<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Omstridt eiendom: Tanken er å gjennomføre eventyret på denne kremeiendommen i Kruses gate 9 på Frogner i Oslo, under sveitservillaen på 600 kvadratmeter og på tilstøtende tomt. Problemet er at registrert eier av eiendommen hevder å ikke være kjent med prosjektet, og nylig ble selskapet som Sellæg er styreleder i kastet ut av Frogner-villaen.  Foto: Svein Lindin

Finanskjendiser planlegger underjordisk bærekraftsenter på Frogner

Med kjendisinvestorer på laget fronter den fallerte meglertoppen Bjørn Sellæg nå planer om et gigantisk bærekraftprosjekt på en av Norges mest attraktive adresser.

“Målet er å skape et helhetlig inkluderende byutviklingsprosjekt.” 

Slik beskriver Bjørn Sellæg det nye bærekraftprosjektet han er pådriver for i en epost som nylig ble sendt til medlemmene i Frogner Bydelsutvalg. Blant planene som nå utredes  og som Sellæg nylig presenterte for lokalpolitikerne  er et bærekraftsenter under bakken, inklusive flerbrukshall, klatrehall, treningssenter og gjenbrukssenter, samt oppføring av såkalte miljøboliger som henter energi fra spillvarme fra senteret. Bærekraftsenteret og miljøboligene presenteres også i hver sin video på YouTube.

Fra luksus til bærekraft: – Jeg akter å bruke resten av min yrkeskarriere på samfunnsnyttige og bærekraftige prosjekter, hevder Bjørn Sellæg, som tidligere hadde et så enormt pengeforbruk at det gikk gjetord om ham på byen. Foto: Iván Kverme

Samlet kan dette løfte bydelen og være et eksempel til andre på tverrpolitisk sosialt bærekraftsamarbeid. Vi vil gjerne høre hver og en av deres tanker, for prosjektet blir bare vellykket dersom det er rotfestet i de folkevalgtes ønsker, skriver Sellæg til politikerne.

Problemet er bare at prosjektet ikke engang er rotfestet i den registrerte tomteeierens ønsker. Tanken er å gjennomføre eventyret på en kremtomt på Frogner i Oslo, under en sveitservilla i Kruses gate 9 og på tilstøtende tomt. Registrert eier av eiendommen er aksjeselskapet Kruses gate 9, som igjen eies av Indigo Management, selskapet til parkeringsmilliardær Snorre Bentsen og hans familie. Indigo hevder imidlertid at de ikke er kjent med bærekraftprosjektet og har andre planer for eiendommen.

– Det kan bli aktuelt å selge eiendommen etter at det er ryddet i eiendommens rettsforhold, forteller advokat Fabian Woxholth, som representerer Indigo.

Nå brygger det opp til rettssak.

Tar avstand: Registrert eier av eiendommen som etter planen skal huse bærekraftprosjektet er selskapet til parkeringsmilliardær Snorre Bentsen, som hevder å ikke være kjent med planene og nylig fikk selskapet Sellæg er styreleder i kastet ut av Frogner-villaen. Foto: Eivind Yggeseth

Ble kastet ut av milliardærens villa

Selskapet bak bærekraftprosjektet som Sellæg nå fronter, er Haxthausen Miljøtun. På eiersiden er kjente finansnavn som milliardær og investor Edvin Austbø (tidligere analysesjef i Carnegie), investor Eirik Bergh (tidligere ABG Sundal Collier-megler) og ringreven Finn Haadem jr., som var blant pionerene da aksjemarkedet skjøt fart på 1980-tallet. 

Hovedaksjonær er imidlertid selskapet Spade and Archer, som på papiret eies av Bjørn Sellægs søster Anne Christine Sellæg, mens Bjørn er styreleder og kontaktperson. Også Bentsen-familiens selskap Indigo fremstår som eier av Haxthausen-aksjer i aksjonærregisteret, men disse aksjene skal bare være lånt av Spade and Archer.

Selskapet til Sellægs søster er registrert med adresse i nettopp Kruses gate 9. Bjørn Sellæg har også tidligere bodd i sveitservillaen i mange år. Men nå har det skåret seg mellom Sellæg og Bentsen-selskapet. I fjor sommer gikk Bentsen-selskapet Kruses gate 9 til Namsmannen for å få kastet ut Sellæg og Spade and Archer fra villaen. Sellæg klaget saken inn for retten, men i mars i år konkluderte Oslo byfogdembete med at klagen ikke tas til følge. Spade and Archer ble nylig kastet ut av villaen ved hjelp av Namsmannen mens en låsesmed skiftet alle låsene.

Ringrev:  På eiersiden av selskapet bak bærekraftprosjektet er flere kjente finansnavn, blant annet Finn Haadem. Her på vei bort fra tingretten i 2015 etter å ha vitnet i saken mot Jan Vestrum. Foto: Iván Kverme

Varsler søksmål

Anne Christine Sellæg ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til broren Bjørn. Han opplyser at kjennelsen fra Oslo byfogdembete vil bli anket og at utkastelsessaken bare er et sidespor. Stridens kjerne skal være noe annet. Haxthausen Miljøtun hevder blant annet at selskapet kjøpte en del av den omstridte Frogner-tomten i 2016. Av grunnboken fremgår det også at Haxthausen har tinglyst rett til å skille ut en parsell på eiendommen.

– Spade and Archer ønsket en sammensatt tvist belyst i normal tingrettssak. Det ville avklart om det er Spade and Archer eller Indigo Management som nå er rettmessig eier av Kruses gate 9 AS, hevder Sellæg.

Han varsler at det vil fremmes en sak for Oslo tingrett så snart kjennelsen fra byfogden er ankebehandlet, med mindre Indigo i mellomtiden godtar Spade and Archers tilbud om å løse hele sakskomplekset ved et forhandlet forlik.

Straffedømt og benådet

– Jeg akter å bruke resten av min yrkeskarriere på samfunnsnyttige og bærekraftige prosjekter, som det bærekraftsenteret og de miljø- og samfunnsbyggende boligene som samtidig utredes, skriver Sellæg til Kapital.

Han var blant finansbransjens kanoner og en av meglerhuset SEB Enskildas viktigste medarbeidere på 2000-tallet. Våre mest trofaste lesere husker ham kanskje fra en artikkelserie som rullet ut i Kapital midt på 2000-tallet.“Sellægs mystiske Enskilda-transaksjoner”, lød det på forsiden av bladet i august 2004. De som bladde videre, kunne lese at den tidligere derivatsjefen kunne matche Kjell Inge Røkke i pengebruk, uten å ha ligningsverdier som matchet like godt. Avsløringene førte til at ligningsmyndighetene satte i gang undersøkelser, noe som endte i en politianmeldelse. Åtte år senere ble Sellæg dømt til fem og et halvt år ubetinget fengsel, etter å ha blitt funnet skyldig i grov utroskap og skatteunndragelse i det som da sannsynligvis var Norges største meglerskandale. Dommen ble anket til lagmannsretten, og straffeutmålingen ble senere endret til tre år ubetinget og to år betinget fengsel. I fjor ble imidlertid Sellæg benådet av Kongen i statsråd.

– I 2013 ble jeg dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet, i en sak fra 2000–2004 som jeg alltid har ment meg uskyldig i. Jeg har siden søkt å renvaske meg. I fjor, etter 16 år, ble jeg benådet av Kongen i statsråd. Gjenopptakelseskommisjonen har nå saken til behandling. Jeg forventer å bli helt renvasket, hevder Sellæg.

I 2013 ble jeg dømt for alvorlig økonomisk kriminalitet, i en sak fra 2000–2004 som jeg alltid har ment meg uskyldig i. Jeg har siden søkt å renvaske meg.
Bjørn Sellæg, Spade and Archer

Fra overdådig luksus til bærekraft

Nå går altså den fallerte meglertoppen, som tidligere hadde et så enormt pengeforbruk at det gikk gjetord om ham på byen, “all in” i bærekraft. Hvis prosjektet lar seg gjennomføre, kan det utløse store verdier. Men før den tid ligger det an til heftig krangling med Bentsens selskap. Begge parter hevder nemlig at de eier den aktuelle eiendommen i Kruses gate.

Endte i skifteretten: Partner Erling Opdal i advokatfirmaet Ræder (t.v.), som var bobestyrer for konkursboet etter Sellæg, forteller at Sellæg (t.h.) fortsatt kan risikere å få kreditorer i hælene hvis han selv står oppført som eier av selskaper, eiendommer eller andre verdier. Her fra skifteretten i 2013. Foto: Iván Kverme

– At tomten eies av Haxthausen er uangripelig. Rettighetene er også tinglyst, hevder styreleder Christian Aas-Engelstad i Haxthausen Miljøtun.

At tomten eies av Haxthausen er uangripelig. Rettighetene er også tinglyst.
Christian Aas-Engelstad, Haxthausen Miljøtun

Indigos advokat hevder det motsatte.

– Indigo kjøpte eiendommen for over fire år siden. Eiendommen er ikke solgt. Spade and Archer hadde en opsjon på å kjøpe den tilbake, men opsjonen er for lengst både misligholdt og løpt ut på dato. Det er ingen tvil om at Indigo eier eiendommen, hevder Fabian Woxholth.

Det er ingen tvil om at Indigo eier eiendommen.
Fabian Woxholth, Indigos advokat

For å forstå noe som helst av denne striden må vi spole noen år tilbake i tid. Aksjeselskapet Kruses gate 9 ble tidligere eid av Selvaag-familien, men i 2016 ble det ifølge Sellæg først overtatt av en investorgruppe og deretter kjøpt av Spade and Archer i henhold til en opsjonsavtale. Samme dag skal det ha blitt videresolgt til Bentsen-familiens selskap Indigo. Partene skal også ha inngått en leieavtale, en tilbakekjøpsavtale, og en avtale om at Indigo fikk låne 33 prosent av aksjene i selskapet Grønnere Oslo og 33 prosent av aksjene i Haxthausen Miljøtun.

Tilbakekjøpsavtalen gikk ut på at Spade and Archer (frem til 20. desember 2019) hadde en rett til å kjøpe aksjeselskapet Kruses gate 9 tilbake for 33 millioner kroner. Dette selskapet eier altså eiendommen  som for få år siden skal ha blitt verdsatt til 70 millioner kroner av Privatmegleren  og hadde ved utgangen av 2019 blant annet rundt 30 millioner i gjeld. Av noter i årsregnskapet fremgår det at opsjonen ble utløst, men at oppgjøret for aksjene uteble.

Krever erstatning

Kapital er ikke kjent med hvorfor Indigo lånte aksjer i Grønnere Oslo og Haxthausen av Spade and Archer. De to nevnte selskapene utredet tidligere planer om å oppføre et grønt såkalt mobilitetshus med parkering for 600 biler og boligblokker på eiendommen, men planene ble etter hvert skrinlagt. Av et skriv fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune fremgår det at et parkeringsanlegg for 600 biler uansett er uønsket i dette området, og at Plan- og bygningsetaten stoppet det private reguleringsforslaget for videre behandling fordi den skisserte utbyggingen av eiendommen var i strid med flere overordnede vedtatte planer og føringer.

Sellæg hevder at den opprinnelige planen var at Indigo skulle endelig overta de lånte aksjene som oppgjør for tilbakekjøpet av samtlige aksjer i selskapet Kruses gate 9, alternativt skulle de lånte aksjene selges for å finansiere tilbakekjøpet.

– Indigo har lånt de nevnte aksjene i de respektive selskapene siden 2017. Indigo har videre krevd oppgjør for opsjonen i kontanter, samtidig som de har unnlatt å levere tilbake de lånte aksjene. De vil altså ha dobbelt betalt. Ikke overraskende mener Spade and Archer at Indigo ikke kan få både i pose og sekk. Enten må de levere tilbake de lånte aksjene, ellers har Spade and Archer kjøpt og gjort opp alle aksjer i Kruses gate 9 AS i henhold til opsjonsavtalen, skriver Sellæg i en epost til Kapital.

De vil altså ha dobbelt betalt. Ikke overraskende mener Spade and Archer at Indigo ikke kan få både i pose og sekk.
Bjørn Sellæg, Spade and Archer

Han hevder at det har skadet Spade and Archer at Indigo har nektet å tilbakelevere de lånte aksjene, og krever erstatning.

– Som en del av søksmålsvarselet overfor Indigo vil det kreves erstatning for tapene dette har medført, skriver Sellæg.

– Vil argumentere saken for domstolen

Av grunnboken fremgår det altså at Haxthausen Miljøtun har tinglyst rett til å skille ut en parsell på eiendommen. Kapital er imidlertid kjent med at Kruses gate 9 – i desember 2019 – tok ut forliksklage mot Haxthausen på bakgrunn av måten denne avtalen ble inngått på, men saken ble henvist til retten.

Indigos advokat Fabian Woxholth ønsker ikke å kommentere et mulig søksmål fra Sellæg og/eller hans søster.

– Vi velger å avvente dette til det måtte komme og vil da argumentere saken for domstolen, skriver Woxholth i en epost til Kapital.

– Da Spade and Archer solgte Kruses gate 9 til Indigo, inngikk man ifølge Sellæg også en leieavtale, en tilbakekjøpsavtale, og en avtale om at Indigo fikk låne aksjer i Grønnere Oslo og Haxthausen Miljøtun. Hva er bakgrunnen for at dealen ble inngått på dette vis?

– Avtalen ble inngått av en tidligere ansatt som sluttet i Indigo for flere år siden. Indigo kan ikke kommentere dette nærmere, skriver advokaten.

Woxholth tilbakeviser det Sellæg hevder om at Spade and Archer har hatt rett til å betale tilbakekjøpet av aksjene i Kruses gate 9 med de lånte aksjene.

– Indigo holder aksjene tilbake som sikkerhet fordi Sellæg og Spade and Archer har nektet å flytte fra eiendommen som de hverken eier eller leier. I jusen kalles dette for tilbakeholds- eller detensjonsrett. Det har ingenting med opsjonen eller betaling for denne å gjøre. Dette er forklart til Sellæg, så han er vel kjent med hvorfor aksjene ikke pr. nå er levert tilbake, forteller advokaten.

Indigo holder aksjene tilbake som sikkerhet fordi Sellæg og Spade and Archer har nektet å flytte fra eiendommen som de hverken eier eller leier.
Fabian Woxholth, Indigos advokat

– Hvordan startet samarbeidet mellom Bentsen og Spade and Archer? Og hvor involvert har Bentsen selv vært?

– Det er tale om eiendomskjøp via aksjekjøp foretatt for over fire år siden og med en leiekontrakt som for lengst er løpt ut. Det var tidligere daglig leder Per Kristian Spone som foresto kjøpet for Indigo. Bentsen selv var ikke involvert i vurderingene som ble gjort, skriver advokaten.

– Ønsker et regnbueprosjekt

Per Kristian Spone ønsker ikke å kommentere saken overfor Kapital. Han var tidligere administrerende direktør i Bentsens selskap Indigo Invest, men sluttet i 2018. Nå er han saksøkt av Bentsen etter tapt på 45 millioner kroner på et luksusleilighetsprosjekt i Holgerslystveien i Oslo, ifølge Dagens Næringsliv.

Spone var også styreleder og kontaktperson i Haxthausen fra april 2017 og helt frem til mai i fjor, altså lenge etter at han sluttet hos Bentsen.

Nåværende styreleder Christian Aas-Engelstad opplyser at Spone trakk seg frivillig fra styret, til tross for at Haxthausen var fornøyd med hans innsats, og at Spone nå er helt ute av prosjektet.

Store planer: Bjørn Sellæg har presentert det nye bærekraftprosjektet til Haxthausen Miljøtun for medlemmene i Frogner Bydelsutvalg. Planene er også illustrert i to videoer på YouTube. Foto: Skjermdump fra en av Haxthausen Miljøtuns videoer på Youtube

Videre forteller Aas-Engelstad at bærekraftprosjektet er på et utforskingsstadium og at de bare vil gå videre med bredt forankret lokal støtte.

– Vi ønsker et regnbueprosjekt som kan støttes av hele det politiske spektrum, både lokalt på Frogner og sentralt i Bystyre og Byråd, sier han.

Vi ønsker et regnbueprosjekt som kan støttes av hele det politiske spektrum, både lokalt på Frogner og sentralt i Bystyre og Byråd.
Christian Aas-Engelstad, Haxthausen Miljøtun

– Prosjektene er avhengig av at dere vinner frem i striden med Bentsen?

– At tomten eies av Haxthausen er uangripelig. Prosjektet er altså ikke påvirket av Bentsen. Det ville vært nyttig fortsatt å disponere den resterende delen av tomten til Kruses gate 9, forhagen mot Kruses gate, som avlastningstomt i byggeperioden. Uten tilgang til avlastningstomten blir det en to-trinns modell i starten, der tomten til miljøboligene først benyttes til avlastning for fjellhallen, og omvendt. Så vi vil spare tid og penger dersom vi kan disponere tomten, men det har ikke kritisk innvirkning på gjennomføring av prosjektet, hevder Aas-Engelstad.

Risikerer kreditorer i hælene

Av dokumenter utarbeidet i forbindelse med Haxthausens og Grønnere Oslos tidligere og kasserte planer på eiendommen, fremgår det at planområdet er regulert til hensynssone bevaring og også ligger tett på annen bevaringsverdig bebyggelse. Men hvis det nye prosjektet likevel skulle la seg realisere, kan det utløse store verdier blant annet for Spade and Archer.

Sellæg understreker at selskapet er eid av hans søster, og at det ikke kun er på papiret. Kapitals spørsmål om hvorvidt Sellæg i dag frykter at kreditorer skal ta utlegg i verdier hvis han selv står oppført som eier av selskaper, eiendommer eller andre verdier  og om det er derfor hans søster er oppført som eier av Spade and Archer  forblir imidlertid ubesvart.

I 2013 ble nemlig den tidligere megleren slått personlig konkurs. Av sluttinnberetningen fremgår det at var meldt 21 krav i boet på totalt nærmere 125 millioner kroner. Til tross for at mange år er gått siden den gang, risikerer han fortsatt å få kreditorer i hælene hvis han selv står oppført som eier av selskaper, eiendommer eller andre verdier, ifølge konkursekspert.

– Er alle krav mot Bjørn Sellæg borte nå, eller risikerer han i dag å få kreditorer etter seg hvis han eier noe?

– Seks av kreditorene fikk godkjent sine krav av bostyret. Disse kreditorer fikk kun delvis dekning av kravene (ca. 1 prosent). Disse kreditorene har mulighet til å kunne forfølge den udekkede del av sine krav, om de skulle ønske dette, sier partner Erling Opdal i advokatfirmaet Ræder, som var bobestyrer for konkursboet etter Sellæg.

– Hvor store krav risikerer han i tilfelle å måtte betale tilbake, hvor mange kreditorer snakker vi om, og når er han “fri”?

Det er ikke mulig for meg å kunne ha noen formening om hvilke beløp han eventuelt må betale sine kreditorer, da det er mulig å inngå separate avtaler om oppgjør med kreditorene. Fra bobehandlingen var det vel tale om ca. 5-6 kreditorer. I utgangspunktet foreldes de krav som bostyret har godkjent 10 år etter at bobehandlingen er avsluttet, dersom de aktuelle kreditorene innen denne frist ikke har fulgt opp kravene og enten fått oppgjør eller sørget for at foreldelsen avbrytes, forteller han.

Reportasjer
Næringsliv