<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

– Absurd, latterlig og rent sprøyt

Tidligere skipsreder og mangemilliardær Einar Johan Rasmussen har opprettet stiftelsen BioCosmos Africa, som skal utfordre Darwins evolusjonsteori og spre informasjon om såkalt “Intelligent Design” i Afrika. – Dårlig kamuflert gammeltestamentlig forkynnelse, mener biologiprofessor.

Åpner lommeboken: – Mottagelsen i Norge har vært temmelig lunken, så vi tenkte at vi også skulle prøve Afrika sør for Sahara. Der er det mye mer åpenhet rundt disse tankene, sier Einar Johan Rasmussen, som nå har opprettet Stiftelsen Biocosmos Africa, med en grunnkapital på 10 millioner kroner. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB
Næringsliv

“Jeg ønsker at mennesker skal forstå at det er en skaper som står bak universet,” sier Einar Johan Rasmussen til Kapital. 

Den tidligere skipsrederen har nå opprettet Stiftelsen Biocosmos Africa, med en grunnkapital på ti millioner kroner. Stiftelsen har som formål å være et “ressurssenter for det afrikanske kontinent for å introdusere, presentere og utbre Intelligent Design som en vitenskapelig teori som et alternativ til naturalistiske hypoteser”. Målet er å etablere nasjonale Biocosmos-foreninger i flere afrikanske land, ifølge vedtektene.

Jeg ønsker at mennesker skal forstå at det er en skaper som står bak universet.
Einar Johan Rasmussen

Teorien om Intelligent Design går enkelt forklart ut på at naturen er så finstemt at verden ikke kan ha blitt til gjennom evolusjon, men at det derimot må stå en intelligens/designer bak.

I 2019 brukte Rasmussen 15 millioner kroner på å opprette Stiftelsen Biocosmos, som skulle spre informasjon om Intelligent Design blant unge i Norge. Målet var å få teorier om dette inn i skoleverket, men stiftelsen ble møtt med stor skepsis. Nå åpner altså den tidligere skipsrederen og mangemilliardæren lommeboken igjen og satser i Afrika.

– Mottagelsen i Norge har vært temmelig lunken, så vi tenkte at vi også skulle prøve Afrika sør for Sahara. Der er det mye mer åpenhet rundt disse tankene, sier Rasmussen.

Sikter mot akademia: - Vi ønsker å angripe den monopolstillingen darwinismen har verden over, sier daglig leder og styreleder Dag Norli i Biocosmos Africa (i midten t.v.). Her fra da han og Kjell Johannes Tveter (i midten t.h.) besøkte University Of Eldoret i Kenya. Foto: Biocosmos Africa

– Det står en skaper bak

Rasmussen-familien eier Rasmussengruppen i Kristiansand og er en av Norges aller rikeste familier. Einar Johan Rasmussen ble selv oppført med en formue på åtte milliarder kroner på Kapitals liste over Norges 400 rikeste i 2019, men har siden den gang overført alle aksjer og styreverv til øvrig familie. Han har likevel fortsatt til rikelig med salt i grøten, og har altså blant annet valgt å bruke titalls millioner kroner på å fremme kunnskap om “Intelligent Design”.

– Hvorfor er du så opptatt av Intelligent Design at du hittil har brukt 25 millioner kroner på det?

– Jeg har ingen tro på at skaperverket kun skyldes tilfeldigheter. Det er to muligheter: Den ene er at alt skyldes tilfeldigheter, og det andre er at det står en intelligens bak. Jeg mener at det står en skaper bak, ikke minst på grunn av universets fininnstilling. Naturkonstantene er på en knivsegg akkurat det de må være. Var f.eks. gravitasjonskonstanten ørlite større, ville universet trekke seg sammen. Var den ørlite mindre, ville universet løpe løpsk.

– Er den skaperen Gud?

– Ja, det er det vi kaller Gud.

– Enkelte mener at teoriene til Intelligent Design er kamuflert gammeltestamentlig forkynnelse av budskapet om den skapende Gud. Hva tenker du om det?

– Tilhengere av Intelligent Design argumenterer ikke med utgangspunkt i Bibelen, men med utgangspunkt i naturvitenskap, mener Rasmussen.

– Gud, Allah eller alien

Den kristne eks-rederen sitter ikke selv i styret og er heller ikke involvert i stiftelsens daglige arbeid. I styret til Biocosmos Africa sitter blant annet pensjonert pastor og forfatter Oddvar Søvik og Kjell Johannes Tveter, som nå er pensjonist, men som er utdannet kirurg og urolog og har vært professor og avdelingsoverlege ved Ullevål sykehus. Han har også skrevet flere bøker om blant annet evolusjonslæren og kristen skapelsestro.

Stiftelsens daglige leder og styreleder Dag Norli forteller at Biocosmos Africa er en søsterstiftelse til Biocosmos Norge.

– Vi driver med akkurat det samme som Biocosmos Norge, men da i markedet i Afrika. Vi er nå i ferd med å etablere den første stiftelsen i Kenya. Vi skal til Kenya i mars, og da skal vi lansere Biocosmos Kenya. I den stiftelsen vil det sitte syv personer fra universiteter i Kenya, hvorav flere er professorer og resten har PhD innen biologi og andre fagområder, sier Norli.

– Dere blir mye bedre mottatt i Afrika enn i Norge?

– De har en helt annen tilnærming til dette i Afrika enn det man har i Norge. Det er som natt og dag. I Norge har vi blitt møtt med skepsis og motvilje. I Afrika har vi blitt møtt med en helt annen åpenhet rundt Intelligent Design.

I Norge har vi blitt møtt med skepsis og motvilje. I Afrika har vi blitt møtt med en helt annen åpenhet rundt Intelligent Design.
Dag Norli, daglig leder og styreleder i Biocosmos Africa

– Dere mener at verden er skapt av en designer?

– Ja, vi definerer ikke den intelligente entiteten, men vi mener at det finnes en intelligens bak både skapelsen av kosmos og fininnstillingen av kosmos. For at liv skal kunne være mulig på jorden er det så mange parametre som må finstilles, at sannsynlighetsberegninger viser at det er en umulighet at dette kan ha skjedd ved en blind utvikling, det må være en intelligens bak.

– Det er vel ikke snakk om tilfeldigheter, men om evolusjon. Avviser dere Darwins evolusjonsteori?

– Evolusjon er ikke styrt, men tilfeldig. Derfor bestrider vi makroevolusjon. Vi bestrider at de mekanismene som de påberoper seg kan forklare utvikling fra en art til en annen, makroevolusjon, er vitenskapelig mulig. Mutasjoner kan ikke skape den informasjon som makroevolusjon krever. Det er ikke bevist, og darwinisme kan heller ikke forklare opprinnelsen til livet. Alle er enige om at Big Bang skjedde for rundt 13,7 milliarder år siden. Men man kan ikke forklare hvordan ingenting har blitt til noe. Og det er der vi mener at dette var en styrt prosess av en intelligens, fordi alt som skjedde i Big Bang dannet livet på jorden. Hvis du ser på sannsynligheten for liv på jorden ut fra en tilfeldighet, så er det en umulighet.

– Er intelligensen dere sikter til Gud?

– Det spørs hvilket verdensbilde man har i utgangspunktet. For en muslim er det Allah, for en ateist vil han ikke kunne si annet enn at dette kan være en alien. Det er mange teorier rundt dette, men for en som har et kristent ståsted, vil dette være Bibelens Gud. Men i motsetning til religiøs tilnærming, som tar utgangspunkt i Første mosebok, gjør ikke Intelligent Design det. Dette er en ren vitenskapelig modellering og tilnærming, og det finnes forskere blant annet i USA som har forsket på dette, sier Norli.

Utfordrer Darwin: - Det er universiteter og skoler som er interessante for oss, for det er der de underviser om darwinistisk teori, sier daglig leder og styreleder Dag Norli i Biocosmos Africa (t.v.). Her fra da han og Kjell Johannes Tveter besøkte University Of Eldoret i Kenya. Biocosmos Africa
For en muslim er det Allah, for en ateist vil han ikke kunne si annet enn at dette kan være en alien.
Dag Norli, daglig leder og styreleder i Biocosmos Africa

– Meget omstridt i Norge

Av stiftelsens vedtekter fremgår det at stiftelsens formål blant annet skal realiseres ved å fremme og formidle kunnskap gjennom “å arrangere, og ved å støtte deltagelse på konferanser og kurs, på forskjellige medieplattformer og i diverse relevante fora, og ved litteratur”. Stiftelsen har opprettet nettstedene biocosmos.no og biocosmosafrica.org samt oversatt flere av styremedlem Tveters bøker til engelsk. Men utover dette er Norli beskjeden med å røpe stiftelsens strategi.

– Vi har en strategi og en målsetting og et arbeid pågående, og det er klart at akademia er helt sentralt for oss, såpass mye må jeg kunne si. Det er universiteter og skoler som er interessante for oss, for det er der de underviser om darwinistisk teori. Vi ønsker ikke å rive fra hverandre darwinismen, men vi ønsker å angripe den monopolstillingen darwinismen har verden over. Vi ønsker å være et alternativ som også åpner opp for at det kan finnes noe utover det rent materialistiske, at det finnes en intelligent identitet som står bak det hele.

Det er universiteter og skoler som er interessante for oss, for det er der de underviser om darwinistisk teori.
Dag Norli, daglig leder og styreleder i Biocosmos Africa

– Dette er vel en svært omstridt teori?

– I Norge er teorien meget omstridt. I England er det forbudt å undervise om noe som utfordrer darwinismen. Skolens målsetting er å lære elevene kritisk tenkning, derfor bør alle teorier innen biologi presenteres. Hvis kun én teori undervises, så er den rette betegnelsen indoktrinering og ikke undervisning. Det er helt utrolig hvilket fotfeste darwinismen har fått og hvor mye følelser som er hektet på dette.

– Noe av utfordringen er vel at det i stor grad er kristne eller andre troende som er opptatt av “Intelligent Design”. Poenget deres er å “vise” at det ikke er noen konflikt mellom tro og vitenskap?

– Ja, det er grunnleggende. Tilhengere av Intelligent Design blir ofte møtt med aggressive holdninger, og man blir stemplet ganske fort fordi man har en avvikende holdning til darwinistisk teori, det er i hvert fall ikke toleranse. Jeg tror at hovedårsaken er at man angriper det materialistiske verdenssynet. Dette er en teori som muslimer kan omfavne like mye som andre. Men de som har problemer med dette er jo materialistene, som utelukker at det finnes en Gud eller en skaper eller et intelligent vesen.

– Årsaken til at dere blir bedre mottatt i Afrika enn i Norge er at det er en mye større andel troende der?

– Sekulariseringen har ikke kommet på langt nær så langt i de fleste afrikanske land som i Norge, så det er vel kanskje en av årsakene til at de er mer åpne for et alternativ, sier Norli.

– Dårlig kamuflert forkynnelse

Professor i evolusjonsbiologi ved Universitetet i Oslo, Glenn-Peter Sætre, er helt klar på at “Intelligent design” ikke har noe med vitenskap å gjøre – og er opprørt over at stiftelsen ønsker å “misjonere i Afrika”.

– Intelligent design er en religiøst motivert bevegelse som forsøker å forkle sitt budskap som vitenskap, men det er rent sprøyt, sier Sætre.

Intelligent design er en religiøst motivert bevegelse som forsøker å forkle sitt budskap som vitenskap, men det er ren sprøyt.
Glenn-Peter Sætre, professor i evolusjonsbiologi ved UiO

– Det er absurd og latterlig å vise til at sannsynlighetsberegninger viser at livet på jorden ikke kan ha blitt til ved en tilfeldighet. Evolusjonsbiologi baser seg ikke på slike tåpeligheter som tilfeldig oppstandelse av liv. Det er en karikatur av faget. Evolusjon ved naturlig seleksjon er nettopp ikke tilfeldig. Miljøet rundt Intelligent Design er en kvasivitenskapelig klubb. De benytter et språk som til forveksling kan ligne vitenskap, men det er dårlig kamuflert gammeltestamentlig forkynnelse av budskapet om den skapende Gud. De klarer helt åpenbart å forvirre endel søkende og nysgjerrige mennesker, men dette har ikke noe på universiteter og skoler å gjøre, hverken i Norge eller i Afrika, mener Sætre.

“Arrogant og intolerant”

 

Rasmussen har følgende kommentar til kritikken fra professor Sætre:

– Det er riktig at Intelligent Design er religiøst motivert. Men vi henter ikke argumenter fra Bibelen. De henter vi helt og holdent fra naturvitenskapen. Så her må man prøve å ha to tanker i hodet på en gang. Det jeg sa i intervjuet om vitenskap var knyttet til universets fininnstilling. Biologi uttalte jeg meg ikke om. Men det er en del av BioCosmos’ virksomhet, sier Rasmussen.

Norli tilbakeviser kritikken og forteller at dette er fordommer de til daglig blir møtt med i Vesten.

– Kommentaren er både arrogant og intolerant og er den form for hersketeknikk som vanligvis møter oss. Istedenfor at man får en diskusjon rundt biologiske fakta kommer det følelsesmessige utfall à la det vi ser i dette svaret, sier Norli, og tilføyer:

– Ny-darwinistisk teori har monopol i akademia og utdannelsesinstitusjoner verden over, og faren med monopol er at det kan utvikle seg til å bli totalitært og intolerant. Kommentaren avslører at vedkommende er en overbevist troende neo-darwinist med et verdenssyn dypt forankret i materialisme og naturalisme, mener Norli.