<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Eksplosiv vekst i handelen med kryptoderivater

Større interesse fra institusjonelle investorer har drevet frem stadig nye rekorder i kryptovalutauniverset. Interessen har også medført at en rekke amerikanske storbanker de siste månedene har kastet seg på bølgen.

Satser på krypto: Goldman Sachs, her ved konsernsjef David Solomon, er blant storbankene som rigger for å ta del i kryptouniverset. Foto: Trevor Hunnicutt
Næringsliv

Nylig ble det kjent at Goldman Sachs gjenåpner sin kryptodesk etter tre års pause, for å kunne handle med bitcoin-futures og -forwards for sine kunder. Samtidig melder nyhetsbyrået Reuters at storbanken også vurderer et eget børsnotert bitcoinfond og ulike løsninger for oppbevaring av digital valuta.

JP Morgan skal tilby kundene denne typen eksponering gjennom en kurv bestående av kryptorelaterte aksjer. Visekonsernsjef Daniel Pinto uttalte i februar at han tror det er et tidsspørsmål før såpass mange forvaltere og investorer benytter seg av bitcoin at banken vil bli nødt til å involvere seg ytterligere.

– Etterspørselen er ikke der ennå, men jeg er sikker på at den vil være det på et tidspunkt, sa Pinto til CNBC.

Selv den eldste banken i USA har lansert sin egen satsning. Tidligere i år etablerte Bank of New York Mellon en avdeling som skal arbeide med å dekke kundenes behov innenfor digitale aktiva, deriblant bitcoin. I tillegg til dette skriver Business Insider at også Morgan Stanley vurderer investeringer i kryptovaluta.

Rekordnivåer

Felles for flere av bankenes initiativer er at de er basert på handel med derivater – verdipapirer hvis avkastning avhenger av kryptovaluta som det underliggende aktivumet. Dette har ført til svært høy aktivitet i kryptoderivatmarkedet. 

Flere kilder har meldt at antallet utestående bitcoin-futureskontrakter har nådd rekordnivåer den siste tiden. Ifølge Cointelegraph oversteg verdien av alle åpne posisjoner 22,5 milliarder dollar tidligere i mars, en økning på 39 prosent over den siste måneden.

Ekspert: Ifølge Torbjørn Bull Jenssen i Arcane Crypto gir derivater institusjonelle investorer eksponering mot kryptovaluta på en måte de er mer komfortable med, sammenlignet med å handle og eie kryptovaluta direkte. Foto: Monica Strømdahl

– Mange institusjonelle investorer søker eksponering mot kryptovaluta gjennom å kjøpe derivater. Helt konkret handler de ofte futures på Chicago Mercantile Exchange. Grunnen kan være at CME er en stor, veletablert og strengt regulert aktør som disse er vant til å handle hos, forklarer daglig leder Torbjørn Bull Jenssen i Arcane Crypto.

Mange institusjonelle investorer søker eksponering mot kryptovaluta gjennom å kjøpe derivater.
Torbjørn Bull Jenssen, Arcane Crypto

Han mener det fortsatt hersker en viss skepsis rettet mot de rene kryptobørsene, selv store og seriøse handelsplasser som Coinbase og Gemini.

– Disse aktørene får gjennom futures, som i CMEs tilfelle har oppgjør i kontanter, den finansielle eksponeringen uten alt de er redde for og ikke helt har kontroll på. Det er mye mer komfortabelt for dem, og viser viktigheten av den infrastrukturen institusjoner som CME står bak, sier Jenssen.

Eksperten bekrefter at dette har gitt svært høy aktivitet i derivatmarkedet.

– Vi har sett eksplosiv vekst både i handelsvolumet og omfanget av hvor mange kontrakter som holdes, sier han.

Nye investeringsmuligheter

Den høye interessen for kryptoderivater har også gitt utslag på tilbydersiden, der flere ønsker å gi CME kamp. Nylig ble det kjent at Deutsche Börse utvider tilbudet av kryptorelaterte produkter til også å gjelde børsnoterte fond knyttet til ethereum og bitcoin cash, i tillegg til bitcoin. 

– Kryptovaluta er et raskt voksende markedssegment. Med ekspansjon til ethereum og bitcoin cash tilbyr vi nå ytterligere investeringsmuligheter i kryptoprodukter, effektivt og i et regulert børsmiljø. Dette betyr at investorer ikke lenger må henvende seg til uregulerte kryptohandelsplasser eller sette opp egne kryptolommebøker, sier Stephan Kraus, leder for børsnoterte fond hos Deutsche Börse, i en uttalelse.

Deres kanskje fremste rival, Euronext, har foreløpig ikke noe slikt tilbud.

“Euronext har ikke annonsert notering av slike produkter, og kommenterer ikke eventuelle planlagte produkter,” skriver kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs, som er en del av det internasjonale børskonsernet, i en e-post.

– Appetitten er der

Her hjemme tilbyr Arcane Crypto et fond som gir profesjonelle investorer muligheten til å skaffe seg eksponering mot kryptovaluta.

– Dermed får de en struktur de er mye mer vant til, og som er enklere å rapportere. Det er ikke et derivat, men gir tradisjonell finansiell eksponering mot utradisjonelle finansaktiva, sier Jenssen.

Han opplever at mange norske investorer er interessert i dette, blant annet endel større private investeringsselskaper. Jenssen trekker også frem at en aktør som Delphi Global har gjort suksess med sin investering i det bitcoineiende selskapet Microstrategy. 

– Appetitten er der, men mange av mandatene til eksisterende aktører begrenser hvordan de kan skaffe seg denne typen eksponering, sier han.

At banksektoren her hjemme skal følge etter de amerikanske storbankene er det imidlertid færre tegn til.

– Det ser ut som de skandinaviske bankene er blant de mer bakstreverske. Til nå har de vært veldig tilbakeholdne og skeptiske. Men jeg tror de kommer til å skifte syn, det er bare et spørsmål om tid.

Det ser ut som de skandinaviske bankene er blant de mer bakstreverske. Til nå har de vært veldig tilbakeholdne og skeptiske. Men jeg tror de kommer til å skifte syn, det er bare et spørsmål om tid.
Torbjørn Bull Jenssen, Arcane Crypto

Bjellesaueffekt

En av grunnene til at den institusjonelle interessen for kryptovaluta har tatt seg opp, er sannsynligvis at flere bjellesauer den siste tiden har ledet vei. Det kanskje mest kjente eksempelet er Tesla, som har kjøpt enorme mengder bitcoin og planlegger å godta den digitale valutaen som betaling. Her hjemme skapte Kjell Inge Røkke bølger med opprettelsen av kryptoselskapet Seetee.

Jenssen tror at den viktigste bjellesaueffekten blir at mange flere innser at de må forsøke å oppdatere seg på kryptouniverset.

– De kommer da til å oppdage at den verdenen de tror fortsatt består av folk som kjøper dop på det mørke nettet og nerder på gutterommet, er blant verdens raskest voksende næringer og har blitt en milliardindustri, sier han.

Den verdenen de tror fortsatt består av folk som kjøper dop på det mørke nettet og nerder på gutterommet, er blant verdens raskest voksende næringer.
Torbjørn Bull Jenssen, Arcane Crypto

– Akkurat nå er det som en luftspeiling rundt kryptoverdenen, der de på innsiden ser hvor mye det er som skjer, verden over, hele tiden. Mens de som er på utsiden ikke får det med seg. Men en slik hendelse kan føre til at flere setter seg inn i dette og går inn på eget vurderingsgrunnlag.