<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Corona kan gi permanent netthandel-boost

Tall fra SSB viser at netthandelssektoren økte med til sammen 6,8 prosent i januar og februar fra samme måneder i fjor. Så kom coronaviruset, og sektoren som allerede opplevde sterk vekst, eksploderte. Mye tyder nå på at utviklingen er kommet for å bli.

Netthandel: Coronaviruset kan gi en permanent boost i netthandelen. Foto: Robert Schlesinger / NTB scanpix
Næringsliv

Karl Munthe-Kaas, daglig leder i den nettbaserte matbutikken Kolonial, forteller om en voldsom utvikling i netthandel den siste tiden:

– Vi har hatt godt over en dobling i omsetning mot privatmarkedet. Det varierer litt fra uke til uke, men vi opplever i underkant av 120-150 prosent vekst sammenlignet med fjoråret på privatmarkedet. Vår omsetning tilsvarer 40-50 tradisjonelle supermarkeder, forteller han til Kapital.

– Vi har hatt godt over en dobling i omsetning mot privatmarkedet.
Karl Munthe-Kaas, daglig leder Kolonial.no

Enorm vekst: – Da det sto på som mest, rett etter alt stengte ned, lå vi på 390 prosent vekst sammenlignet med fjoråret, sier Kolonial-gründer Karl Munthe-Kaas. Foto: Javad Moghimi-Parsa/Kolonial.no

Selv om Kolonials omsetning har falt noe siden toppen, opplever de likevel at mange av kundene fortsetter å handle matvarene sine på nett.

– Da det sto på som mest, rett etter alt stengte ned, lå vi på 390 prosent vekst sammenlignet med fjoråret. Vi hadde et kundetilfang på mer enn ti ganger det normale. Det vi opplever nå, er at effektene av nedstengningen ser ut til å vedvare. Det virker som mange “kom ned fra gjerdet”. Da de hadde tatt sin første handletur hos oss, innså de hvor lettvint det faktisk er, og derfor fortsetter de å handle hos oss, forteller Munthe Kaas.

– Samtidig er det viktig å presisere at dagligvarer på nett har vært en trend lenge, og månedene før coronautbruddet var allerede noen av Kolonials beste. Pandemien kommer som en slags boost, og fremskynder denne trenden, legger han til.

Munthe-Kaas viser til Sør-Korea, hvor 20 prosent av alle dagligvarer allerede før corona ble solgt over nett. Der har trenden blitt knyttet til en generell frykt for sykdomssmitte, en risiko fysiske butikker medfører, og er delvis samme grunn til den utbredte bruken av munnbind i landet og i Øst-Asia generelt. Siden Sars-viruset i 2002 og fugleinfluensa i 2006, har man i regionen vært mer opptatt av smittevern enn i resten av verden, og dette kan ha bidratt til den store andelen av handel over nett. Nå kan det virke som vi ser samme trend i resten av verden, i kjølvannet av coronapandemien.

Det virker som mange “kom ned fra gjerdet”
Karl Munthe-Kaas

Doblet omsetning på nett

Også betalingstjenesten Vipps kan vise til en voldsom økning i netthandel. Til Kapital opplyser selskapet at 1,4 millioner unike brukere betalte med Vipps i forbindelse med netthandel i juni, det utgjør en dobling av omsetningen over nett sammenlignet med juni 2019. Antall transaksjoner toppet seg den 19. juni, med en topp på 229.000 betalinger i forbindelse med netthandel.

Sammenlignet med mai, opplevde Vipps 200.000 flere brukere over nett i juni, noe som tilsvarer en økning på 17 prosent. Noe av utviklingen skyldes trolig at flere og flere nettbutikker tillater betaling med Vipps, som hittil i år har dukket opp som betalingsalternativ i 2.400 nye nettbutikker, hvorav 518 i juni.

En enda viktigere årsak til økningen fra mai til juni kan trolig tilskrives reiselivssektoren, som i 2019 sto for over halvparten av all handelsomsetning på nett, ifølge Norsk E-handel. 

Mange nordmenn har trolig ventet med å bestille reisene sine før myndighetene gjorde det klart hvilke restriksjoner som ble fjernet, og når, og dette kan forklare den kraftige veksten fra mai til juni.

Arbeidsplasser forsvinner – og blir til

Mye kan tyde på at de endringene i forbruksmønstre som pandemien har medført, er permanente. Samtidig har myndighetene, med krisepakker og nye permitteringsregler, sørget for å holde tilbudssiden i økonomien i stor grad uendret. Da kan det bli spennende å se i hvilken grad etterspørselssiden forblir endret, og om folk kommer tilbake til arbeidsplasser som det ikke er etterspørsel etter i markedet.

På en annen side skapes det også nye arbeidsplasser, og hos Kolonial har den voldsomme veksten medført mange nye ansatte. Til Kapital opplyser selskapet at de ansatte 200 nye lagerarbeidere på en treukers periode, i tillegg til rundt 100 nye sjåfører.