<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Gradvis økning

Styringsrenten skal gradvis øke til neste år, men hissige mutanter setter en brems på hevingstakten.

Skal opp: Sentralbanksjef Øystein Olsen har signalisert en økning av styringsrenten fremover. Foto: Torstein Bøe/NTB
Næringsliv

Styringsrenten til Norges Bank ble for første gang satt til rekordlave null prosent våren 2020. Det kraftige økonomiske tilbakeslaget knyttet til covid-19 og stor usikkerhet om videre utvikling tilsa da, ifølge Norges Bank, at renten skulle holdes på null “til det var klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres”.

Det var først på rentemøtet i september i år at styringsrenten for første gang ble hevet til 0,25 prosent. Dette skjedde etter en økonomisk gjeninnhentning som følge av at vaksineutrullingen gav muligheten til å gjenåpne samfunnet. Sentralbankens prognoser for videre renteutvikling indikerer en økning fremover med en styringsrente på 1,75 prosent ved utgangen av 2024.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i desember, sa sentralbanksjef Øystein Olsen i starten av november.

Den nye coronamutasjonen omicron kan imidlertid ha satt en brems på hevingene, selv om vi tror på en gradvis økning av styringsrenten i 2022.

Omicron-brems

I starten av desember ble nye, strengere tiltak innført i hele landet etter at den nye varianten nærmest har spredd seg som ild i tørt gress, og aktører innen hotell-, restaurant-, kultur- og reiselivsbransjen har sett seg nødt til å stenge ned virksomhet. De siste ukene har renteforventningene falt nokså kraftig, forteller sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank.

– Frykten for at vaksinene ikke er så effektive mot den nye mutanten, og at vi må ha en ny runde med strenge restriksjoner, har i stor grad bidratt til at markedet nå forventer noe tregere renteoppgang her i Norge også, sier Martinsen.

Sjeføkonomen har siden sommeren 2020 lagt til grunn at styringsrenten blir hevet til 1,25 prosent gjennom 2022.

– Vi har tenkt at Norges Bank hever styringsrenten hvert kvartal fremover, altså at de gjør seg ferdige september 2022, men med hissige mutanter og mulige negative effekter på økonomien har sannsynligheten for at vi når dette nivået noe senere økt, sier Martinsen, som får støtte av sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB:

– Renteutviklingen til neste år er i skrivende stund svært usikker. Om den økonomiske aktiviteten blir tungt preget av smittebølgen, kan rentehevningen i mars utgå. Men når bølgen er over igjen, er det grunn til å vente en videre normalisering av renten, sier Haugland.

Avgjørende faktorer

Når det gjelder Norges Banks rentefastsettelser i 2022, er det visse faktorer som påvirker i større grad. Utviklingen i forbruksveksten og vårens lønnsoppgjør spiller begge en avgjørende rolle.

En effekt som har gjort seg mer gjeldende når det gjelder konsumvekst den siste tiden, er strømprisene som har skutt i været gjennom høsten. De rekordhøye prisene vil trekke inn mye kjøpekraft gjennom vinteren, og mest sannsynlig føre til redusert konsumvekst i 2022. 

– Det er mulig farten i norsk økonomi kommer til å lugge litt fremover, sier sjeføkonom Martinsen i Swedbank. – Men vi har gode grunner til å være optimistiske for 2022. Det går bra med landet og økonomien vår!