<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Den nye vinen på Oslo Børs

Fornybar- og tech-selskaper er blant børsvinnerne det siste halvåret. Er det duket for videre oppgang for børsrakettene, eller er toppen nådd? Her er ekspertenes råd og toppsjefenes svar.  

Nykommer: Siden vaksineselskapet Vaccibody gikk på børs i fjor har det opplevd formidabel vekst, og ifølge toppsjef Michael Engsig stopper det ikke her. Foto: Thomas Brun
Næringsliv

Det siste halvåret har vært sterkt preget av den pågående pandemien, og både nye og gamle børstrender har fått et realt push. Tech-selskaper som allerede hadde god vekst som følge av digitaliseringstrenden, har gjort et byks takket være Covid-19. Samtidig har miljøfokuset på Oslo Børs aldri vært større. Ikke overraskende er det nettopp selskaper som driver i sfæren rundt fornybar energi og tech som dominerer på Kapitals oversikt over det siste halvårets børsvinnere.

At en aksje har vært børsvinner betyr ikke at den kommer til å forbli det i fremtiden. Aksjeanalytikerne jevnt over har imidlertid fortsatt tro på de fleste av selskapene på vinnerlisten. Det er i skrivende stund flere kjøpsanbefalinger enn salgsanbefalinger for alle selskapene på listen, bortsett fra for Scatec Solar-aksjen, som har steget bortimot 120 prosent de siste seks månedene (se tabell). 

Cleantech – bølgen eller boblen?

Det nye universet døpt cleantech, som omfatter teknologiselskaper som bidrar til en avkarbonisering av verden, har blitt mer aktuelt de siste årene. Drevet frem av politiske og næringsmessige målsetninger for reduksjon av klimaavtrykket vårt har kapitalen globalt vridd seg mot selskaper med denne visjonen. Flere av disse eksemplene er å finne blant børsrakettene på Oslo Børs de siste seks månedene, og trenden er i stor grad lik den man ser globalt, og den samme trenden som gjaldt de forutgående seks månedene.

– Aksjer med hydrogeneksponering favoriseres, mens rene fornybare energiselskaper og selskaper med miljøteknologi også går vesentlig bedre enn markedet, sier Carnegie-analytiker Mikkel Nyholt-Smedseng.

Aksjer med hydrogeneksponering favoriseres, mens rene fornybare energiselskaper og selskaper med miljøteknologi også går vesentlig bedre enn markedet.
Mikkel Nyholt-Smedseng, Carnegie

I midten av februar – midt i mylderet av alle kvartalsrapporteringene – våget Kapital seg til å ta ut en oversikt over de 20 selskapene på Oslo Børs som har hatt størst kursoppgang de siste seks månedene. For å holde børsmyggene utenfor har vi valgt å fokusere på de selskapene som har en børsverdi på over 500 millioner kroner. 

– Massiv interesse

Blant selskapene på Oslo Børs som driver innenfor fornybar energi er både Rec Silicon, Scatec Solar, Vow, Nel og Hexagon Composites, hvorav fire er blant de ti med størst kursøkning det siste halvåret.

– Vi opplever generelt en stadig økende interesse for hydrogen som energibærer, sier Nel-sjef Jon André Løkke. – Vi hadde nylig en teknologitung kapitalmarkedsdag på tre og en halv time, hvor nesten 2.500 internasjonale investorer fulgte seansen på nett. Det viser den massive interessen for hydrogen, sier han.

Nel, som det siste halvåret har hatt en kursøkning på over 90 prosent, leverte inntektshopp i fjerde kvartal i fjor på 50 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2019. Men selskapet taper fremdeles penger på driften. Likevel har fire analytikere fortsatt kjøpsanbefaling på aksjen, mens to har salgsanbefaling.  

– For at hydrogen skal bli en liv laga industri er vi først nødt til å ha stor kapasitet på fornybar elektrisitet, sier Nyholt-Smedseng. – Så at Scatec og Rec går bra er ikke overraskende. Vow er et av få grønne selskaper som kan skilte med positiv bunnlinje allerede i dag, dog ligger nok mye av aksjekursutviklingen forankret i markedets forhåpning om selskapets muligheter innen tungindustri på land, og ikke for vannrenseanlegg til cruisenæringen.

– Premium verdsettelse i all overskuelig fremtid

Forsøker vi å skue inn i fremtiden, ser vi få signaler som tilsier at miljøtrenden skal snu. Men det pågår diskusjon rundt hvorvidt selskapene er for høyt priset i forhold til potensiell fremtidig inntjening (også kalt boble).

– Skulle det inntreffe at aksjemarkedet korrigerer ned, vil selvfølgelig alle høyt prisede selskaper også falle, og er det fullstendig risk off på aksjer, vil selskapene som hviler seg på fremtidig inntjening og som også har fremtidig kapitalbehov, sannsynligvis falle mer enn markedet. Og som alltid vil ikke alle selskaper klare å forsvare verdsettelsen sin som følge av dårlig drift, og derfor gå under, sier Nyholt-Smedseng.

Carnegie-analytikeren er likevel klar på én ting:

– Jeg er overbevist om at cleantech-aksjer i all overskuelig fremtid skal ha premium verdsettelse. Argumentet bak dette handler om at menneskehetens ressursbruk har vært og er for høy i forhold til jordens evne til reproduksjon, og at vi nå med kunnskap om dette tar grep for å sikre at karbonavtrykket blir mer bærekraftig. Lykkes vi ikke med dette, vil vår tæring på planeten risikere at nedbrytningen blir irreversibel, og at det – muligens noe dramatisk sagt – kan bli vårt endelikt. Dette gjelder uansett rentenivå eller realøkonomiske svingninger og deres effekt på ulike aktivaklasser. Verdsettelser vil selvfølgelig svinge, men fokus på bærekraft vil sannsynligvis fortsette å øke gjennom 2020-tallet.

– Posisjonert for tosifret topplinjevekst

I tech-sfæren finner vi blant annet quizspill-selskapet Kahoot! med en børsverdi på rundt 50 milliarder kroner, IT-selskapet Crayon, med en markedsverdi på 11 milliarder kroner, og Nordic Semiconductor, en norsk produsent av blant annet integrerte kretser til bruk i trådløs teknologi. Selskapet har hatt en kursøkning på 90 prosent det siste halvåret, og er verdsatt til 32 milliarder kroner på børsen. Hele seks meglerhus har fortsatt kjøpsanbefaling på Nordic-aksjen. Ingen har salgsanbefaling. 

– Sammenfallende for de selskapene med høyest avkastning de siste seks månedene av de jeg dekker, Kahoot, Crayon og Nordic, er at samtlige er i hvert fall posisjonert for tosifret topplinjevekst, marginer som skal opp, og alle genererer fri kontantstrøm til å finansiere den veksten og vel så det, sier SpareBank 1-analytiker Petter Kongslie.

Han mener det er fordi de opererer i underliggende markeder som er i sterk vekst og at de har sine “unike og egne differensierende faktorer”.

– Nordic Semiconductor har proprietær teknologi og support-plattform bygget over 25 år, Kahoot har en vanvittig brukermasse og merkevare, og Crayon har en go-to-market-strategi, sier Kongslie.

Innenfor helse eller såkalt medtech finner vi vaksineselskapet Vaccibody som – kanskje hjulpet av pandemien og dens desperate etterspørsel etter bedre og raskere vaksineproduksjon – har opplevd formidabel kursvekst siden det gikk på børs i fjor. Selskapet har i skrivende stund en markedsverdi på 25 milliarder kroner, og en oppgang i aksjekursen de siste seks månedene på 182 prosent. Det kommer blant annet etter gigantavtalen med Genentech i høst som gir selskapet finansielle muskler til å drive utviklingen.

God vekst for Hagens salat- og urteprodusent

Videre i oversikten finner vi også industriselskaper som Elkem – en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer – med en kursøkning på 88 prosent det siste halvåret. Fem analytikere har kjøpsanbefaling på Elkem-aksjen, kun én analytiker opererer med salgsanbefaling. 

Salat- og urteprodusenten Kalera, som driver med såkalt vertikal dyrking av bladsalat og urter innendørs, er også på vinnerlisten. Selskapet har hatt en kursøkning siste halvår på 82 prosent og er verdsatt til syv milliarder. I tillegg til å ha to anlegg i USA planlegger selskapet å åpne ytterlige tre anlegg i år. Selskapets største eiere er to nominee-konti (Pershing LCC og LGT Bank AG) etterfulgt av Stein Erik Hagen og familiens Canica.

Foto: Vaccibody

Michael Engsig

Vaccibody

Selv om strategien om å inkludere vaksiner til behandling av infeksjonssykdommer ble påbegynt allerede i 2019, har Covid-19 gjort sitt for å understreke potensialet av det nye forretningsområdet til selskapet Vaccibody – som begynte med å skulle utvikle vaksiner til kreftbehandling. I tillegg bidro fjorårets avtale med Genentech til å validere selskapets teknologiplattform overfor hele verden, samt ga Vaccibody større finansielle muskler.

– Hvorfor skal folk kjøpe aksjen?

– Ledelsen har sammen med styret lagt en klar visjon og strategi for Vaccibody, som er rettet mot å skape aksjonærverdi ved å fremme våre utviklingsprosjekter innenfor våre eksisterende forretningsområder, og samtidig investere i å finne og dyrke nye områder, hvor vår teknologi kan gjøre en avgjørende forskjell. På bakgrunn av kapitalen fra vår nylige avtale med Genentech, herunder de såkalte upfront and near term-betalingene, som allerede er mottatt av oss, er alle i Vaccibody klare til å eksekvere på vår samlede strategi.

– Hvilke egenskaper har du som leder for selskapet som kan bidra til å løfte det videre fremover?

– I starten av 2020 handlet det om å få en strategi ferdig utviklet i samarbeid med ledelse og styret, og deretter kommunisere den til organisasjonen og omverdenen. Etter det har det handlet om å få de forskjellige delene av Vaccibody til å eksekvere strategien og bringe oss gradvis nærmere vår visjon. Vi er nå over dobbelt så mange medarbeidere som da vi startet i 2020, og nå handler det i høy grad om å utvikle organisasjonen sånn at den er giret til for alvor å reagere på de mulighetene som kun blir større og større for Vaccibody.

– Hva er målet ditt for selskapet de fem neste årene?

– Vi har en krystallklar visjon om å bli verdens førende vaksine-biotekselskap. Vår Vaccibody-teknologi er den perfekte base for den visjonen, og vi har både talentene, lederne og de finansielle musklene til å nå vår visjon. Vi vil naturligvis ansette et større antall medarbeidere over de kommende årene. Det tredje beinet i vår strategi er å søke samarbeidspartnere som kan komplementere våre kjernestyrker. Hvordan det kommer til å se ut vil vi komme tilbake til senere.

Foto: Ole Christian Rønning

Jon André Løkke

Nel Hydrogen

Nel er et globalt hydrogenselskap som leverer løsninger for å produsere, lagre og distribuere hydrogen fra fornybar energi, og markedet generelt opplever en stadig økende interesse for hydrogen som energibærer. 

– Hvorfor skal folk kjøpe denne aksjen?

– Markedet for hydrogen er allerede stort, men dette er stort sett fossilt. Vi må gjøre det grønne hydrogenet fra elektrolyse konkurransedyktig med det fossile. Det skal vi gjøre ved å skalere opp og få ned kostnaden. Kostnaden for grønt hydrogen vil innen 2025 være på 1,5 dollar pr. kilo fra anlegg bygget med Nel-teknologi. Vi er allerede verdensledende innen elektrolyse og fyllestasjoner, og om vi lykkes med å skalere opp og få kostnadene ned, så har vi en svært god posisjon til å lede an i bransjen i årene som kommer.

– Hvilke egenskaper har du som leder for selskapet som kan bidra til å løfte det videre fremover?

– Nel er et internasjonalt team og er ikke avhengig av enkeltpersoner. Mitt arbeid er å legge til rette for at mine kolleger kan skalere opp virksomheten og å få ned kostnaden på utstyr. Da lykkes vi som selskap. I tillegg er noe av det viktigste jeg kan bidra med å være utålmodig, å alltid være nysgjerrig på hvordan vi kan gjøre ting bedre for våre kunder og å legge listen høyt.

– Hva er målet ditt for selskapet de fem neste årene?

– Enkelt å svare på, men krevende å levere. Vi skal innen 2025 få ned prisen en kunde betaler for en kilo med hydrogen til 1,5 dollar pr. kilo. Når vi klarer det, så vil hydrogen være billigere enn fossile alternativer, og grønt hydrogen vil være verdens foretrukne energibærer for vind- og solkraft.

Foto: Iván Kverme

Eilert Hanoa

Kahoot

Kahoot har hatt kraftig vekst i antall brukere de siste årene, og pandemien har akselerert denne trenden. I dag har selskapet ca. 24 millioner aktive brukere og 550.000 betalende brukere totalt på alle sine løsninger. Kahoot-plattformen benyttes av mer enn 7,5 millioner lærere, hundrevis av millioner av studenter, og privatbrukere, og i økende grad også organisasjoner og bedrifter.

– Hvorfor skal folk kjøpe denne aksjen?

– Behovet for gode og engasjerende læringsverktøy – om det er for bedriften, organisasjonen, skolen eller privat – vil bli større i årene fremover. Vårt mål er å bli verdens ledende læringsplattform, og jeg mener vi har den kompetansen, teknologien og skalerbarheten som er nødvendig for å kunne lykkes med å realisere dette.

– Hvilke egenskaper har du som leder for selskapet som kan bidra til å løfte det videre fremover?

– Jeg har troen på å skynde seg sakte. En vil selvsagt få gjort så mye som mulig og være fremoverlent, men samtidig sørge for at all fremdrift er bygget på kvalitet i alle deler av leveransen. En må aldri undervurdere tiden det tar å bygge et solid fundament, og derfor må man av og til ta et halvt steg tilbake og re-evaluere om strategien man har er den riktige for neste syklus. Min tilnærming er at alt kan bli bedre, alltid. Og jeg forsøker å jobbe på en slik måte selv, og med mitt team, at vi hele tiden jobber for forbedring. 

– Hva er målet ditt for selskapet de fem neste årene?

– Vårt mål er å kunne tilby de beste læringsverktøyene for virksomheter, organisasjoner, skoler og hjemmet, uavhengig av om en møtes fysisk eller digitalt. Dersom vi er i stand til å levere det våre brukere og kunder behøver og ønsker de kommende årene, har Kahoot potensialet til å realisere vår ambisjon: å bli en verdensledende læringsplattform.

Foto: Eivind Yggeseth

Raymond Carlsen

Scatec Solar

Scatec Solar brukte fjoråret blant annet på å utvide vekststrategien sin, og kjøpte vannkraftselskapet SN Power fra Norfund. 

– Hvorfor skal folk kjøpe denne aksjen?

– Vi har holdt på siden 2007 og vist at vi kan levere vekst i henhold til ambisiøse mål over tid. Vi har en bred portefølje av prosjekter i drift som leverer langsiktige, forutsigbare kontantstrømmer, og en solid historikk som ligger til grunn for videre vekst. Scatec har en bred pipeline av nye prosjekter i mange vekstmarkeder som ble ytterligere utvidet etter oppkjøpet av SN Power. Vi forventer at fornybar-alderen vil rase fremover i stor fart og at fornybar energi sannsynligvis vil vokse raskere enn mange tror frem mot 2050. Nå som vi går fra å være sol-aktør til et bredt fornybarselskap, viser vi at vi er på offensiven, og vi jobber med både tradisjonelle prosjekter og mange muligheter i integrasjonen mellom teknologier.

– Hvilke egenskaper har du som leder for selskapet som kan bidra til å løfte det videre fremover?

– Som leder er det beste jeg kan gjøre å bygge gode team som klarer å ligge i forkant, og som forstår hvordan markedsforholdene endrer seg, ser muligheter og omdanner disse til konkrete og lønnsomme prosjekter. Det handler til enhver tid om å kunne matche den forretningsmessige risikoen med evnen til å oppnå et positivt utfall. En må kunne se løsninger mer enn problemer, ha en multikulturell forståelse og reflektere det i utformingen av organisasjonen. Ikke minst er det viktig å se på ESG som en integrert del av virksomheten. I tillegg tror jeg at evnen til selvironi og en god dose humor virker avvæpnende, forløsende og er med på å skape god stemning internt, samt at det kan fungere godt i vanskelige forhandlinger.

– Hva er målet ditt for selskapet de fem neste årene?

– Vår visjon er “improving our future”, og vår utvidede vekststrategi omfatter en bredere satsning innenfor vannkraft, vindkraft og energilagring i tillegg til solenergi. Vi har en unik portefølje av kraftanlegg, bred geografisk tilstedeværelse samt en attraktiv portefølje av nye prosjektmuligheter. Målet vårt er å danne en verdensledende aktør innen fornybar energi. Vi skal fortsette å vokse, og vårt vekstmål er å ha 4,5 GW i drift eller under utbygging ved utgangen av 2021. For å reflektere den utvidede vekststrategien har vi sagt at vi vil annonsere nye mål i forbindelse med kapitalmarkedsoppdateringen den 23. mars.

Foto: Elkem

Michael Koenig

Elkem

Elkem er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer. Det siste året har selskapet fortsatt med investeringer for økt vekst og spesialisering i tråd med sin strategi, samt gjennomført endringer i organisasjonen og styrket sitt bærekraftarbeid. 

– Hvorfor skal folk kjøpe denne aksjen?

– Elkem har sterke posisjoner i bransjer som forventes å dra nytte av de store megatrendene, det gjelder alt fra produksjon av elbiler til IT, elektronikk og smarte byer. Vi har også en god geografisk eksponering mot Asia generelt, og Kina spesielt. I tillegg har vår strategi for vekst og spesialisering potensial til å bidra til en reprising av selskapet, fra å være et selskap assosiert med råvarer til å i økende grad levere avanserte materialer med innslag av verdiøkende kundetilpasning. Sist, men ikke minst, har Elkem en sterk ESG-profil, som nylig er bekreftet av eksterne ratingbyråer som CDP, hvor vi fikk en A-rating. Det meste av vår produksjon er basert på ren energi, og vi har en rekke spennende nye grønne initiativer som batterimaterialer, energigjenvinning og biokarbon.

– Hvilke egenskaper har du som leder for selskapet som kan bidra til å løfte det videre fremover?

– Etter at jeg tok over som konsernsjef i slutten av 2019, har jeg naturligvis brukt mye av min kapasitet på håndteringen av coronavirus-situasjonen, men samtidig har vi holdt fokus på endring: Vi er blitt et mer globalt selskap, vi har en stadig bedre balanse mellom oppstrøm og nedstrøm, vi gjennomfører et stort løft innen digitalisering, vi er blitt bedre på bærekraft, og vi styrker oss også innen mangfold og inkludering. Vi har fortsatt mange viktige endringer på agendaen fremover, i tråd med vår strategi for vekst og spesialisering, og jeg håper jeg kan bidra både gjennom å være ambisiøs og fryktløs på Elkems vegne samtidig som vi leverer sammen som et globalt team.

– Hva er målet ditt for selskapet de fem neste årene?

– Vårt felles mål i Elkem er å fortsette å levere på vår strategi for vekst og spesialisering. Tre fjerdedeler av virksomheten utgjøres av silikoner og silisium, og disse markedene forventes å vokse med om lag fem prosent hvert år. Vår ambisjon er å vokse enda raskere, et sted mellom fem og ti prosent pr. år. Dette skal være lønnsom vekst med et mål om en gjennomsnittlig margin på 15–20 prosent. Vi vil betale ut 30–50 prosent av nettoresultatet som utbytte til aksjonærene våre. Samtidig som vi jobber for å levere på strategien, posisjonerer vi Elkem for å lykkes over lengre tid i tråd med vår visjon om å bidra til en bærekraftig fremtid og skape verdier for våre kunder, ansatte, eiere og samfunnet.

Foto: Crayon

Torgrim Takle

Crayon

Crayon er et IT-rådgivingsselskap innen programvare og digitale transformasjonstjenester som har opplevd solid vekst de siste årene grunnet digitaliseringstrenden. Covid-19 har ført til at digitaliseringsbehovet har akselerert hos mange virksomheter med etterspørsel etter digitale samhandlingsløsninger og i økende grad fjernstyrte operasjoner.

– Hvorfor skal folk kjøpe denne aksjen?

– For det første er Crayon en global leder i et veldig sterkt og raskt voksende marked. Vårt adresserbare marked er estimert til å vokse 10–15 prosent pr. år fremover de neste 10 pluss årene. For det andre har Crayon investert betydelig i nye markeder de siste fem–seks årene (omtrent 50 prosent av omsetningen i 2020 var utenfor Norden), med et stort lønnsomhetspotensial relativt til våre modne markeder i Norden. For det tredje har vi investert betydelig i nye kompetanseområder som AI/maskinlæring, og forventer betydelig tilvekst og lønnsomhet fra dette området i årene fremover.

– Hvilke egenskaper har du som leder for selskapet som kan bidra til å løfte det videre fremover?

– Crayon er en “people business”, hvor våre ansatte er vår mest verdifulle eiendel, og jeg mener jeg er en god “people leader”. Jeg er strukturert og målrettet, kjenner selskapet og industrien godt, og er over gjennomsnittet smart (blunkefjes).

– Hva er målet ditt for selskapet de fem neste årene?

– Fra et tallperspektiv er målet å være tre ganger større enn i dag (størrelsen på forretningen), fra et geo-perspektiv vil det være å ha en topp tre-posisjon i de største globale markedene; USA, UK, Tyskland, Frankrike og Australia. Fra et produkt- og tjenesteperspektiv er målet å øke andel recurring business betydelig, samt bevege seg opp i verdikjeden med større andel av CxO stakeholders som vi gjør business med.

Foto: Iván Kverme

Kjetil Bøhn

Quantafuel

Det har vært en generell dreining mot positive investeringer innenfor helse og miljø det siste året. Quantafuel, som driver med plastgjenvinning, har også nådd flere milepæler i denne perioden, inkludert en investering fra Kirkbi og oppstart i Skive.

– Hvorfor skal folk kjøpe denne aksjen?

– Fordi kjemisk resirkulering av plast er forventet å bli et årlig marked på 600 milliarder kroner innen ti år, og Quantafuel er ledende innenfor dette markedet med en unik teknologi og sterke strategiske partnere i BASF og Vitol. Finske Neste har gått fra 30 milliarder til 450 milliarder i markedsverdi på seks–syv år fordi de har fått en ledende posisjon innenfor produksjon og salg av andregenerasjon biodrivstoff. Kjemisk resirkulering av plast er et mye større marked, og vi jobber for at Quantafuel skal få en ledende posisjon innenfor dette markedet.

– Hvilke egenskaper har du som leder for selskapet som kan bidra til å løfte det videre fremover?

– Det viktigste er at Quantafuel har en ledelse som tør å tenke stort og evner å gjennomføre en storskala industriell utrulling i mange geografier samtidig, og vi styrker nå organisasjonen i alle ledd med de dyktigste menneskene fra norsk olje-, gass- og prosessindustri. Jeg har ledet selskapet i syv år, fra 0 til 10 milliarder, og er motivert til å løfte det videre. Men min person er egentlig uvesentlig. Det viktigste er at selskapet finner de best kvalifiserte menneskene til alle posisjoner for de ulike fasene av selskapets utvikling.

– Hva er målet ditt for selskapet de fem neste årene?

– Målet er ganske enkelt at Quantafuel skal styrke sin posisjon som verdens ledende produsent av kjemisk resirkulert plast, og får gjennomført en massiv utrulling av produksjonskapasitet – først i Europa og deretter på global basis. Alle ser på Skive nå, men Skive er egentlig bare proof-of-concept og stedet der vi utvikler, tester og forbedrer vår prosessteknologi for en storskala utrulling. Skive vil få en kapasitet på 20.000 tonn plast i året. Vi bør ha som målsetting å etablere tre–fire millioner tonn i produksjonskapasitet bare i Europa.