<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Haudemann-Andersen lemper ut NRC-aksjer

Aksjekursen i NRC Group har falt mye etter at selskapet varslet svakere utsikter for de kommende årene. Nå har en av Norges rikeste menn tilsynelatende mistet tålmodigheten.

Selger infrastrukturaksjer: Jan Haudemann-Andersens Datum har den siste måneden redusert eierandelen i NRC Group. Foto: Ivan Kverme
Næringsliv

Selv i disse dager er ikke alt med et snev av grønnskjær nødvendigvis verdt sin vekt i gull, viser kursutviklingen i NRC Group   . Infrastrukturselskapet, som blant annet er involvert i jernbaneutvikling i flere av de nordiske landene, har falt tungt på børs den siste tiden.

Nå kan en av selskapets trofaste aksjonærer ha fått nok. Aksjonærlistene viser at Datum, investeringsselskapet til Jan Haudemann-Andersen, i flere uker på rad har lempet ut NRC-aksjer.

Da den siste runden med nedsalg startet for rundt fire uker siden, var Datums beholdning på drøyt 1,75 millioner aksjer, tilsvarende 2,4 prosent av selskapet. I den siste aksjonæroversikten er den nede i én million aksjer. Eierandelen er redusert til 1,37 prosent, og ingenting tyder på at milliardæren er ferdig solgt.

Etter det Kapital kjenner til er det den siste tiden forsøkt blokksalg av NRC-aksjer utenom børs, men uten at interessen har vært tilstede hos de større, institusjonelle investorene. Dermed har det havnet mange aksjer i det åpne markedet. Dette har bidratt til å tynge aksjekursen, som i skrivende stund er ned snaut 22 prosent den siste måneden og over 60 prosent siden året startet.

Svakere utsikter

Både kursfallet og Datums nedsalg finner sted i etterkant av at NRC Group, i forbindelse med resultatrapporteringen for andre kvartal, meldte om svakere utsikter enn tidligere kommunisert.

For det inneværende året og neste varslet selskapet en en brutto driftsmargin på henholdsvis 1,5-2,0 prosent og 4,0 prosent. Dette er en reduksjon fra 2,8 og 5,0 prosent i anslag gitt senest i februar. Det ble vist til høyere høyere indirekte produksjonskostnader grunnet overkapasitet i Finland, og lavere inntekter i Norge, for å forklare nedjusteringen.

Alt i alt kan dette tyde på at det for NRC Group, som de siste årene har levert svak lønnsomhet, tar lengre tid enn ventet å snu skuten  – og at tålmodigheten for noen er i ferd med å renne ut.

Jan Haudemann-Andersen, ifølge Kapitals siste oversikt Norges 49. rikeste mann, har vært NRC-aksjonær i en årrekke. Riktignok solgte han seg kraftig ned før en kriseemisjon ble gjennomført tidligere i år, men til gjengjeld opprettholdt han sin eierandel da selskapet hentet penger.

Datum har også, inntil i år, vært representert i NRCs styre ved administrerende direktør Harald Arnet. Kapital har forsøkt å få en kommentar til nedsalget fra Datum, ved Harald Arnet, uten å få svar.