<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Et viktig verktøy

Yara er allerede blant landets fremste på bærekraftrapportering. Likevel har selskapet fått ekstern bistand og satt i gang kartlegging av alle sine fabrikker for å møte de nye taksonomikravene.

ESG-forkjemper: Finansdirektør Lars Røsæg i Yara (i midten på første rad) har markert seg som usedvanlig engasjert i bærekraftspørsmål. Her sitter Røsæg mellom konsernsjef Svein Tore Holsether (til venstre i bildet) og Terje Knutsen, konserndirektør for salg og markedsføring. Foto: Stian Lysberg Solum
Næringsliv

– Dette er åpenbart et stort tema, som går på det å definere og regulere hva som er bærekraftig virksomhet på en god måte, sier finansdirektør Lars Røsæg i Yara til Kapital.

Som beskrevet over de foregående sidene vil snart alle selskaper av en viss størrelse, innen rimelig kort tid, måtte rapportere hvor stor andel av deres inntekter og investeringer som er bærekraftige, definert etter EUs taksonomi.

Dette gjelder også Yara, som under Røsæg har blitt en foregangsbedrift innen bærekraftrapportering. Selskapet var ett av to som ble tildelt karakteren A+ i rapporten Bærekraft på børs, utarbeidet av The Governance Group, og finansdirektøren har selv markert seg som usedvanlig engasjert i bærekraftspørsmål. Faktisk er han nå både finansdirektør og øverste leder for “sustainable governance” i selskapet.

Røsæg ønsker den nye EU-klassifiseringen velkommen.

– Taksonomien blir et viktig verktøy. Vi forsøker å skape et bredere fokus, som gir uttrykk for verdiskapning gjennom å integrere også ikke-finansielle parametere. Det er disse tingene taksonomien ser på. Jeg mener det er viktig at selskapene viser transparens om hva de gjør – og hva de forsøker å gjøre – for å forbedre seg, sier han.

– En bekreftelse

Hvordan taksonomien vil treffe Yara fremgår i en rapport utarbeidet av Cicero. Her anslås det at 38 prosent av selskapets omsetning og 41 prosent av investeringene er innenfor EU-kriteriene, samt at ytterligere 36 prosent av investeringene kan være det. Røsæg slår elegant sammen de to sistnevnte tallene i en lys grønn og medium grønn pott, og sier følgende:

– Jeg synes brøkene er en bekreftelse av verdien i måten vi jobber med matkjeden på. Det handler om viktigheten av å gjødsle effektivt. Vi gir råd om hvordan man best kan behandle jorden for å få størst mulig avkastning på den, samtidig som man reduserer karbonavtrykket.

Ifølge finansdirektøren er Yaras virksomhet i sin innretning basert på bærekraftig matproduksjon og -utvikling.

– Det er et faktum at om man bruker premium produkter, så vil man kunne få høyere avkastning på jorden. Det betyr at man må dyrke mindre mark for å oppnå matproduksjonen som trengs, og vi vet at avskoging er en av verdens største kilder til utslipp av klimagasser.

Det er et faktum at om man bruker premium produkter, så vil man kunne få høyere avkastning på jorden.
Finansdirektør Lars Røsæg i Yara

Kartlegging

I Cicero-rapporten fremgår det at Yara er i ferd med å gjennomføre en kartlegging av alle sine fabrikker i lys av taksonomiimplementeringen. Målet er å undersøke hvordan de møter kriteriet om “ingen vesentlig skade”, samt kravene knyttet til sosiale faktorer.

– Jeg har ikke noen oppdatering på det her og nå, men det er noe vi holder på med, sier Røsæg, og viser til et EGS-seminar selskapet skal avholde i desember.

– Der skal vi forsøke å gi et så godt og helhetlig bilde vi kan av vår virksomhet. Det å sikre bærekraftig matproduksjon ligger i hele vårt verdigrunnlag og vår visjon, så det å kunne fortelle denne historien i en verden som blir stadig mer opptatt av dette, synes jeg er kjempespennende, sier Røsæg.

Yaras overordnede ambisjon er å oppnå klimanøytralitet innen 2050, med fokus på å sikre effektivt landbruk. Blant virkemidlene som skal ta dem dit er blant annet økt satsning på digitale løsninger som gjør at man kan forvalte jorden optimalt, gjennom bruk av avansert dataanalyse for den enkelte bonden.

– I tillegg har vi et mål om å redusere CO2-intensiteten i produksjonsleddet vårt. Nylig annonserte vi at vi har satt i gang en hydrogenpilot med Ørsted i Nederland som går på utvikling av grønn ammoniakk. Analogien er at ammoniakk skal være et batteri på hydrogen, sier Røsæg.