<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Kjøper søppel: Kjetil Vikingstad og Geminor har gjort milliardbutikk på europeisk avfall. Foto: Olav Vikingstad

Rik på rask, rusk og ræl

– Mange kaller oss et meglerhus. Det er vi ikke. Vi er et handels- og entreprenørselskap hvor varen er avfall, sier gründer Kjetil Vikingstad.

Geminor gjør milliardbutikk på europeisk avfall, og har siden oppstarten på Karmøy for nærmere 20 år siden vokst til å bli en betydelig internasjonal gjenvinnings- og avfallsleverandør. Selskapet har i dag rundt 80 ansatte fordelt på kontorer i ti land, og leverte i 2020 over 1,7 millioner tonn avfall til mer enn 180 anlegg i hele Europa. Omsetningen nærmer seg to milliarder kroner, mens driftsresultatet er ventet å lande på 48 millioner. Slikt skaper interesse, og i januar la børsraketten Quantafuel 170 millioner kroner på bordet for 40 prosent av aksjene, med opsjon på å kjøpe resten. Sammen blir de to norske selskapene ledende aktører innen utvikling av kjemisk gjenvinning av plast i Europa.

– Å få Quantafuel med på laget er et steg i riktig retning mot en enda grønnere linje, sier Kjetil Vikingstad.

Økende behov

Geminors forretningsidé går ut på utnytte forskjellige typer avfall på optimal måte. Dette betyr gjenvinning av enkelte råvarer til produksjon av nye produkter, men det meste av avfallet har hittil blitt energigjenvunnet for å lage elektrisitet og fjernvarme.

– Vi er bindeleddet mellom avfallsinnsamlere og sluttbehandlingsstedet. Mange kaller oss et meglerhus. Det er vi ikke. Vi er et handels- og entreprenørselskap hvor varen er avfall, sier Vikingstad.

Den billigste avfallshåndteringen er deponering. Det vil si å grave ned søpla. Miljømessig er imidlertid dette en dårlig løsning, og de fleste landene i Europa har derfor innført forbud mot deponering. Tyskland og Benelux-landene var først ute. Snart fulgte Danmark, Sverige, Norge og Finland etter.

– Deponeringforbudet skapte et økende behov for bedrifter som Geminor. Vi var heldige sånn sett.

Da forbudet kom, var energigjenvinningsanleggene i Norge nemlig ikke klare til å ta imot avfallet som skulle bort fra deponiene.

– Det måtte eksporteres, og vi sørget for logistikk og mottakskapasitet.

Gode utsikter

Fra å være et tradingselskap er Geminor i dag mer en avfallsentreprenør, med kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, England, Polen, Frankrike og Italia. EU har mål om større gjenbruk av produkter og at innbyggerne skal redusere sin avfallsproduksjon vesentlig. Vikingstad mener derfor at markedsutsiktene for selskapet vil være gode i overskuelig fremtid.

– Helt klart. Vi ser ikke bort fra å utvide aktiviteten til andre land også, sier han.

Gründeren er ikke i tvil om hva som blir den største utfordringen fremover.

– Grønnvasking er en utfordring i alle bransjer. Geminor er et grønt selskap i dag, men vi må styrke dette ytterligere gjennom økt andel til materialgjenvinning. Bærekraft er stadig mer i vinden. Fokus fremover blir derfor på det grønne skiftet og å vokse enda mer internasjonalt. I tillegg til leveranser av plast til prosjekter på kjemisk gjenvinning i regi av Quantafuel, sier han.

– Du blir med videre?

– Absolutt. Quantafuel kom inn for å bidra til å ta Geminor til neste nivå. Jeg er fremdeles majoritetseier, og selskapet skal styres som før.

Dynamisk bransje

Vikingstad er utdannet sivilagronom. Før Geminor var han med på å bygge opp Haugaland Gjenvinning nord for Haugesund sammen med Ølen Betong. At det ble akkurat avfallsbransjen han endte opp i, er tilfeldig.

– Ja. Det skyldes vel mest at jeg var barn av min tid, sier han.

Gründeren var nemlig jobbsøker samtidig som tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland via amerikansk fjernsyn endret en hel verdens holdning til miljø og klima med ordene “Du har et valg, du har en sjanse.” Vikingstad leste Brundtlandrapporten, og fant ut at han ville jobbe med bærekraft. Det har han ikke angret på.

– Nei. De fleste som begynner innen avfall og gjenvinning blir. Det er en veldig interessant og dynamisk bransje.

Reportasjer
Næringsliv