<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Dobling på åtte år

For første gang i historien er det kun milliardærer på Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Samlet formue slår alle tidligere rekorder.

Grafikk: Kapital
Næringsliv

SAMLET FORMUE: Norges 400 rikeste kontrollerer i år verdier for 1.696 milliarder kroner, opp fra 1.401 milliarder i fjor. Samlet formue på listen er doblet siden 2013.

LISTEKRAVET: Størrelsen på formuen som må til for å kvalifisere til en plass på listen, har økt med 150 millioner kroner fra i fjor – fra 850 millioner kroner til én milliard kroner. Det kreves med andre ord en milliardformue for å komme med i den eksklusive klubben med Norges 400 rikeste.

FORMUESØKNING: Siden i fjor har samlet formue økt med rundt 300 milliarder kroner, noe som tilsvarer en verdijustert avkastning på 21,1 prosent. Dette tallet var i fjor på minus 0,5 prosent.

MILLIARDÆRENE: Antall milliardærer på årets 400 rikeste-liste er eksakt 400. Dette er 38 flere enn på fjorårets liste. I research-fasen identifiserte vi 407 personer med formue på rundt én milliard kroner, men siden vi bare har plass til 400 navn på listen, måtte vi utelate syv personer som før kroneavrunding hadde marginalt lavere formuer.

OPP OG NED: Inkluderer vi nykommerne på årets 400-liste har 347 personer blitt rikere siden i fjor, mens 22 formuer er nedjustert og 31 står på stedet hvil. Samlet oppjustering utgjør 280 milliarder kroner, og 348 milliarder om nykommerne inkluderes. Nedjusteringene utgjør nærmere 27 milliarder kroner, mot snaue 116 milliarder i fjor.

UT OG INN: De årlige utskiftningene av personene på listen har de siste årene ligget på mellom syv og ni prosent. Dette er også tilfellet i år hvor 37 navn er nye på listen.

FRISK KAPITAL: Årets nykommere på listen er gode for nærmere 68 milliarder kroner, mot 75 milliarder i fjor.

FORSVUNNET KAPITAL: Med personene som ikke lenger er formuende nok til å være med på listen, forsvinner over 47 milliarder ut av listen. I fjor var det tilsvarende tallet 81 milliarder.

KONSENTRASJONEN: I år kontrollerer de 100 rikeste på listen verdier for 1.126 milliarder kroner, mot 926 milliarder i fjor. Det utgjør en stabil andel fra de siste årene, ca. 66 prosent av totale verdier på listen, så rikingene nedover på listen har fortsatt mye å hente på teten.

SNITTET: Norges 400 rikeste har en gjennomsnittlig formue på 4,2 milliarder kroner og har i snitt blitt ca. 750 millioner kroner rikere siden i fjor.