone i årlig festeavgift.

Arbeiderpartiets nyutnevnte næringsminister Jan Christian Vestre har høstet internasjonal anerkjennelse i blader som Wallpaper, Forbes og Fast Company for sin nye, innovative utemøbelfabrikk The Plus, som etter planen skal stå ferdig på Magnor i Eidskog kommune før nyttår.

Her hjemme har statsminister Jonas Gahr Støre gjentatte ganger sørget for gratisreklame for sin nye kollegas fabrikk, en markedsføring i de største norske nyhetsmediene verdt uante summer, ved at han både før og etter at han tiltrådte som statsminister har roset utemøbelprodusenten Vestre opp i skyene. Senest i Debatten på NRK med Fredrik Solvang rett etter valget brukte Gahr Støre god tid på å hylle sin kollegas bedrift for fokuset på bærekraft, og allerede før han la frem Arbeiderpartiets partiprogram før høsten 2020, rett før valgkampen startet, trakk han frem Vestre som et eksempel til etterfølgelse.

Store ambisjoner: Vestres nye møbelfabrikk har fått tilnavnet The Plus. Navnet er gitt etter formen på konstruksjonen, og designet har høstet mange lovord. Foto: BIG/Vestre

Møbelfabrikken The Plus, med en opprinnelig prislapp på cirka 300 millioner kroner, omtales som den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår. Under et pressetreff med Jonas Gahr Støre og Jan Christian Vestre på Vestres hovedkontor kom det frem at målet for utemøbelprodusenten er å bli et globalt utstillingsmiljø for bærekraftig og høyeffektiv produksjon, en veiviser for hvordan nyindustrialiseringen og grønn omstilling kan gå hånd i hånd.

– Vi skal bygge bro mellom Greta Thunberg-generasjonen og industrien, uttalte Vestre til NTB under pressetreffet, mens Gahr Støre understreket at det er slike prosjekter som The Plus han vil ha flere av. Mange flere.

Vi skal bygge bro mellom Greta Thunberg-generasjonen og industrien.
Jan Christian Vestre, industribygger og næringsminister

– Vestres møbelfabrikk viser at det er mulig å vokse med lavere klimaavtrykk, og at det er gjennom å satse på ny industri vi får ned utslippene, fremholdt Ap-lederen.

– Det er ikke noe bedre sted for å lansere denne politikken enn her, konkluderte Støre om Vestres hovedkontor.

Det er ikke noe bedre sted for å lansere denne politikken enn her.
Statsminister Jonas Gahr Støre om utemøbelprodusenten Vestre

Fikk 30 mill. i pengegave

Imidlertid er det ikke bare i form av gratis markedsføring at møbelprodusenten har fått solid støtte fra det offentlige. Kapitals beregninger viser at Vestre har fått over 78 millioner kroner i form av ulike tilskudd, lån og rimelig næringseiendom fra statskassen.

Fra Innovasjon Norge fikk Vestre 47,4 millioner bare i 2020. 22,9 millioner av dette er distriktsutviklingstilskudd, mens 4,5 millioner er kategorisert som ekstraordinære tiltak/coronatiltak på 4,5 millioner kroner – til tross for at bedriften gikk med store overskudd og eierne bevilget seg millionutbytter dette året. Resten av pengene fra Innovasjon Norge er et distriktsrettet risikolån på 20 millioner kroner.

Eidskog kommune har kjøpt et større tomteområde for 9,5 millioner kroner, og det er på deler av dette at The Plus oppføres i dag. Kommunen bidrar dessuten med infrastrukturinvesteringer for cirka 15 millioner kroner (hvorav ti millioner skal tilbakebetales i form av markedsleie på tomtefesteavtale), mens Enova har gitt 5,8 millioner i tilskudd til kommersiell utprøving og introduksjon av ny teknologi i bygg og område. Over 30 millioner er rene pengegaver, eller tilskudd som det mer presist heter.

Utover dette bidrar Garantiinstituttet for Eksportkreditt til finansieringen av byggeprosjektet med to garantier for lån fra Danske Bank til henholdsvis fabrikkbygget og til produksjonsutstyr og inventar, på til sammen 148 millioner kroner.

Best i verden: Statsminister Jonas Gahr Støre har ved flere anledninger brukt verdifull tid og spalteplass i riksdekkende medier på å drive markedsføring av næringsminister Jan Christian Vestres møbelfabrikk. – Det er ikke noe bedre sted for å lansere denne politikken enn her, sa han om Vestres hovedkontor. Foto: Vidar Ruud/NTB

Tjente 30 mill. – fikk coronatilskudd

Lånene og tilskuddene er innvilget i samme periode som Jan Christian Vestre, som eier 70 prosent av familieselskapet, og hans mor, som eier de resterende 30 prosentene, har kunnet glede seg over at selskapet går med store overskudd og fint har kunnet ta ut millionutbytter.

De senere årene, og spesielt etter at Jan Christian Vestre overtok driften, har utemøbelfabrikken Vestre blitt en seddelpresse av det litt mer sjeldne slaget. Siden 2014 har konsernet levert et samlet resultat før skatt på 153 millioner kroner, og bare de to siste årene har Vestre hatt et driftsresultat på over 70 millioner kroner.

Til tross for pandemien leverte selskapet et sterkt 2020, og omsetningen økte da med seks prosent, til 215 millioner kroner.

De gode resultatene har altså medført at Vestre og hans mor har kunnet bevilge seg hyggelige utbytter. Siden 2016 har de tatt ut et årlig ordinært utbytte på 1,5 millioner kroner, totalt 7,5 millioner kroner.

I 2019 ble det ifølge Finansavisen tatt ut et ordinært utbytte på 1,5 millioner kroner, og det samme beløpet er videreført i 2020. Det betyr 1,05 millioner kroner i utbytte til næringsministeren, mens den resterende summen tilfaller moren Elisabeth Preus Vestre, som eier de resterende 30 prosentene.

Av notene fremgår det også at det ble avsatt et tilleggsutbytte på 1,12 millioner kroner, som bringer totalen opp i 2,62 millioner kroner. Det totale utbytte for Jan Christian Vestre bare i 2020 endte dermed på 1,83 millioner kroner.

Det resterende overskuddet er avsatt til annen egenkapital, og den totale egenkapitalen for møbelprodusenten var på 142 millioner kroner ved utgangen av fjoråret. Det er en kraftig økning fra 111 millioner kroner i 2019.

Prisbelønnede arkitekter

The Plus. Navnet er gitt etter formen på konstruksjonen. Den ser ut som et plusstegn ovenfra. Vestres nye utemøbelfabrikk, som allerede har høstet mye ros for sin innovative utforming, er designet av det prisbelønnede arkitektfirmaet BIG Bjarke Ingels Group i København, kjent for blant annet sin signatur på prestisjebygg som Googles nye hovedkvarter og “The Twist” på Kistefos-museet her hjemme.

Tanken er at fabrikken skal bli sentrum for industri blandet med kultur, natur, arkitektur og opplevelser.

Fabrikken skal gjenbruke mesteparten av prosessvannet, og på det grønne taket vil 1.200 solcellepaneler produsere mer enn 250.000 kWh fornybar energi i året. Transporten mellom fabrikken på Magnor og “søsterfabrikken” i Torsby, en 90 minutters kjøretur over på svenskesiden, vil skje med helelektriske Tesla lastebiler som allerede skal være i bestilling.

– Kan styre fabrikken fra nettbrett

– Med møblene våre skaper Vestre møteplasser der folk kan komme sammen, og når vi nå bygger fabrikk på Magnor, er det egentlig en stor møteplass vi lager, skriver Vestre på fabrikkens hjemmeside. – Året rundt vil fabrikktaket være åpent for besøkende – lett tilgjengelig via ramper og trapper. Det skrånende taket gjør at besøkende kan gå oppover langs bygningen og samtidig følge produksjonen på innsiden, noe som gir maksimal åpenhet. De som er ekstra nysgjerrige, kan komme innom besøkssenteret på The Plus og ta en nærmere kikk på fabrikken fra innsiden. Gangveiene fortsetter ned på den andre siden av taket og går over i skogstier som slynger seg videre gjennom naturen og danner en fargerik rute gjennom parken og til Magnor sentrum, heter det fra Vestre selv.

De som er ekstra nysgjerrige, kan komme innom besøkssenteret på The Plus og ta en nærmere kikk på fabrikken fra innsiden.
Utemøbelprodusenten Vestre

I forbindelse med at utemøbelfabrikken fikk tildelt over 45 millioner kroner i tilskudd og lån fra Innovasjon Norge, uttalte Jan Christian Vestre til Innovasjonnorge.no at:

– Vi tar i bruk helt ny produksjonsteknologi basert på industri 4.0, som selvlærende roboter, objektgjenkjenning, scannere og big data. Hele fabrikken kan styres fra et nettbrett! Gjennom høyautomatisert produksjon, digitalisering og bærekraftige løsninger skal vi bevise at norsk ferdigvareindustri kan konkurrere med hvem som helst i hele verden, uttalte Vestre. 

Videre sa de:

– Vi vil at TripAdvisor skal omtale dette som en “must see”-destinasjon i Norge. Jeg er ganske sikker på at vi klarer det gjennom spektakulær arkitektur, superkule maskiner og en opplevelsespark på 300 mål.

Én krone i festeavgift

For på Magnormoen, helt på grensen til Sverige sør-øst for Kongsvinger, har Eidskog kommune kjøpt opp et område på 363 mål i anledning Vestres etablering i bygda. Prisen for hele arealet er 9,5 millioner kroner. Lite i Oslo-målestokk, markedspris, mener kommunen mens kritikerne hevder prisen er opp mot 8-10 ganger markedspris for private aktører. 

Tomten, hvor lokale entreprenører nå jobber på spreng for å fullføre prestisjebygget, er skilt ut med eget gårds- og bruksnummer og er på nærmere 34 mål. Opprinnelig hadde kommunestyret i Eidskog avtalt at Vestre bare skulle betale én krone i årlig festeavgift for tomten de ti første årene. Deretter skulle Vestre betale festeavgift beregnet ut fra kommunens utgifter til tomten. I tillegg skulle kommunen også besørge infrastruktur for cirka 5,5 millioner kroner.

Resten av området som kommunen kjøpte opp, er avsatt til det som med tiden skal bli en opplevelsespark, eid i fellesskap av Vestre og Eidskog kommune.

Kapital har fått innsyn i samarbeidsavtalen mellom Vestre og kommunen. Av denne fremgår det at: “I forbindelse med etablering av The Plus er partene enige om at det skal etableres en tilhørende opplevelsespark på et område på cirka 350.000 kvadratmeter som omkranser fabrikktomten, og som for eksempel kan inneholde design- og kunstinstallasjoner, pedagogiske installasjoner for skoleklasser, dikt-sti, lekeplasser m.v. (“Vestre Forest Camp” eller det navnet som Vestre velger). (...) Målet er at The Plus og Vestre Forest Camp skal bli en populær besøksdestinasjon.

(...). Vestre forplikter seg til å bidra til opparbeidelse av Vestre Forest Camp gjennom å utforme designløsninger for parken, opparbeidelse av stier, oppføring av installasjoner, møbler og utstyr, enten finansiert og ytt av Vestre alene eller gjennom spleiselag med annet næringsliv, stiftelser m.v. (...) Vestre Forest Camp skal bidra til å stimulere reiseliv og lokalt næringsliv.

Skogscamp for fem til ti mill.

Ved inngåelse av Samarbeidsavtalen er Vestres bidrag til Vestres Forest Camp i det foregående vurdert å ha en verdi i størrelsesorden NOK 5.000.000 til NOK 10.000.000.”

Av et kommunestyrevedtak i Eidskog av 23. mars i år fremgår det imidlertid at:

“Av forskjellige redegjorte årsaker, så har Vestre sin investeringsramme for fabrikken økt med ca. kr 33 mill. Vestre må således gå inn med betydelig mer midler i selve bygget, i tillegg må dem omdisponere midler fra maskinparken. Med denne bakgrunnen, og referert til sak K-066/20, har Vestre AS henvendt seg til kommunen med en forespørsel om vi fortsatt kan være villig til å være med på å investere i etableringen av næringseiendommen med ytterligere ca. 10 mill. En slik investering må vedtas av kommunestyret.”

Stor investering for kommunen

Kapital har fått bekreftet fra ordfører Kamilla Thue i Eidskog at kommunestyret har etterkommet Vestres ønske og allerede har vedtatt å investere ytterligere ti millioner i infrastruktur rundt “The Plus”. Med dette beløper kommunens samlede utgifter i forbindelse med møbelfabrikken og parken rundt, seg til cirka 25 millioner kroner.

Siden det er strenge krav til hva en kommune kan være med på å finansiere, har Eidskog bestemt seg for å endre festeavtalen med Vestre. Årlig festeavgift er nå foreslått til cirka 500.000 kroner, men detaljer i denne avtalen gjenstår.

– Når det gjelder årlig festeavgift, så er denne ennå ikke beregnet, skriver ordfører Kamilla Thue i en epost til Kapital. – Opprinnelig var det avtalt at Vestre skulle betale én kr i årlig festeavgift, fortalte Thue først til Kapital. Senere blir det understreket at festeavgiften på én krone skulle gjelde i ti år, og at Vestre deretter skulle betale festeavgift ut fra kommunens utgifter på tomten. 

– Etter vedtak K-015/21 der vi behandlet kjøp av infrastruktur til kr 10.000.000, er det i kulepunkt to bestemt at en revidert festeavtale skal inngås som er i samsvar med kommunens investeringer på næringstomten. En revidert avtale er derfor under utarbeidelse, opplyser Thue, som presiserer at alle avtaler som kommunen har inngått i forbindelse med næringsetableringen er kvalitetssjekket både med kommunens og Vestres advokater.

Næringsvennlig: Ordfører Kamilla Thue (Ap) i Eidskog kommune har klart det mange ordførere før henne aldri har klart: å få en innovativ eksportbedrift til å etablere fabrikk og spennende arbeidsplasser i kommunen. Foto: Birgitta Margareta Lindèn

Ordfører får velfortjent ros

I Eidskog er det få som bryr seg om at festeavtalen kan virke konkurransevridende. Der får ordfører Kamilla Thue (Ap) mye og velfortjent ros for å ha sørget for den viktigste næringsetableringen i kommunen på 50 år. De siste tiårene har kommunen slitt med å få endene i kommuneøkonomien til å møtes, og næringsgrunnlaget er fortsatt tynt, selv om kommunen for flere år siden jobbet seg ut av Robek-listen over kommuner i økonomisk ubalanse.

De siste årene har det igjen vært optimisme å spore i bygda som følge av ny næringsutvikling. Og den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår er nå i ferd med å komme lokalsamfunnet til gode.

– Det sies at en industriarbeidsplass skaper tre andre arbeidsplasser, og det er noe i det. Dette har vært en viktig satsning for vår del. Vi er kjempestolte over det vi har fått til sammen med Vestre, sier Thue, som forteller at bare arbeidet med fabrikken allerede har gitt positive synergier hos kommunens eksisterende næringsliv, inkludert alt fra lokale entreprenører til konditoriet på Magnor.

Det sies at en industriarbeidsplass skaper tre andre arbeidsplasser, og det er noe i det.
Kamilla Thue, ordfører i Eidskog kommune

Tidligere næringsminister i styret

Men Jonas Gahr Støre og Kamilla Thue er ikke de eneste Ap-politikerne som har heiet på Vestres bærekraftige møbelproduksjon. Avdøde LO-leder Hans Christian Gabrielsen tok turen til Magnor for å inspisere fabrikkplanene før han døde, og med seg i styret til møbelfabrikken har Vestre fått Ap-veteran og tidligere næringsminister Sylvia Brustad.

Det hører også med til historien at Vestre tidligere har uttalt at han oppfordrer selskapets ansatte til å fagorganisere seg, noe som har gått rett hjem i fagbevegelsen og gir Vestre et trumfkort i jobben som næringsminister når han skal forhandle med LO-systemet.

Om kort tid kan Eidskogs innbyggere, og tilreisende turister, gå opp på taket av The Plus og ta Norges høyeste sklie nedover, med et fall på 14 meter ned mot furuskogen.

Skogspark på vent

– Gjennom høyautomatisert produksjon, digitalisering og bærekraftige løsninger skal vi bevise at norsk ferdigvareindustri kan konkurrere med hvem som helst i hele verden, uttalte Vestre til Innovasjon Norge da starthjelpen på over 45 millioner kroner ble kjent.

Gjennom høyautomatisert produksjon, digitalisering og bærekraftige løsninger skal vi bevise at norsk ferdigvareindustri kan konkurrere med hvem som helst i hele verden,
Jan Christian Vestre, entreprenør – nå næringsminister

Men enn så lenge ser det ut til at de besøkende må vente en stund på Vestre Forest Camp. På grunn av budsjettoverskridelser er planene om en større park utenfor satt på vent på ubestemt tid. 

– Det er riktig, bekrefter nytilsatt konsernsjef Stefan Tjust til Kapital. 

På spørsmål om dette skyldes budsjettoverskridelser, og om det kan stemme at prisen for fabrikken nå nærmer seg et sted mellom 330 og 350 millioner kroner, sier Tjust at han ikke ønsker å kommentere noen tall. Men han forteller at Vestre har handlet inn maskiner og endel strukturer til bygget til faste priser, men at prisøkningen den siste tiden har gjort at også endel materialer har blitt dyrere enn planlagt. 

Til tross for coronapandemien har utemøbelfabrikken kunnet vise til sterk vekst den siste tiden. En av årsakene er at uterommet og utemøbler har blitt viktigere enn før. Selskapet etablerer seg stadig i nye markeder, og har nå egne eksportkontorer i både Torsby, London, Berlin, New York og Los Angeles. Selskapet selv anslår at 85 prosent av produksjonen vil være for eksportmarkedene innen 2025, men skyhøye frakt- og trevirke-priser kan legge en liten demper på eksporten, eller marginene på denne, den nærmeste tiden.

På Magnor i Eidskog har Vestre anslått at de vil ha om lag 30 ansatte ved oppstart i 2021/2022, og fabrikken er dimensjonert for opp til 70 arbeidsplasser om Vestre skulle vokse videre, ifølge lokalavisen Glåmdalen

Prestisjebygget som skulle stå ferdig innen nyttår er blitt noe forsinket, men konsernsjef Tjust forteller at det vil bli startet noe produksjon i The Plus før nyttår.  Han er dessuten tydelig på følgende: 

– Jeg har jobbet lenge i bransjen, men har aldri sett et produksjonsanlegg som dette. Det blir helt unikt. 

Tungt subsidierte arbeidsplasser

Arbeiderpartiet gikk til valg på en storstilt industrisatsning som Jan Christian Vestre nå leder. Han måtte trekke seg fra alle verv i familiebedriften da han ble utnevnt til næringsminister, og har i dag fått en ny administrerende direktør i bedriften som fort kan ende opp med en regning på 330–350 millioner kroner for praktbygget.

Vestres fungerende kommunikasjonssjef i Næringsdepartementet, Camilla Pettersen, opplyser at Vestre ikke kan svare på noen spørsmål knyttet til driften av The Plus nå.

Støtten fra Innovasjon Norge, Enova og kommunen gjør at næringsministerens selskap etter alle solemerker ligger i norgestoppen hva støtte pr. arbeidsplass gjelder. På den annen side er det en gang så yrende handelsstedet Magnor i ferd med å dø ut kommersielt, så etableringen av The Plus er nærmest alfa og omega for næringsgrunnlaget der. Derfor jubler innbyggerne i Eidskog over at ordfører Thue har greid å tiltrekke seg den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår, den høye regningen til tross. For på andre siden av grensen er det ikke bare svenskehandelen som lokker. Også ordførerne der står klare til å overby hverandre med tiltakspakker for å kunne tilby det mest næringsvennlige investeringsklimaet og tiltrekke seg nye innovative bedrifter.

– Vestre hadde ikke kommet i gang med The Plus – verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk – uten finansiering fra Innovasjon Norge, står det på hjemmesiden til Innovasjon Norge.

Som næringsminister har Vestre nå blitt øverste sjef for samme organisasjon.

Regjeringens rikeste: Med en anslått formue på 250 millioner kroner føyer Jan Christian Vestre seg inn i rekken som en av vår tids rikeste næringsministre. Foto: Fredrik Hagen/NTB

God for en kvart milliard

Den nye næringsministeren er god for over 50 millioner, skrev e24 i oktober. Kort tid senere gikk Nettavisen ut og hevdet at Jan Christian Vestre har en formue på minst 100 millioner kroner.

E24s anslag var basert på Vestres ligningsformue på 52 millioner kroner, mens Nettavisens anslag tilsynelatende var basert på bokført egenkapital i familieselskapet Vestre, som pr. 31.12.2020 lå på drøyt 142 millioner kroner.

Kapital mener uansett at begge anslag er for lave. Både ligningsverdier og bokført egenkapital er basert på historiske priser, og gjenspeiler dårlig selskapets reelle verdi i dag.

Kapital har derfor sett nøyere på regnskapstallene til Vestre, og etter våre beregninger har næringsminister Jan Christian Vestre en reell formue på cirka 250 millioner, eller en kvart milliard. Det gjør Haugesund-mannen til regjeringens desidert rikeste, med god margin foran statsminister Jonas Gahr Støre, med en anslått formue på cirka 140 millioner kroner.

Møbelfabrikken Vestre hadde i 2020 et driftsresultat på 36,6 millioner kroner, og legger vi til avskrivninger på fire millioner, så har vi en EBITDA på 40 millioner.

I denne bransjen er P/E-multipler på 10–12 ikke uvanlig, og legger vi Vestres sterke markedsposisjon til grunn, får vi en brutto markedsverdi på utemøbelkonsernet på rundt 400 millioner. Fratrukket finansiell gjeld får vi en verdijustert egenkapital på selskapet på cirka 360 millioner kroner. Siden Jan Christian Vestre selv eier 70 prosent av bedriften, utgjør hans andel cirka 250 millioner. Det gjør ham antagelig til den rikeste næringsministeren i moderne tid.

Livsstil
Reportasjer