<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Tore Lærdal Foto: Lærdal Medical

Verdensledende livredder

– Vi er nok vesentlig mer kjent i våre målgrupper globalt enn som et ikke-børsnotert familieselskap i Norge, sier Tore Lærdal.

Over 1.600 ansatte i 26 land, 98 prosent eksport, omsetning på over fire milliarder kroner samt bunnsolid og lønnsom drift. Det er de tørre faktaene bak Lærdal Medical, et av Norges mest suksessrike, globale industrikonsern. Hovedeier og høyst aktiv styreleder Tore Lærdal (68), som i fjor sto oppført på Kapitals liste over landets rikeste med en formue på 8,85 milliarder kroner, teller heller sekunder enn penger. Dog vedgår han at det han, familien og resten av teamet i bedriften med hovedkontor i Stavanger har klart å bygge opp, er imponerende.

– Selvsagt. Mission and money går hånd i hånd. Bringer virksomheten gode økonomiske resultater, gir dette oss enda bedre muligheter til å løse vårt samfunnsoppdrag og samtidig skape varige trygge arbeidsplasser, sier han.

Stein på stein

Samfunnsoppdraget er å bidra til å redde liv. Målet er en million hvert år innen 2030. For å nå målet satser bedriften fem milliarder kroner. Tre milliarder til utvikling av nye livreddende produkter i egen regi, en milliard gjennom investeringsfondet Laerdal Million Lives Fund og en milliard gjennom nonprofit-selskapet Laerdal Global Health. Samarbeidspartnere er blant annet den amerikanske hjerteforeningen, verdens jordmorforbund, WHO og en rekke hjelpeorganisasjoner. Som Lærdal sier:

– Vi jobber i første rekke gjennom partnerne våre. Målet vårt kan høres i overkant hårete ut, men det er ikke vi som skal redde alle. Vår oppgave er å bidra til at de som virkelig redder liv er best mulig opplært og utstyrt.

Like fullt er selskapet verdensledende på medisinsk utstyr og opplæringsmateriell i førstehjelp. Konsernsjefen er ikke i tvil om hva som har vært de viktigste ingrediensene i suksessoppskriften.

– En god idé, dyktige medarbeidere, gode samarbeidspartnere og langsiktig målrettet innsats. Vi har bygget stein på stein gjennom over 80 år, sier han.

Fra leker til livredning

Det startet med salg av barneleker. Året var 1940, og gründeren var Åsmund Lærdal, far til dagens eier. Den såkalte tomtebilen ble laget i 100 millioner eksemplarer og solgt til 110 land, mens Anne-dukken, med soveøyne og mykt hår, ble en bestselger i hele Europa. 

Så en dag ble sønnen Tore, den gang to år, funnet livløs i vannet. Den dramatiske hendelsen satte tydelige spor. Ekspertise i mykplast ble brukt til nye produkter innen livredning, og Anne-dukken fikk en storesøster, Resusci-Anne. Den etter hvert verdenskjente treningsdukken for hjerte/lunge-redning har siden blitt videreutviklet mange ganger og finnes i dag i flere ulike varianter. Lærdal Medical favner i dag en bred produktportefølje, og man regner med at 400 til 500 millioner mennesker har blitt lært opp på øvingsdukker av ulike slag fra bedriften.

– Vi er nok en av de få tradisjonsrike eksportbedriftene i Stavanger-regionen utenom oljesektoren som har fortsatt å hevde seg internasjonalt. I dag er vi nok vesentlig mer kjent i våre målgrupper globalt enn som et ikke-børsnotert familieselskap i Norge, sier Tore Lærdal.

Personlig touch

Å være familieeid gir imidlertid klare fordeler, mener styrelederen.

– Ja, helt klart. Jeg tror mange av våre viktigste kontakter oppfatter oss som en litt annerledes bedrift. Mer institusjonspreget, langsiktige og med en personlig touch.

Dette forsterkes ytterligere av at tredje generasjon har gjort seg gjeldende de siste årene. Alle Tore Lærdals tre barn, Jon Åsmund, Ingrid og Hanne Kristin, har i dag sentrale roller i selskapet.

– Familiens commitment hjelper helt klart til å åpne dører, og til å leve opp til en forventning som vi etter hvert har skapt, sier Lærdal.

Styrelederen mener det fungerer helt fint å ha hovedkontor i lille Norge selv for en internasjonal bedrift som Lærdal.

– Ja. Norge og Skandinavia har en god klang i utlandet. Vi forbindes gjerne med sunn livsførsel, høy levestandard, et velfungerende styresett, gode verdier og et bredt internasjonalt engasjement. Vi har tre fjerdedeler av våre ansatte i utlandet, men eierskapet lever stabilt og godt her.

Reportasjer
Næringsliv