<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Milliardprosjektet som forduftet

Det vakte oppsikt langt utover landets grenser da et knøttlite, norsk selskap signerte en megaavtale med Iran. Kort tid senere ble det brått stille fra “Solkongen fra Jæren” og Saga Energy.

Satsning: Iran har varslet store investeringer i solkraft, men sanksjonene mot landet stikker kjepper i hjulene. Foto: Ebrahim Noroozi
Næringsliv

Det var i oktober 2017 det verdensomspennende franske nyhetsbyrået Agence France-Presse slapp den eksepsjonelle nyheten:

Den norske tomannsbedriften Saga Energy hadde inngått avtale om et solprosjekt verdt rundt 2,5 milliarder euro i Iran. Avtalen innebar bygging av en fabrikk og solkraftverk som overgikk alt verden til da hadde sett.

Kort tid senere dukket det opp et bilde av at gründeren Jan Erik Vikeså signerte med iranerne inne på den norske ambassaden i Teheran, og avtalen ble også kommentert av ambassadør Lars Nordrum.

“Vil bli større enn Statoil”, skrev Dagens Næringsliv, mens lokalavisen Stavanger Aftenblad titulerte Vikeså – en “askeladd” som slo tilbake etter å ha mistet jobben i oljeservicesektoren under den  foregående oljekrisen – som “Solkongen fra Jæren”.

– Det blir ingen problemer, sa Vikeså selv til førstnevnte.

Men var det hele for godt til å være sant?

Oversolgt

De første indikasjonene på at dette kunne være tilfellet, kom etter ganske kort tid. Vikeså innrømmet overfor NRK at avtalen var oversolgt i mediene. Blant annet manglet finansiering og statsgaranti. Selskapets til da eneste fullførte prosjekt var et solcelletak på en låve i Stavanger, påpekte statskanalen.

Så ble det stille. Kapitals journalist har en rekke ganger de siste årene forsøkt å få Vikeså i tale, men uten hell. Etter hvert har han sluttet å ta telefonen. Det er imidlertid på det rene at det ikke har kommet noen milliarder fra Iran inn på kontoen til selskapet han leder.

Saga Energys regnskap for fjoråret viser inntekter på rundt 7,2 millioner kroner og et negativt resultat på drøyt 1,3 millioner. De balanseførte eiendelene til selskapet var på drøyt tre millioner, mens fire personer var sysselsatt i regnskapsåret.

Tallene er passende for en relativt ung bedrift som selger mindre solcelleanlegg, type dem man finner på takene til privatboliger og kontorbygg, men langt fra dem til selskapet som nå er omdøpt Equinor.

Trump-trøbbel

I sommer meldte sågar den libanesiske TV-stasjonen Al-Manar, som eies og drives av det iranskstøttede Hizbollah-partiet, at Sagas avtale med Iran er kansellert.

Dette avviser daglig leder Kristian Prestrud Astad. Han er generelt lite snakkesalig når det gjelder Iran-avtalen, men hevder coronasituasjonen er årsaken til at Saga nå fokuserer på virksomhet i Norge.

– Vi er stadig vekk i en finansieringsfase, er Astads kommentar til prosjektet i Iran.

Vi er stadig vekk i en finansieringsfase.
Daglig leder Kristian Prestrud Astad i Saga Energy

En plausibel forklaring på hvorfor Sagas Iran-avtale ikke har materialisert seg er knyttet til storpolitikk. Våren etter at avtalen ble signert trakk president Donald Trump USA ut av atomavtalen med Iran, og gjeninnførte samtidig sanksjonene mot landet. Saga Energy avviser at de har blitt rammet av sanksjonene, men endel tyder på at dette ikke stemmer.

“Det er en boom innen fornybar energi i Iran, men nye sanksjoner fra USA under president Donald Trump har forstyrret Teherans utviklingsplaner,” opplyser Al-Manar, i likhet med flere internasjonale kilder.

Konkurs

I begynnelsen av 2018 ble det opprettet et norsk selskap med samme navn som den iranske motparten i Saga-kontrakten, Amin Energy Developers. Dette selskapet holdt til i Energivegen 20 i Tananger, samme adresse som Saga Energy inntil nylig sto oppført med. Mot slutten av året etter ble dette selskapet så tvangsavviklet som følge av at revisor og regnskapsfører trakk seg.

Bobestyrerapporten viser at selskapet omsatte for snaut en million det første driftsåret, men så hadde liten eller ingen aktivitet året etter. Da det heller ikke lå de helt store kravene i boet, avgikk det stille ved døden.

Sentral i opprettelsen av selskapet var Gaute Kolnes Steinkopf, som også uttalte seg som rådgiver for Saga Energy da kontrakten ble signert. Han forteller at han i 2016–18 bisto norske selskap som ville skrive kontrakter i Iran, og at Amin Energy på et tidspunkt ønsket å få i stand flere samarbeid med norske selskaper.

– Det siste jeg gjorde i den forbindelse var i mai 2018, da Trump trakk USA ut av atomavtalen. Da sa samtlige av selskapene vi jobbet med at de ikke kunne gjøre noe i Iran, så lenge situasjonen var uavklart. Siden det har jeg ikke vært involvert i dette, sier Steinkopf, og forteller at holdningen var lik også hos internasjonale investorer som var aktuelle for prosjekter i Iran.

Jan Erik Vikeså har ikke besvart Kapitals henvendelser i denne saken. Vi har heller ikke lykkes med å komme i kontakt med Rune Haaland, pressetalsmannen som blant annet uttalte at Sagas avtale var så sikker at den kunne “veksles i gull, edelstener, dollar, euro, kroner eller hva man måtte ønske”.