<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Rollemodeller i det nye arbeidslivet

Selv ikke et helt år med global pandemi har vippet næringslivets mektigste kvinne av tronen. Men for noen har covid-19 bydd på et realt løft.

Nummer en: Konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro er den mektigste kvinnen i norsk næringsliv for tredje året på rad. Foto: Terje Pedersen/NTB
Næringsliv

– Ledelse handler om å sette retning og å jobbe i fellesskap. Det er en balansekunst hvor både hodet og hjertet må med, uttalte Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro til Kapital i fjor sommer. 

For tredje året på rad topper hun nå listen over næringslivets mektigste kvinner. Som følge av gode markedsforhold, men antagelig også balansekunst, har Hydro levert rekordsterke resultater og store forbedringer den siste tiden. Hydro-sjefens bidrag til statskassen og det norske samfunn blir dermed også enda mer betydningsfullt. Som Hydro-sjef har Hilde Merete Aasheim i tillegg ansvar for rundt 35.000 ansatte og industri som utgjør livsnerven i lokalsamfunn mange steder i landet. 

Leder europeisk fornybarsatsing

Næringslivets nest mektigste kvinne er tidligere olje- og energiminister, men også eks-kulturminister, Thorhild Widvey. Som styreleder i Statkraft er hun øverste ansvarlig for Europas største leverandør av fornybar energi, men også en global markedsaktør innen energihandel, dvs. forretningsområder som blir stadig viktigere for klimaet og luften vi alle puster inn. Widvey er dessuten en viktig antidoping-forkjemper, og som styreleder i Antidoping Norge er hun øverste ansvarlig for arbeidet for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Hun er også styreleder for Festspillene i Bergen, og har styreverv i tenketanken Civita og de børsnoterte selskapene Aker Solutions og Solstad Offshore.

Bidrar enormt til statskassen

Konserndirektørene Irene Rummelhoff og Jannicke Nilsson utgjør Equinor-ledelsens kontingent på årets liste. De to har ansvar for henholdsvis markedsføring, midstrøm og prosessering og sikkerhet, sikring og bærekraft i energiselskapet, som er det desidert største selskapet i Norge. Ikke bare er Equinor den desidert viktigste bidragsyteren til den norske statskassen, de sysselsetter over 21.000 ansatte som forsyner samfunn verden rundt med energi, samtidig som det tar en ledende rolle i det grønne skiftet. Få har mer innflytelse over disse enorme prosessene enn Rummelhoff og Nilsson. 

Nykommer: – For meg handler ledelse om å lykkes gjennom andre, sier Microsofts nye toppsjef i Norge, Kristine Dahl Steidel, som suser inn på listen over næringslivets mektigste kvinner. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– En pioner innen innovasjon

I år er det duket for fem nykommere blant næringslivets 20 mektigste kvinner, og blant dem finner vi Kristine Dahl Steidel, som representerer den næringen som kanskje har fått det største løftet de siste årene.

Som ny norgessjef for den internasjonale giganten Microsoft leder hun et selskap hvis betydning virkelig skinte da samfunnet ble nedstengt og mye aktivitet måtte flyttes fra det fysiske til det digitale universet. Denne trenden ser ut til å være vedvarende også idet pandemien slipper taket, hvilket betyr mer makt til dem som definerer den.

– Microsoft er en betydelig samfunnsaktør, med ansvar for samfunnskritisk industri og infrastruktur, som forvalter og beskytter data og dataproduksjon for kunder og partnere vi jobber med. Vi skal også bidra i kompetanseløftet hele Norge står overfor, være en pioner innen innovasjon og formidle de trendene vi ser vil møte oss som samfunn i fremtiden. Det er utrolig viktig, og medfører et ansvar vi absolutt er bevisst, sier Steidel til Kapital.

Vil lykkes gjennom andre

I skrivende stund har 44-åringen fungert som Kimberly Lein-Mathisens erstatter kun i få uker, men hun tar med seg både ledererfaring og -filosofi, sist fra det børsnoterte programvareselskapet VMware, inn i den nye stillingen.

– For meg handler ledelse om å lykkes gjennom andre. Det å bygge velfungerende team som presterer på høyt nivå, driver endring og transformasjon, har alltid vært det viktigste for meg. For å oppnå dette må man sette sammen folk med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse – det vi kaller mangfold og inkludering i Microsoft. I tillegg er tillit en grunnleggende komponent. Når alle har tillit til at man drar i samme retning, har samme visjon og at gode beslutninger blir tatt, det er da man virkelig kan skape magi, sier hun.

Når alle har tillit til at man drar i samme retning, har samme visjon og at gode beslutninger blir tatt, det er da man virkelig kan skape magi.
Norgessjef Kristine Dahl Steidel i Microsoft

Som norgessjef i Microsoft får hun makt både som leder for en bedrift med rundt 700 ansatte, en omsetning som i fjor oversteg fem milliarder kroner og verdifull infrastruktur som datasentere på balansen, men også definisjonsmakt. Steidel er helt overbevist om at nordmenns arbeidshverdag har endret seg for all fremtid.

– Vi ønsker å være en rollemodell for det nye arbeidslivet, ved å vise hvilket mulighetsrom som finnes og hvordan det kan tas i bruk. For Microsoft er det utrolig viktig at vi er med på å gi de ansatte den fleksibiliteten de trenger, blant annet ved at de kan jobbe der det passer dem. Det er en filosofi vi startet med lenge før pandemien inntraff, men som nå alle organisasjoner i Norge må forholde seg til, sier hun.

Vi ønsker å være en rollemodell for det nye arbeidslivet, ved å vise hvilket mulighetsrom som finnes og hvordan det kan tas i bruk.
Norgessjef Kristine Dahl Steidel i Microsoft

Lytter til de unge

Microsoft-sjefen peker ellers på den avgjørende rollen digital infrastruktur spilte i arbeidet med å lose Norge gjennom pandemien.

– Blant annet innen helse og i utdannelsessektoren har man fått på plass en digital grunnmur som har taklet presset, og skyen har vært en kritisk del av dette. De siste 18–20 månedene har nesten vært en inkubator for digitalisering av samfunnet generelt, og vi er helt overbevist om at man fremover vil kunne opprettholde produktiviteten og drive innovasjon selv om man fortsetter med en hybrid hverdag, sier hun.

Microsoft er som kjent et multinasjonalt selskap med hovedkontor i USA og en kultur rotfestet i det amerikanske teknologimiljøet. Det kan medføre både fordeler og ulemper når dette skal overføres til norske forhold. Men Steidel viser til at Microsoft i Norge forholder seg til den norske arbeidsmiljøloven, norske lønninger og norske pensjonsregler.

– For Microsoft er det viktig at vi tar vare på våre ansatte og legger til rette for at de har full fleksibilitet. Det er kanskje derfor vi merker at vi er attraktive hos den nye generasjonen. Rundt 21 prosent av våre ansatte kommer rett fra universitetet, og en stor del av grunnen til det kan være at vi lar dem tilpasse sin egen arbeidsrytme, noe alle generasjoner setter pris på, sier hun, og understreker viktigheten av å lytte til den yngre delen av staben.

– Det er relatert til dette med tillit, mangfold og inkludering, som er grunnpilarer i min ledelsesfilosofi.

Nykommere og gjengangere

I tillegg til Steidel utgjøres årets nykommerfelt av administrerende direktør Elisabeth Hunter i Vinmonopolet og styreproffene Maria Moræus Hanssen, Marit Haugen og Adele Bugge Norman Pran, som henholdsvis sitter på viktige verv i blant annet Oslobygg, Tine og Zalaris.

Et av de største hoppene på årets liste er det Tone Wille som står for. Hun er konsernsjef i Posten, som i pandemiåret 2020 leverte tidenes beste justerte driftsresultat. Det er ellers verdt å merke seg at Merete Hverven går frem på listen. Hun leder Visma, et annet selskap som har fått drahjelp av megatrendene som ble forsterket da samfunnet stengte ned.

Klatrer: Digitaliseringsbølgen under corona gav en opptur for Visma og konsernsjef Merete Hverven. Foto: Berit Roald/NTB