<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Tvenges russeselskap konkurs

Under to år etter opprettelsen er det slutt for selskapet Tryvann Drift, som hadde som formål å arrangere russetreff på Tryvann. Selskapet var eid av Olav Tvenge og faren, den profilerte investoren Øystein Tvenge.

Gode minner: Tryvann Drift skulle ta den lange tradisjonen med russefeiring på Tryvann videre til nye generasjoner, men er nå slått konkurs. Foto: Vegard Wivestad Grøtt
Næringsliv

Kanskje var det nostalgien som ble avgjørende for at Olav Tvenge, sammen med Palmesus-gründer Heine Strømme, for et par år siden overtok rettighetene til å arrangere det tradisjonsrike russetreffet Tryvannfestivalen.

Tryvann-topp: Olav Tvenge var styreleder og største aksjonær i selskapet Tryvann Drift. Foto: Se og hør

Tvenge var selv russ i 2002, året da “Rosa Helikopter” og 2PMs “C’mon” herjet fra høyttalerriggene, og nå skulle også nye generasjoner få gleden av å danse natten lang på Oslos tak. I forbindelse med relanseringen av konseptet, under det mer tidsriktige navnet “TRVN”, ga Tvenge uttrykk for et ønske om å gjenskape opplevelsen han selv hadde som ung.

– Vi ønsker å bygge opp TRVN til hva det en gang var, da vi ser at det har et potensial som nasjonalt samlingspunkt. Vi investerer derfor i TRVN, og har som mål at TRVN skal være bærekraftig og gå med lønnsomhet innen tre år, uttalte han.

Vi ønsker å bygge opp TRVN til hva det en gang var, da vi ser at det har et potensial som nasjonalt samlingspunkt
Olav Tvenge

Dette var tilsynelatende ikke så enkelt. Etter kun én sesong med russefeiring ble Tryvann Drift meldt oppløst allerede i august 2019, men uten at selve avviklingen ble gjennomført. I høst ble det så åpnet konkurs i selskapet.

Skattekrav

I bostyrerapporten fremgår det at Strømme forsvant ut av prosjektet relativt tidlig. På konkurstidspunktet var Tryvann Drift eid av Intense AS, som igjen er heleid av Otvenge Holding AS. I det sistnevnte selskapet sitter Olav Tvenge på omtrent 90 prosent av aksjene, hans far de resterende.

Medeier: Øystein Tvenge eier drøyt ti prosent av holdingselskapet der eierskapet til Tryvann Drift var plassert. Han opplyser at han ikke kjenner til saken. Foto: Eivind Yggeseth

Aktiviteten i Tryvann Drift har ikke vært den største. I 2018 ble det først og fremst solgt billetter, mens det året etter ble forberedt og gjennomført to russetreff. Omsetningen var på rundt 400.000 kroner i 2018. Det foreligger ikke offentlig tilgjengelig regnskap for 2019. Konkursbegjæring fra Oslo Kemnerkontor, som veltet selskapet, var basert på et utestående skattekrav på omtrent 80.000 kroner.

I den ferske konkursinnberetningen skriver bobestyrer Thomas Piro at den videre bobehandlingen særlig vil rette seg mot undersøkelser av om det foreligger straffbare eller karantenebetingende forhold. Bobestyrer understreker overfor Kapital at dette er en rutinemessig formulering, som hverken kan tolkes i den ene eller andre retningen.

Problemer

Tryvann Drift er ikke det første selskapet som har havnet i økonomiske problemer etter å ha arrangert russetreff på Tryvann. Virksomheten ble overtatt fra NPC, tidligere ROK, som også gikk konkurs i 2019. Dette selskapet hadde da slitt med stor gjeld og betalingsproblemer, og møtte kritikk fra russ, andre arrangører og Forbrukerrådet.

Kanskje ble også Tryvann Drift tynget av gammel moro. Det er på det rene at treffene i både 2018 og 2019 ikke gikk av stabelen uten kontroverser – blant annet skal det ha blitt solgt billetter til arrangementer som ikke fant sted. Billettene skal ha blitt solgt av NPC, selv om det var Tryvann Drift som da hadde tatt over ansvaret.

– Det har ingenting med oss å gjøre, understreket Tvenge overfor NRK.

– 2019 er et overtagelsesår, der vi gjennomfører Tryvannstreffet på best mulig måte. 2020 skal det satses, så det blir veldig spennende å jobbe med.

Nytt selskap

Som vi nå vet, ble russetiden 2020 svært amputert på grunn av coronapandemien. Om det blir mer russetreff på Tryvann i fremtiden, er ukjent for Kapital. Det er imidlertid verdt å bemerke at Tvenge-familien fortsatt står som eier av et selskap som heter Landstreff Oslo. Ifølge VG var det dette selskapet som skulle stå bak årets feiring på Tryvann.

Olav Tvenge kommer fra en familie bestående av forretningsfolk. Faren Øystein Tvenge og onkelen Torstein Tvenge slo seg opp først gjennom familieselskapet Fram, deretter som investorer. Sistnevnte er, ifølge Kapitals beregninger, Norges 13. rikeste mann med en formue på 14 milliarder kroner. 

Tryvann-topp: Olav Tvenge var styreleder og største aksjonær i selskapet Tryvann Drift. Foto: Se og hør

Lillebror Øystein Tvenge tapte stort under dotcom-krisen, men har siden tjent gode penger blant annet på næringseiendom. Sønnen Olav er, som sitt opphav, investor. Han har i tillegg vært i offentlighetens søkelys i forbindelse med en avbrutt forlovelse med den tidligere glamourmodellen Linni Meister.

Olav Tvenge har ikke besvart våre henvendelser. Øystein Tvenge skriver i en SMS at han ikke kjenner til saken.