<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Blodrødt for profilert trio

Pandemien har skapt stor turbulens i norsk økonomi og mange kjente navn har mistet plassen blant Norges 400 rikeste. Aller verst har det gått utover trioen Jens Ulltveit-Moe, Bjørn Kjos og Tor Olav Trøim.

Rykker ned: Formuen til tidligere milliardærer som Jens Ulltveit-Moe, Tor Olav Trøim og Bjørn Kjos har krympet kraftig, og trioen har nå mistet plassen blant Norges 400 rikeste.  Foto: Finansavisen
Næringsliv

Utskiftningene er et klart tegn på at det både skapes og tapes store formuer i de ekstreme tidene som norsk økonomi har vært igjennom det siste halvåret. Det er flere årsaker til at formuer forsvinner, det kan blant annet ha naturlige årsaker, men uansett er nesten 40 navn blitt borte fra fjorårets oppsummering.

I noen tilfeller blir også pengene fordelt på barn eller andre arvinger. Det er grunnen til at Einar Johan Rasmussen er ute av listen. Det samme er tilfelle med Hans Jacob Sundby. Han og kona Randi har bygget opp Norges største private barnehagekjede Læringsverkstedet – og vi har derfor i år vurdert at han deler formuen med sin bedre halvdel.

Usikkerhet om verdier

Uendelig mer brutalt har det siste halvåret vært for trioen Ulltveit-Moe, Kjos og Trøim. For Jens Ulltveit-Moe startet nedturen egentlig langt tidligere.

Et klart varsel kom da en emisjon i vinter priset hans hovedselskap Umoe til en halv milliard kroner. Dette var en reduksjon i verdsettelsen på tre milliarder kroner i løpet av to år, og emisjonen ble gjennomført ved at gjeld til Umoe ble omgjort til egenkapital.

Ulltveit-Moe måtte også selge sine aksjer i solselskapet REC Silicon REC til dumpingpris i november, og rett før jul skrev flere av selskapene hans ned aksjekapitalen med til sammen 3,8 milliarder kroner. Umoe Gruppen er konsernselskapet til Ulltveit-Moe, men i det siste regnskapet finner vi ingen konsoliderte tall for hele virksomheten. Til gjengjeld leser vi at Umoe Gruppen hadde et underskudd på 2,2 milliarder kroner i 2019 og at egenkapitalen ble redusert tilsvarende – til temmelig nøyaktig en milliard kroner ved inngangen til 2020.

I det samme regnskapet varsles det imidlertid også om et utfordrende 2020, om “usikkerhet knyttet til virkelig verdi og likviditetssituasjonen i en rekke av datterselskapene”. Dette var ikke minst tilfelle med Umoe Restaurants, der 3.000 av 4.600 ansatte ble permittert etter coronautbruddet.

Listen av problembarn i Umoe-porteføljen omfatter også virksomheter utenlands, ikke minst etanolselskapet Umoe Bioenergy i Brasil. Der har Ulltveit-Moes miljøengasjement også kostet milliarder. Salget av selskaper har fortsatt i år, og hovedbankforbindelsen DNB   spiller en viktig rolle i fremtiden til Umoe Gruppen – og Jens Ulltveit-Moe. For et år siden mente vi han var god for 2,3 milliarder kroner, men varsellampene var allerede begynt å blinke.

Miljøforkjemperen stiller nå også på liste til stortingsvalget neste år – for MDG i Akershus. 

Gjeld ble til aksjer

Bjørn Kjos ble også rammet knallhardt da pandemien traff oss i mars – knapt noen annen bransje ble da truffet hardere enn reise- og flyselskaper. Norwegian   hadde bygget ut både flåten og gjelden betydelig da alle fly ble satt på bakken, og avlyste flyvninger startet en gjeldskonvertering nærmest uten sidestykke.

Verdien av Norwegian er “bare” blitt halvert i løpet av de siste seks månedene, men gjeldskonverteringen har mangedoblet antallet aksjer – og sendt kursen ned fra 40 kroner til 1 – en – krone.

Finner ingen verdier: Store deler av formuen til Bjørn Kjos forsvant da flyene til Norwegian ble satt på bakken. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

For et år siden vurderte vi Kjos til å være god for 1,7 milliarder kroner. Da var han også største aksjonær i Norwegian via flere investeringsselskaper, men nå er han helt borte fra listen over de største aksjonærene. Han har heller ikke fått noen hjelp fra kursutviklingen i Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian) NOFI.

Borr Drilling er også notert på NYSE-børsen, men her trues riggselskapet med å bli slettet fordi kursen har falt under en dollar.

Tungt belånt

Etter at vi for et år siden vurderte Tor Olav Trøims formue til 1,2 milliarder kroner, har aksjekursen i Borr Drilling BDRILL, Trøims baby, falt med 90 prosent. Selskapet har blant annet tapt 91 millioner dollar – drøyt 800 millioner kroner – på investeringene i det britiske riggselskapet Valaris. Borr Drilling er også notert på NYSE-børsen, men her trues riggselskapet med å bli slettet fordi kursen har falt under en dollar.

Trøim er også tungt inne i Golar LNG, og dette selskapet har ikke på langt nær hatt den samme negative kursutviklingen på Nasdaq. Men Trøim har lånefinansiert svært mye av sine investeringer, og selv om han også har hatt positiv avkastning på noen av dem det siste året, er han milevis unna en plass på listen.

Hoteller trekker ned

For de fleste som forsvinner ut av listen er imidlertid ikke de negative utslagene like store som for den nevnte trioen. For et år siden var for eksempel Molde-duoen Erik Berg og Stig O. Jacobsen gode for 1,05 milliarder kroner, men begge havner nå litt under listekravet i år på 850 millioner.

En sjelden gjest: Investeringer i hotell og reiseliv har krympet formuen til Molde-investoren Stig O. Jacobsen. Foto: Berg Jacobsen

Jacobsen er en tidligere kjøpmann som er blitt eiendomsinvestor, men han har også satset på turisme og hotelldrift. Den porteføljen gir minus i disse tider.

Det samme gjelder en enda større Molde-patriot. Erik Berg er en av Molde Fotballklubbs rike onkler – og han har også bygget opp hotellkjeden Classic Norway. Satsingen på hotelleiendommer og hotelldrift jekker formuen ned også for Berg.

Arne Wilhelmsen, hotellgründeren Jan Eilef Rivelsrud, skipsreder Wilhelm Wilhelmsen, skraphandler Hellik Teigen, Hans Herman Horn sr. og Andreas Ove Ugland har alle gått bort det siste året. Formuene er i de fleste tilfeller med videre på listen, fordelt på arvinger.