<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Fiskemilliardærer

På Kapitals siste liste over Norges 400 rikeste finnes nå 49 personer med en formue som i hovedsak er skapt gjennom sjømat – samtlige av dem er milliardærer.

Foto: NTB
Næringsliv
John Fredriksen Foto: CF Wesenberg

John Fredriksen

Formue: 114 mrd.

Norges rikeste mann, John Fredriksen, har i hovedsak tjent seg søkkrik på shipping og oljeservice. Etter år 2000 utvidet han imidlertid til forretninger også innen andre bransjer. Blant annet konsoliderte han i fiskeoppdrettsbransjen og endte som storeier i Marine Harvest, i dag Mowi. Storeulv sitter på 14 prosent av aksjene i oppdrettsgiganten. Å være en del av oppdrettsbransjen har vært en hyggelig reise så langt. Mowi er verdens største lakseprodusent med produksjon blant annet i Norge, Skottland, Chile, Canada og Færøyene. Hovedkontoret ligger i Bergen. Selskapet er børsnotert i Oslo, hvor det i skrivende stund har en markedsverdi på rundt 107 milliarder kroner.

Gustav Witzøe. Foto: Iván Kverme

Gustav Witzøe

Formue: 45,6 mrd.

Witzøe bygget i sin tid Salmar opp fra et konkursbo med én konsesjon. Siden har selskapet blitt en børsgigant. Gründeren eier i dag over 50 prosent av SalMar gjennom Kverva Industrier. I tillegg har han også betydelige investeringer i pelagisk fiske og videreforedling gjennom selskapet Pelagia, aksjer i fiskehelseselskapet Benchmark og utstyrsleverandøren ScaleAQ, for å nevne noe. I august slo Witzøe seg sammen med Røkke for å videreutvikle offshoreoppdrett, og sikter mot 150.000 tonn produksjon i 2030. Gustav Witzøe overførte for noen år siden aksjene til sin sønn Gustav Magnar, men det er fortsatt senior som styrer butikken. Han har det siste året vært i hardt vær i mediene etter knallharde utspill mot formuesskatten.

Helge Arvid Møgster Foto: Bergens Tidende

Familien Møgster

Formue: 14,6 mrd.

For 40 år siden fant Helge Arvid Møgster (bildet) og hans yngre bror Ole Rasmus ut at de ville satse på fiskeoppdrett og offshore. De gikk til sin far for å låne penger. Det fikk de, men kravene var harde. Pappa Alf Møgster skulle ha én prosent mer i rente enn det han fikk i banken, og han forbeholdt seg en tredjedel av aksjene. Dette var starten på pengemaskinen Laco, som i dag er Norges mektigste og mest mangslungne konsern innen fiskeri og havbruk. Indirekte og direkte sitter selskapet med kontrollen i hele tre børsnoterte selskaper: Austevoll Seafood, DOF og Lerøy. Aksjonærlisten i familieforetaket består i dag av gründer Helge Arvid og fire barn, samt hans søsken Kari, Cissel, Alf Rune og Patrick. I tillegg sitter arvingene etter eldstebror og medgründer Ole Rasmus, enken June og datteren Lill Maren, på store poster.

Gerhard Meidell Alsaker Foto: Beate K. Rønning

Gerhard Meidell Alsaker

Formue: 10,4 mrd.

Fiskersønnen Gerhard Meidell Alsaker, da 24 år gammel, gründet Alsaker Fjordbruk sammen med sin far i 1986. I forkant av dette hadde milliardæren kun seks ukers arbeidserfaring som pickup-fører hos Statens vegvesen. Oppstarten besto av én konsesjon for lakseoppdrett. Etter diverse oppkjøp og gjennom organisk vekst skulle selskapet siden bli en av de ledende produsentene av oppdrettslaks i Norge, samt med virksomhet innen blant annet settefisk, slakt, eksport og eiendom. Gjennom selskapet Meidell sitter Alsaker ellers på investeringer i en rekke bransjer, fra shipping til bank. Alsaker Fjordbruk er lokalisert i Sunnhordland, og laksekongen gir tilbake til lokalsamfunnet. bl.a. har han bygget boliger, kjøpesenter, treningssenter, bensinstasjon og marina på hjemstedet.

Foto: nord24

Ola Helge Holmøy

Formue: 6,75 mrd.

Lærersønnen Holmøy kontrollerer i dag store verdier i sjømat, både i pelagisk fiske og oppdrett. Konsernet etablerte han i 1973. I utgangspunktet drev gründeren med trålere, men i 1986 utvidet familien geskjeften til å inkludere lakseoppdrett. Morselskapet heter Holmøy Holding. Virksomheten drives gjennom en håndfull datterselskaper, der de viktigste er Eidsfjord Sjøfarm og Prestfjord. Eidsfjord Sjøfarm har en årlig produksjon på 18.500 tonn laks. Rederiet Prestfjord eier i dag fire moderne frysetrålere med 12 kvoter for havfiske. Store deler av Holmøys familie er engasjert i driften.

Lars til venstre og Anders Måsøval Foto: Privat

Anders Måsøval og Lars Måsøval

Formue: 5,9 mrd.

Brødrene Anders og Lars er tredjegenerasjons oppdrettere, og gikk i fjor på børs med familieselskapet Måsøval Fiskeoppdrett. Selskapet ble startet i 1973 av tospannets far og bestefar. Konsernet sitter i dag på totalt ni konsesjoner og har drift på syv lokaliteter for produksjon av matfisk. I tillegg til oppdrett i Norge innehar de en eierandel i Laxar Fiske, som i det lange løp satser på å produsere 25.000 tonn laks årlig på Island. Brødrene solgte ellers en betydelig eierpost i Norway Royal Salmon til Midt Norsk Havbruk i fjor, med oppgjør i aksjer i det islandske oppdrettsselskapet Ice Fish Farm.

Helge Gåsø Foto: Frøy gruppen

Helge Gåsø

Formue: 5,45 mrd.

Frøyværingen Helge Gåsø sitter på betydelige eierinteresser innen sjømatnæringen gjennom Gåsø Næringsutvikling. Etter at han fusjonerte servicerederiet Frøy inn i NTS mot en betydelig eierandel i 2019, har Gåsø fortsatt å erverve aksjer i NTS ved å selge aksjebeholdningen sin i Norway Royal Salmon med aksjer som vederlag. Gåsø eier nå 39 prosent av NTS. Dealmakeren Gåsø var aktiv på oppkjøp i fjor, og er på full fart mot å etablere NTS som en gigant innen oppdrettsnæringen med oppkjøp av SalmoNor, og han kom også seirende ut av budkampen om NRS mot Witzøes SalMar.

Odd Einar Sandøy Foto: Bjørn Brunvoll

Odd Einar Sandøy

Formue: 3,5 mrd.

Odd Einar Sandøy har bygget opp Rostein til å bli et av verdens største brønnbåtrederier. Rederiet har 17 brønnbåter i drift i en næring som er svært etterspurt, og har nylig kontrahert et nybygg. Sandøy deltok i børsnoteringen av det landbaserte lakseoppdrettsselskapet Salmon Evolution, og kjøpte nærmere 4,4 prosent av selskapet med en pris på fem kroner aksjen. Nå står kursen i nærmere 10,5 kroner, og Sandøy har dermed en stor urealisert gevinst. Einar Sandøy er lokalpatriot og ble i 2014 kåret til “Årets I”, en pris fra Molde Næringsforum for å berømme ildsjeler i Romsdalsregionen.

Gerd Mary Lovise A. Meland Foto: Facebook

Gerd Mary Lovise A. Meland

Formue: 3,45 mrd.

Hans Petter Meland blir av enkelte ansett som en av drivkreftene bak fremveksten av lakseoppdrett i Nord-Norge, da han allerede tidlig på 1970-tallet var med på forsøk knyttet til utsetting av laksesmolt. Årene som fulgte ble brukt på å bygge opp oppdrettsaktøren Lovundlaks. Sønnen, Jacob, overtok driften i 2016. Etter gründerens bortgang i 2018 har eierandelene i oppdrettsselskapet blitt fordelt i familien, men det er enken Gerd Mary Lovise som sitter med det klare flertallet av A-aksjer.

Finn Wilhelm Sinkaberg Foto: Iván Kverme

Finn Wilhelm Sinkaberg

Formue: 3,45

Finn Wilhelm Sinkaberg er gründer og majoritetseier i det svært lønnsomme oppdrettsselskapet SinkabergHansen. Han startet med oppdrett som en sidenæring mens han jobbet på farens fiskemottak på Helgelandskysten. De første fiskene satte oppdretteren i havet i 1978. Driften gikk godt utover 1980-tallet, og selskapet ervervet en tomt på Marøya for å bygge slakteri, fôrkjøkken og fryseri. I 1996 startet selskapet også med videreforedling av laksen, og fusjonerte året etter med Berg-Hansen Bindalssmolt. SinkabergHansen er i dag et fullintegrert sjømatselskap og kontrollerer hele prosessen fra smolt til slakt.

Endre Tarald Glastad Foto: Mynewsdesk/Scandic

Endre Tarald Glastad

Formue: 3,35 mrd.

Endre Tarald Glastad startet karrieren som skipsmegler i Braemar Seascope. Etter ett år som skipsmegler jobbet han tre år som aksjemegler i Carnegie, før han begynte i familieselskapet Glastad Capital. Etter fire år som investeringsdirektør ble Glastad administrerende direktør i 2004. Siden siviløkonomen overtok har familien foretatt betydelige investeringer i akvakulturnæringen, og har siden 2006 vært en betydelig aksjonær i Norway Royal Salmon. Selskapet har ellers fortsatt en betydelig shippingvirksomhet og en stor eiendomsportefølje. Endre Tarald Glastad eier selskapet sammen med sin søster Sigrid Glastad Laugen.

Kjell Arild Lorentsen Foto: Rune Nilsen, Bodø Nu

Kjell Arild Lorentsen

Formue: 3,0 mrd.

Kjell Arild Lorentsen er gründeren bak det lønnsomme oppdrettskonsernet Gigante Havbruk, som er heleid av familien. Konsernet har en årlig produksjon på 10.000 tonn laks, det har eierinteresser i Salten Aqua-gruppen og driver gjennom Gildeskål Forskningsstasjon utviklingsaktivitet innen oppdrettsnæringen. Bodøværingen tok i fjor Gigante Salmon, som utvikler et landbasert oppdrettsanlegg på Helgeland, på børs. Det har synliggjort store verdier. Lorentsen er ellers lokalpatriot, og har i en årrekke gitt bidrag til fotballklubben Bodø/Glimt og utviklingen av Aspmyra Stadion.

Foto: Privat

Peder Lie

Formue: 2,7 mrd.

Peder Lie er fiskeren som ble milliardær. Sammen med fire søsken har han bygget et lite konglomerat av et konsern på Sotra som forvalter fiskeretter, utvikler eiendom og som har ulike virksomheter innen service og handel. Peder Lie sitter på 80 prosent av aksjene i familieselskapet Liegruppen. Hans to søsken Geir Ole Lie og Gerd Lie sitter på mindre eierposter, mens en bror og en søster har solgt seg ut. Familien Lie har hatt fiskerivirksomhet i over 100 år.

Foto: Roger Halsebakk Foto: Einar Lindbæk

Roger Halsebakk

Formue: 2,55 mrd.

Roger Halsebakk har en rekke investeringer knyttet til oppdrettsnæringen. Gjennom Ronja Capital er han blant annet minoritetseier i brønnbåtrederiet Sølvtrans, som han i sin tid gründet. På tampen av 2020 kjøpte Sølvtrans opp konkurrenten DESS fra Fredriksen og Mowi, og i fjor sommer ble det annonsert at dette selskapet skulle fusjoneres inn i Sølvtrans. Etter sammenslåingen har selskapet hele 35 brønnbåter i drift i en næring som er svært etterspurt. Halsebakk har også vært med på børsnoteringen av NorCod og Salmon Evolution, som han har tjent gode penger på de siste årene.

Inge Helge Vassbotten Foto: Andreas Klemsdal

Inge Helge Vassbotten
Alex Vassbotten

Formue: 2,5 mrd.

Far Inge Helge og sønn Alex Vassbotten har sammen skapt store verdier gjennom fiskeoppdrett og er tungt investert i en rekke havbruksselskaper gjennom Bru Eigedom. I porteføljen inngår blant annet Steinvik Fiskefarm, som tospannet etablerte sammen på midten av 1980-tallet. Inge Helge Vassbotten var bondesønn, og familien hadde i generasjoner drevet med alt fra tradisjonelt jordbruk og fiske til båtbygging. Nye generasjoner så imidlertid muligheter innen oppdrett av matfisk. Allerede etter et års produksjon var Steinvik Fiskefarm en av oppdrettstoppene i Norge, og siden har selskapet vært en utbyttemaskin av dimensjoner.

Kjell Haugland Foto: NTB

Kjell Haugland

Formue: 2,4 mrd.

Kjell Haugland er eier og administrerende direktør i det familieeide konsernet Hauglandgruppen. Konsernet har sine røtter i Austevoll sør for Bergen, og stammer fra 2005. Konsernets virksomhetsområder omfatter både fisk og eiendom, hvor fisk er den store posten og driftsområdet i gruppen, operert av datterselskapet Erko Seafood. Etableringen begynte med oppkjøpet av oppdrettsaktøren Bolstad Fjordbruk, og siden har selskapet ekspandert stort. Fire oppkjøp senere har selskapet et forventet produksjonsvolum på om lag 12.500 tonn laks.

Liv Ellingsen Foto: Iván Kverme

Liv Grethe K. Ellingsen og Ulf Ellingsen

Formue: 2,15 mrd.

Karsten J. Ellingsen var ikke skapt til å være på havet. I 1947 arvet han en brygge på øya Skrova utenfor Svolvær og begynte å ta imot fisk. Det ble starten på Ellingsen Seafood. De første laksesmoltene ble satt ut i 1976. Siden har lakseoppdrett stått for de største inntektene i Ellingsen Seafood, men fremdeles opprettholdes gamle tradisjoner med mottak av torsk, sei og hval. Selskapet drives og eies fortsatt av familien Ellingsen, med Liv Grethe og Ulf i spissen.

Terje Bondø Foto: Birger Aarmo

Terje Bondø

Formue: 2,1 mrd.

Bondø solgte i fjor livsverket Salmonor til det børsnoterte havbrukskonsernet NTS. Verdsettelsen av selskapet var på nærmere tre milliarder kroner, etter at eierne hadde fått utbetalt 380 millioner i utbytte. Blant beilerne var både Witzøes SalMar og Fredriksens Mowi, men NTS med dealmakeren Helge Gåsø i spissen gikk seirende ut. I transaksjonen ble vederlaget betalt ut som en kombinasjon av kontanter og aksjer i NTS. Bondø sitter følgelig fortsatt med betydelige verdier innen oppdrett.

Leif Inge Nordhammer Foto: Eivind Yggeseth

Leif Inge Nordhammer

Formue: 1,9 mrd.

Styreleder og tidligere konsernsjef i Salmar, Leif Inge Nordhammer, har gjennom en årrekke tjent gode penger på oppdrettsnæringen. Gjennom investeringsselskapet Lin har Nordhammer en eierandel i Witzøes pengebinge Kverva, og han er den sjette største eieren i Salmar. Nordhammer var konsernsjef i Salmar fra 1996 til 2016, med opphold fra juli 2011 til januar 2014. Han har også omfattende erfaring fra lederstillinger i flere selskaper innen oppdrettsnæringen, og har jobbet i næringen siden 1985. Tidligere arbeidsgivere inkluderer Forsvaret, Frøya Holding og Hydro Seafood.

Halle Sivertsen Foto: Bjørn Tore Ness/Namdalsavisa

Halle Ragnar Sivertsen

Formue: 1,85 mrd.

Halle Ragnar Sivertsen og Nils Martin Williksen solgte seg i 2017 ut av oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk i et oppgjør mot aksjer i det børsnoterte havbrukskonsernet NTS. I dag er Sivertsen tredje største eier i NTS gjennom holdingselskapet Haspro. Halle Ragnar Sivertsens far, Ragnar Sivertsen, regnes som en av pionerene innen oppdrettsnæringen, og startet med to merder der familien bodde i 1973. Halle Ragnar Sivertsen har drevet med oppdrett hele livet, og overtok sjefsstolen i familiefirmaet Hansvikfisk som 25-åring. Siden vokste selskapet, inngikk partnerskap og kjøpte kvoter, og det resulterte i selskapet Midt-Norsk Havbruk i 1992.

Nils Martin Williksen Foto: williksen.com

Nils Martin Williksen

Formue: 1,75 mrd.

Nils Martin Williksen og Halle Ragnar Sivertsen solgte i 2017 Midt-Norsk Havbruk til det børsnoterte havbrukskonsernet NTS med oppgjør i aksjer. I dag er Williksen nest største eier og styremedlem i det børsnoterte selskapet. Williksen fikk matfiskkonsesjon i 1984 og etablerte Williksen Fiskeoppdrett. Selskapet vokste og inngikk i 1992 partnerskap med Hansvikfisk. Det resulterte i selskapet Midt-Norsk Havbruk.

Håkon Kristian Tombre Foto: Kenneth Svenningsen

Håkon Kristian Tombre

Formue: 1,75 mrd.

Det har vært en eventyrlig reise for familiebedriften Tombre Fiskeanlegg siden far Per Tombre snekret laksemerder som et supplement til gårdsdriften tidlig på 1970-tallet.

Det som startet med 500 regnbueørret, har blitt til et stort konsern med mål om å bli en foretrukket leverandør av matfisk. Håkon Kristian Tombre er andregenerasjonseier av bedriften som i dag driver med oppdrett på Vestlandet.

Foto: AQS

Ove Løfsnæs

Formue: 1,5 mrd.

Ove Løfsnæs eier oppdrettsselskapet Bjørøya. Hans bror Per Anton var deleier frem til han gikk bort tidligere i år. Selskapet ble startet da deres foreldre la ut 1.500 laks i merder utenfor Bjørøya. Etter noen tøffe år på begynnelsen av 1990-tallet begynte selskapet å vokse. I dag produserer bedriften 12.000 tonn laks årlig, har skapt en drøss med selskaper rundt seg som til sammen teller flere hundre ansatte, og leverer gode resultater. Løfsnæs er også daglig leder i sjøentreprenøren AQS, som har kontorer på Rørvik, i Flatanger og i Alta.

Roar Karlsen Foto: Jostein Løvås

Roar Karlsen

Formue: 1,5 mrd.

Roar Karlsen sitter sammen med familien på kontrollen i Brødrene Karlsen. Konsernet er et fullintegrert oppdretts- og villfiskselskap stasjonert på Senja. Selskapet ble etablert allerede i 1932 av brødrene Hilbert og Aksel Karlsen, og produserte den gang saltfisk, tørrfisk og ferskfisk basert på råvarer fra lokale fiskebåter. Dagens eier, Roar Karlsen, er annen generasjon i den tradisjonsrike bedriften.

Randi Herre Eide Foto: Intrafish

Randi Herre Eide

Formue: 1,5 mrd.

Historien om familieanlegget til familien Eide på Vestlandet strekker seg tilbake til 1930-tallet. Fra tidlig alder bisto Knut Frode Eide sin far med ørretoppdrett. Siden har utviklingen vært god, og familiens heleide oppdrettsselskap, Eide Fjordbruk, kan nå vise til resultater i hundremillionersklassen. Beslutningen om å ikke selge konsesjonene til de større oppdrettsaktørene for noen år siden har vist seg å være av det gode slaget. Siden Knut Frodes tidlige bortgang i 2018 har enken Randi Herre Eide sittet som styreleder og med kontrollen i selskapet.

Rolv Haugarvoll Foto: Ole Andreas Drønen

Rolv Haugarvoll

Formue: 1,35 mrd.

Rolv Haugarvoll har sammen med kona Åsta bygget opp oppdrettsselskapet Lingalaks. Selskapet ble etablert i 1978, og sommeren etter ble 5.000 smolt satt ut i hjemmesnekrede merder. I begynnelsen var svinnet høyt, og de måtte slakte fisken i garasjen. Etter hvert kom imidlertid resultatene, og siden har hjørnesteinsbedriften klart seg gjennom mange brottsjøer. I dag produserer selskapet om lag 11.000 tonn laks hvert år, og leverte rekordomsetning i 2020.

Karl Olaf Jørgensen Foto: Joar Grindheim

Karl Olaf Jørgensen

Formue: 1,15 mrd.

Karl Olaf Jørgensen er nest største aksjonær i børsnoterte Norway Royal Salmon, og driver i tillegg med oppdrett gjennom Hellesund Fiskeoppdrett. Jørgensen har fiske i blodet. Både faren og bestefaren drev med ålefiske, og i 1972 prøvde familien seg med oppdrett av blåskjell. Det eventyret ble ødelagt av glupske ærfugler som forsynte seg grådig av beholdningen. Hellesund Fiskeoppdrett ble startet i 1981 på lånt konsesjon, med 5x5 meters tremerder og stor tro på Skagerrakkysten som oppdrettsområde. I dag er selskapet, som holder til midt i Blindleia på Sørlandet, en av næringens mindre, men mest suksessfulle aktører.

Foto: Staale Wattø

Roger Hofseth

Formue: 1,1 mrd.

Roger Hofseth eier 45 prosent av aksjene i det unoterte fiskeforedlings- og oppdrettskonsernet Hofseth International. Selskapet videreforedler laks og ørret, og har en total foredlingskapasitet på 100.000 tonn råstoff på sine tre fabrikker på Sunn­møre, i Ålesund, Valderøy og Syvde. Hofseth startet sin karriere innenf fiske allerede som tolvåring. Den gang som fisker på en liten sjark. Siden ble det arbeid i fiskebod, deretter kjøp og salg og fisk, og til sist ble han altså oppdretts- og foredlingskonge. I tillegg er han direktør og majoritetseier i det børsnoterte biotekselskapet Hofseth BioCare.

Ole Erik Lerø Foto: Terje Bendiksby/NTB

Ole-Eirik Lerøy

Formue: 1,1 mrd.

Ole-Eirik Lerøy startet i familiebedriften Lerøy Seafood Group etter endt utdannelse ved BI.

Siden Austevoll Seafood kjøpte selskapet i 2008, har Lerøy hatt sentrale roller i sjømatselskapet Mowi, hvor han i dag er styreleder. Han sitter også på 1,5 millioner aksjer i selskapet, gjennom investeringsselskapet Farmar, og har ytterligere opsjon på 750.000 aksjer. I tillegg har han en diversifisert portefølje innenfor maritime næringer, finans og eiendom.