<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Droppet å nevne omstridt gigantprosjekt i Myanmar

Scatecs plan om å bygge en enorm demning i Myanmar er ikke omtalt i selskapets investormateriell. Det omstridte prosjektet er lagt på is etter militærkuppet, men Scatec håper det kan realiseres i fremtiden.

Store i U-land: Det statlige utviklingsselskapet Norfund, ledet av Tellef Thorleifsson, solgte i fjor vannkraftselskapet SN Power til Scatec, ledet av Raymond Karlsen. Foto: Terje Pedersen
Næringsliv

Da SN Power ble kjøpt opp av Scatec for nær 11 milliarder kroner i fjor høst, hadde selskapet jobbet med planlegging av vannkraftprosjektet Middle Yeywa siden 2014. Den norske Burmakomité beskrev i 2016 prosjektet på Myitnge-elven i delstaten Shan, øst i Myanmar, som “svært kontroversielt”.

I desember 2018 havnet SN Power på britiske Burma Campaigns “Dirty List”. Da hadde FN dokumentert omfattende menneskerettighetsbrudd utført av Myanmars væpnede styrker (Tatmadaw) i delstatene Kachin, Rakhine og Shan. Tatmadaw brøt internasjonal rett såpass grovt at enhver samhandling med Tatmadaw, dets nåværende lederskap og forretningsvirksomhet, ikke kan forsvares, slo FN fast etter en “fact finding mission” i landet.

– Bygging av demninger i konfliktrammede etniske provinser har lenge vært koblet til konflikt, militarisering og menneskerettighetsbrudd, svarer Mark Farmaner i Burma Campaign UK på spørsmål fra Kapital om hvorfor SN Power ble ført opp på menneskerettighetsgruppens “Dirty List”, til tross for at det ikke er noen forbindelse mellom det norske selskapet og Tatmadaw.

Lagt på is

Etter kuppet tidligere i år er Middle Yeywa-prosjektet lagt på is, bekreftet Scatec nylig til Bistandsaktuelt.

Scatec har ikke fast ansatte i Myanmar, men Jarl Kosberg, som er ansvarlig for vannkraftprosjekter i Scatec, sier til Bistandsaktuelt at det er “et av de viktigste prosjektene i vår portefølje, så vi håper naturligvis at situasjonen skal endre seg – slik at prosjektet kan ferdigstilles”.

Norge med på sanksjoner

 
  • Tatmadaw (det militære) gjennomførte et statskupp i Myanmar 1. februar i år, der de arresterte regjeringsleder Aung San Suu Kyi, president Win Myint og flere andre ledere av regjeringspartiet, og innsatte general Min Aung Hlaing som landets leder. Sikkerhetsstyrker har siden slått knallhardt ned på masseprotester i Myanmar. 
  • FNs spesialutsending til Myanmar sier nesten en kvart million mennesker er fordrevet som følge av militærjuntaens maktbruk mot demonstranter. Minst 738 mennesker er drept så langt, og 3.300 holdes som politiske fanger, ifølge en lokal gruppe som overvåker situasjonen.
  • Både USA og EU har innført sanksjoner mot militærjuntaen. Norge har sluttet seg til EUs sanksjoner og frosset stat-til-stat-samarbeidet. Norge har også bedt FNs sikkerhetsråd vurdere sanksjoner og våpenembargo.
  • I 2019 bidro Norge med 279 millioner kroner i bilateral bistand til Myanmar. I tillegg bidro Norge med 105 millioner kroner i kjernestøtte til FN-organisasjoners og utviklingsbankenes innsats i Myanmar.
NTB, UD

Kjente til kontroverser

Kapital har bedt om en kommentar fra Scatec til at SN Power fra 2018 var ført opp på Burma Campaigns “Dirty List” på grunn av dette prosjektet. SN Power var eid av Norfund, statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, frem til det ble solgt til Scatec i fjor.

– Visste dere dette da SN Power ble kjøpt opp?

– Scatec er kjent med at SN Power er ført opp på denne listen, og selskapet er også kjent med at tidligere vannkraftprosjekter har vært problematiske. Scatec og tidligere SN Power følger internasjonale krav og retningslinjer som Equator Principles og IFCs Environmental and Social Performance Standards i utvikling av alle sine prosjekter. Dette er retningslinjer som blant annet beskriver håndtering av miljøpåvirkning og dialog med lokalsamfunn, svarer vannkraftansvarlig Jarl Kosberg, og legger til: 

– Det har i dialog med berørte parter så langt ikke kommet frem noen motstand mot prosjektet, men tilbakemeldinger på at prosjektet er ønsket. Middle Yeywa-prosjektet er fortsatt i en utviklingsfase hvor det foreløpig kun er studert muligheter for utbygging, det vil si at det ikke er startet noe fysisk arbeid.

Sitter i FNs sikkerhetsråd: Norge har sluttet seg til EUs sanksjoner og frosset stat-til-stat-samarbeidet med Myanmar. Norge har også bedt FNs sikkerhetsråd vurdere sanksjoner og våpenembargo, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Heiko Junge

Krever full stans

Flere grupper som representerer lokale interesser har utvilsomt vært og er stadig sterkt kritiske til utviklingsprosjekter for vannkraft i Shan.

Kapital har vært i kontakt med Shan Human Rights Foundation, som holder til Chiang Mai i det nordlige Thailand, over grensen fra Myanmar. SHRF ble etablert i 1990 for å dokumentere menneskerettighetsbrudd utført av det militære i Shan-provinsen.

– Vi ønsker suspensjonen fra Norge velkommen, men suspensjon er ikke tilstrekkelig. Vi ønsker en full stans frem til det finnes en fri og rettferdig føderal grunnlov der lokalbefolkningen kan fatte egne beslutninger om sitt elskede miljø, fastholder Sai Hor Hseng i SHFR.

I 2016 ba gruppen Aung San Suu Kyi om å stanse vannkraftprosjektet til SN Power.

“Mangelen på konfliktsensitivitet er særlig bekymringsverdig, da SN Power er et statseid norsk selskap, og Norges regjering er en ledende donor til ‘fredsprosessen’ i Burma,” skrev SHFR i et brev til regjeringen i Naypyidaw, signert sammen med organisasjoner for lokale bønder og miljøvernere.

Senest i juni i fjor meldte SHFR om trefninger mellom hæren og lokal milits nær Upper Yeywa, et vannkraftprosjekt bygget ut ved hjelp av kinesisk teknologi, nordøst for Middle Yeywa.

Konfliktområde: Damprosjektet til Scatec ligger i delstaten Shan, der det stadig er konflikter mellom Myanmars militære og etniske grupper. Upper Yeywa er et prosjekt som ligger nordøst for Scatecs Middle Yeywa. Kart: Shan Human Rights Foundation
Kart: Shan Human Rights Foundation

Forbigått i stillhet

I august 2018 leverte SN Power inn et teknisk forarbeid (feasibility study) til den daværende regjeringen under ledelse av Aung San Suu Kyi. Planene innebærer en 160 meter høy demning. Byggekostnadene vil alene være på over syv milliarder kroner, ifølge Bistandsaktuelt.

En årlig kraftproduksjon på ca. 3.400 gigawatt vil kunne gi strøm til 1,8 millioner husstander. Norges største kraftverk etter årsproduksjon ligger til sammenligning på rundt 4.300 gigawatt (Tonstad i Sirdal).

Middle Yeywa er likevel ikke å finne i presentasjonsmaterialet til Scatecs kapitalmarkedsdag i slutten av mars. Her ble det presentert prosjekter på planleggingsstadiet (pipeline) på Filippinene og i Afrika. Myanmar er heller ikke nevnt i Scatecs årsrapport for 2020 som ble publisert i slutten av mars, men var viet god plass i SN Powers rapport for 2019. Et søk på “Myanmar” gir ikke treff i hverken Sustainability-rapporten eller Corporate Governance-rapporten til Scatec.

Avventer situasjonen: Jarl Kosberg, EVP Project Development Hydropower i Scatec, sier den politiske utviklingen i Myanmar vil påvirke videre fremdrift i vannkraftprosjektet Middle Yeywa. Foto: Scatec

Fortsatt i “pipeline”

Middle Yeywa er planlagt som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt mellom SN Power (dvs. Scatec) og myndighetene i Myanmar. Scatec, og muligens andre investorer, skal etter planene få aksjemajoriteten. Myndighetene i Myanmar skal få 10–30 prosent av aksjene som motytelse for sitt arbeid, ifølge søknadspapirer sendt til Norad, direktoratet for utviklingsarbeid, i fjor høst.

– Hvorfor er ikke prosjektet nevnt med et ord i Scatecs årsrapport eller presentasjoner?

– Dette prosjektet er fortsatt i project pipeline (definert som prosjekter med 50 prosent sannsynlighet for gjennomføring), og for prosjekter i pipeline gjenstår det betydelig utviklingsarbeid, inkludert å få ulike prosjektavtaler på plass. Prosjekter definert som pipeline omtales derfor på generell basis og ikke detaljert i Scatecs rapportering. Oppkjøpet av SN Power ble for øvrig sluttført 29. januar 2021, dvs. etter selskapets 2020-rapportering, svarer Kosberg.

– Det er fortsatt betydelig utviklingsarbeid som gjenstår før prosjektet er klart for utbygging, og den politiske utviklingen i landet vil påvirke videre fremdrift i prosjektet, legger han til.

Viktig vassdrag: Myitnge-elven (også kalt Namtu) er en sideelv til Irrawaddy (nyere stavemåte Ayeyarwaddy), som er Myanmars viktigste kommersielle vannvei. Foto: Multiconsult / SN Power / Scatec

– Landet trenger kraft

Etter at Burmakomiteen, som ble avviklet i fjor, omtalte prosjektet som “svært kontroversielt” i 2016, påpekte daværende SN Power-sjef Torgeir Lien at prosjektet kan gi store mengder rimelig fornybar energi til et land som sårt trenger det.

“Det er ingen registrert bosetning i området for kraftutbyggingen; flora og fauna er av en slik karakter at utbyggingen ikke er til skade. Oppdemmingen er begrenset og oversvømmer et svært lite område. Elven er allerede regulert for kraftverk, og dette nye prosjektet vil ikke endre noe på vannføringen,” skrev Lien i en kronikk i Bistandsaktuelt.

Fikk nei til mer støtte

SN Powers tidligere samarbeidspartner på prosjektet, filippinske Aboitiz Power, trakk seg i mai 2020 fordi dette selskapet måtte omprioritere aktivitetene sine som følge av coronapandemien, ifølge SN Powers søknad til Norad.

Norad har hittil gitt tilsagn om 60 millioner kroner i utviklingsstøtte for Middle Yeywa frem mot investeringsbeslutning. En søknad fra oktober om ytterligere 20 millioner til forundersøkelser på prosjektet ble nylig avslått. Etter det Kapital forstår, er begrunnelsen fra Norad at selskapet ennå ikke har brukt opp tilskudd som allerede er innvilget. Dessuten har Scatec nylig informert Norad om at prosjektet er lagt på is.

– Både Scatec og tidligere SN Power har over mange år hatt et tett og godt samarbeid med Norad for støtte til gjennomføring av tidligfase prosjektarbeid. Aktiviteten og fremdriften på Middle Yeywa-prosjektet har vært påvirket av ulike forhold som har medført forsinkelser, og spesielt har Covid-19-situasjonen gjort det umulig å gjennomføre undersøkelser i prosjektområdet, forklarer Kosberg.

– Kostnadspådraget har derfor vært betydelig lavere enn budsjettert og dermed også påvirket bidraget fra Norad, avslutter han.