<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Pandemien har skapt et behov for faktabasert informasjon

Covid-19 og økt polarisering i en urolig verden gjør at folk søker til medier som kan hjelpe dem med å forstå hva som skjer, mener konserndirektør for Schibsted News Media, Siv Juvik Tveitnes.

Digital satsing: Siv Juvik Tveitnes, sjef for Schibsted News Media, vil utnytte at corona har fremskyndet den digitale transformasjonen. Brukerbetaling på nett er en trend i mediebransjen. Foto: Iván Kverme
Næringsliv

Denne saken er en del av artikkelserien “15 om fremtiden”, der Kapital har spurt 15 fremoverlente og innovasjonsinteresserte næringslivsaktører om hva som rører seg innen deres respektive bransjer.

– Hva er de store trendene innen mediebransjen?

– Både i Norge og flere andre land øker tilliten til redaktørstyrte medier. At pandemien har skapt et behov for rask, tydelig, kritisk og faktabasert informasjon har nok spilt en sentral rolle her, men det skyldes ikke utelukkende dette. Uroen og kompleksiteten i verden gjør at folk søker til medier som kan hjelpe dem med å forstå alt som skjer, på deres egne premisser, sier Siv Juvik Tveitnes.

Hun trekker frem personvern og mangfold, samt at høy og økende betalingsvillighet for digitale nyheter gjør satsing på abonnementsmodeller til en trend. 

– Det er gledelig at aviser som New York Times firedoblet antall digitale abonnenter i årene Trump var president. Men samtidig øker polariseringen i samfunnet. Falske nyheter er fortsatt en utfordring, men om vi som redaktørstyrte medier klarer å opprettholde tilliten til leserne våre, kan det gi oss et konkurransefortrinn, mener Tveitnes.

MINI-BIO

Siv Juvik Tveitnes er konserndirektør for Schibsted News Media, samt styreleder i Aftonbladet og Svenska Dagbladet. Hun har mastergrad i økonomi og ledelse fra Universitetet i Bath og omfattende ledererfaring fra Schibsted-konsernets virksomheter.

– Kan du komme med noen konkrete eksempler på innovasjon som vil prege fremtiden til din bransje?

– Fremtiden til mediebransjen påvirkes sterkt av øvrige trender og teknologiutviklingen utenfor bransjen, ikke minst av hvordan folk konsumerer innhold og hvordan de disponerer sin tid og sine penger. Veksten i podkastlytting er et eksempel på det: Halvparten av podkastene på Spotify ble lansert i 2020. Det sier litt om utviklingstakten, og påvirker også våre strategier, sier Tveitnes.

Den enorme veksten innen netthandel skaper muligheter for mediebransjen. Det samme gjør fremveksten av teknologier som kunstig intelligens, og muligens også innovasjon i spillindustrien. Generelt mener Tveitnes at samarbeid på tvers av fagdisipliner – journalistikk, teknologi og historiefortelling – blir enda viktigere fremover.

– Vi må også tenke mer innovativt om hvordan vi rekrutterer folk, og hva slags bakgrunn de har, sier hun.

– Hvor vil medienes inntekter komme fra i fremtiden?

– Selv om annonsemarkedet har vært volatilt og uforutsigbart en lang stund, er annonseinntektene fortsatt veldig viktige, både for Schibsted og andre medier. Abonnement som inntektsmodell får mye oppmerksomhet, men parallelt må vi jobbe like intenst med å utvikle nye, smarte, digitale annonseprodukter med dokumentert effekt, sier Tveitnes.

– Hvor ligger de største mulighetene, og hva blir de største utfordringene, etter corona og i årene fremover?

– Kort sagt vil de største mulighetene ligge innen digital brukerbetaling og produktutvikling innen abonnement, økt satsning på kvalitetsinnhold kombinert med intelligent distribusjon. Corona har fremskyndet den digitale transformasjonen, og det må vi utnytte. Den største utfordringen er alt vi ikke vet, men likevel må planlegge for. Konkurransen om å få spille en rolle i folks liv og hverdag vil øke. Da må vi sørge for at vi gjør oss fortjent til den plassen. Hver eneste dag.