<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

ABG Sundal Collier lønner best

Bank, finans og offshore, det er bransjene med høyest snittlønn. ABG Sundal Collier ligger aller øverst blant de børsnoterte selskapene med 3,5 millioner i gjennomsnitt pr. ansatt.

Lønner best: ABG Sundal og Collier og styreleder Knut Brundtland lønner ansatte og partnere aller best av selskapene på Oslo Børs.  Foto: Terje Bendiksby/NTB
Næringsliv

ABG Sundal Collier   er også selskapet som med stor åpenhet forteller om kostnadene pr. ansatt i årsberetningen. De totale kostnadene for hver av de 285 ansatte endte i 2020 på 4,53 millioner kroner – hvis vi holder oss til lønningsposen alene blir tallet temmelig nøyaktig 3,5 millioner. I dette tallet er både ansatte og partnere inkludert.

Vi har hentet alle data til våre beregninger fra selskapenes årsberetninger, og har tatt utgangspunkt i de samlede lønns- og personalkostnadene. I tillegg til de ordinære lønnskostnadene vil også sosiale kostnader, pensjonskost og arbeidsgiveravgift være inkludert her. Den reelle lønnen til hver ansatt vil derfor være 15 til 20 prosent lavere, men for sammenligningens skyld bruker vi de totale kostnadene i våre tall for alle selskapene.

Bank, finans og offshore er de bransjene som går igjen når vi blar oss nedover på listen. Ocean YieldOCY følger etter ABGSC, men her er kun de ansatte på land med i regnestykket for et selskap som investerer i og drifter skip i oljeservice og tradisjonell fart. Den samlede flåten består av over 60 skip.

Overskuddsdeling er med

Prosafe, Aker BP   og PGSPGS er andre selskaper som opererer i Nordsjøen, Equinor   er også med på listen blant selskapene som lønner sine ansatte aller best.

Helt øverst på lønnstoppen finner vi også et par eiendomsselskaper, Solon EiendomSOLON og Norwegian PropertyNPRO . For de ansatte i Solon Eiendom utgjør den resultatavhengige avlønningen en betydelig del av totalpakken – i 2020 var denne posten nesten like høy som de ordinære lønnskostnadene.Disse konsernsjefene tjener best på Euronext Growth

Pareto Bank   ligger øverst av en lang rekke med banker. Banken ble etablert i 2008 og børsnotert i 2016, og for de ansatte er overskuddsdelingen en svært viktig del av den samlede lønnen. Denne posten har de siste par årene stått for halvparten av lønnen til de ansatte i en finansinstitusjon der Pareto fortsatt er den største aksjonæren.

Lønnsomhet lønner seg: Overskuddsdeling er en viktig del av totallønnen til administrerende direktør Tiril Willum og de ansatte i Pareto Bank. Foto: Iván Kverme

DNB   og Storebrand   opererer også med snittlønninger på godt over millionen – selv når vi trekker fra de ekstra kostnadene – og når vi nærmer oss millionen i samlet snittlønn, blir det tettere og tettere mellom bankene. Øverst blant sparebankene finner vi Sparebank 1 SMN   og Sparebanken Vest   .

Lokaliseringen avgjør

Flere av børsens tungvektere er inne på listen der vi har samlet de 30 selskapene med høyest snittlønn, men for det store flertallet av disse selskapene ligger snittlønnen langt under millionen. Den ligger langt nærmere SSBs tall for gjennomsnittlig årslønn i 2020 på 585.000 kroner – eller mellom 650 og 700.000 kroner dersom vi inkluderer alle kostnader selskapene har på toppen av lønnen.

Forskjellene er ved første øyekast overraskende store mellom selskaper som Veidekke   , AF Gruppen   og Kongsberg Gruppen   i den ene enden og Orkla   og Mowi   i den andre, men dette skyldes i første rekke lokaliseringen av de ansatte. Veidekke har alle sine ansatte i Norge, Sverige og Danmark, mens Mowi er lokalisert i 25 land og Orkla bare hadde snaut 3.000 av sine 18.000 ansatte ved utgangen av 2020 plassert i Norge.