<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Stein Plukkerud

Lokal entusiast: Stein Plukkerud er involvert i flere selskaper som enten bygger hytter eller drifter fasilitetene på Hafjell. Jørgen Kvalsvik
Livsstil

Stein Plukkerud

Stein Plukkerud er involvert i en bråte selskaper som enten bygger hytter eller drifter fasilitetene på Hafjell. Det hele startet allerede før OL på Lillehammer i 1994. Plukkerud, som hadde jobbet noen år som snekker for faren som bygde hus og hytter, ble ansatt som byggeleder for Hafjelltoppen. Det ble en suksess, og siden fikk han være med og videreutvikle området. Etter dette bestemte han seg for å satse 100 prosent på hyttebygging. Plukkerud er også kjent som gründer av hytteprodusenten Leve Hytter, som han eide sammen med sin bror Stig Plukkerud og Arve Noreng. Selskapet ble solgt til FH Gruppen for rundt 300 millioner kroner i 2018. I dag har Plukkerud eierandeler i de to Hafjell-prosjektene Hafjell Fjellandsby og Kringelåslia, samt en liten eierpost i Norges største hyttekonsern, FH Gruppen, gjennom selskapet Hafjell Invest. I tillegg er Plukkerud daglig leder i en rekke selskaper knyttet til utbyggingen av Hafjell, inkludert selskapet Mosetertoppen, som står for tomtesalg. Plukkerud er dessuten også involvert i utbygging på Skei, hvor det blant annet er planlagt bygging av 1.500 til 2.000 nye enheter i sentrum og på Kjoslia.

– Hvorfor startet du med leilighets- og/eller hytteutbygging på fjellet?

– Jeg har jobbet i byggebransjen hele livet. Jeg er jo fra Øyer hvor Hafjell ligger. Det startet med byggingen av Hafjelltoppen i forbindelse med OL. Deretter ble det bare naturlig å fortsette å utvikle Hafjell og å etablere egne virksomheter.

– Hva er din beste investering så langt?

– Det er etableringen av Hafjell Maskin og Leve Hytter, som senere har medført at vi er deleier i FH gruppen, som bygger ca. 1.000 hytter og leiligheter i 2022. Ellers investerer jeg svært mye tid i utviklingen av Mosetertoppen. Gleden over kvaliteten på dette området bidrar til at denne investeringen nok betyr mest selv om den ikke er best økonomisk.

– Hvilket fjell/hytteområde skulle du gjerne hatt tilgang på som du ikke har pr. i dag?

– Tja, det er vel egentlig ikke mange områder som frister å satse på for meg utenom Mosetertoppen/Hafjell, samt Skei hvor vi satser tungt fremover. Tenker Geilo er spennende og har mange gode kvaliteter.

– Hvilke hytteområder er hot og not om fem år? Og hvorfor?

– Områder som har fullverdig infrastruktur og økonomi til å utvikle seg vil fortsatt være hot. Det er endel hyttefelt som er introdusert som “destinasjoner” uten å ha inneha ovennevnte. Disse tror jeg vil falle igjennom over tid. Mulighet for offentlig transport i form av buss og tog vil også ha stor betydning i fremtiden. Jeg tror også nærhet til en by vil bli foretrukket.

– Hva tenker du om hyttemarkedet de neste to til tre årene?

– Corona gav økt salgstakt et par år. Det vil bremse hyttesalget litt kommende år, men neppe særlig mye. Tilgang på nye bra tomter vil nok også være en begrensning en periode, men etterspørselen er høyere enn tilbudet over tid. Det vil bidra til stabilt volum i “all tid” fremover.

– Hva er ditt beste råd til andre som vurderer å starte med fritidsboligutbygging/investering i fritidseiendom?

– Tenk langsiktig og vær nøye med hvilke områder du investerer i. Det kan virke enkelt, men det er ikke mye som blir til gull. Dette er en svært kapitalkrevende bransje.