<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Tore Odfjell
Formue: 2,75 mrd.
Selskap: Odfjell Eiendom

Tore Odfjell er et relativt ubeskrevet blad på det ellers så beskrevne Odfjell-treet. Med høyprofilerte slektninger som Dan, Helene og Johan Fredrik Odfjell er det lett å havne i bakgrunnen, selv for en som har skapt store verdier på egen hånd. Det begynte med et enkelt bygg i C. Sundts gate. Startkapitalen var på rundt ti millioner kroner. Dette var arv i form av aksjer i Rederiet Odfjell. I dag er Odfjell Eiendom et av Bergens største eiendomsselskaper, og konsernet eier og drifter om lag 140.000 kvadratmeter næringseiendom. Det meste er lokalisert i Bergen sentrum. I tillegg eier selskapet ni servicefartøyer for offshore vindmøller, samt to hoteller.

– Hvorfor startet du med eiendom?

– Da jeg startet på min MBA i USA høsten 1994, sendte min far prospekt på en eiendom. Vi gjorde noen regneøvelser på dette og fant ut det ville være en trygg og god kontantstrøm. Mens jeg satt på skolebenken og regnet på prosjektene, var min far aktiv og startet eiendomsvirksomheten. Etter hvert ble det naturlig at jeg overtok.

– Hva er din beste eiendomsinvestering noensinne?

– Vi kjøpte BP-bygget på Forus etter renteuroen sommeren 1998. Det var et prosjekt med nesten ingen nedside og stor oppside som vi fikk realisert.

– Hvilket bygg skulle du gjerne eid som du ikke eier?

– Bygget som nå rommer Media City i Bergen er nabo til eiendommene våre i Nygårdsgaten. Da DNB solgte dette ønsket vi å kjøpe det, men det ble solgt som en pakke sammen med 10–12 andre bygg rundt om i Norge. Vi nådde ikke opp i konkurransen om alle sammen, men hadde nok strukket oss lenger hvis det hadde vært mulig kun å kjøpe det ene bygget. Vi tror området her blir det mest attraktive kontorstrøket i Bergen, og skulle gjerne sett helheten av de to eiendommene sammen.

– Hva tror du om eiendomsmarkedet de neste to til tre årene?

– Eiendom gir god beskyttelse mot den økende inflasjonen. Samtidig vil økte renter som følge av høyere inflasjon virke negativt på yield-utviklingen. I sum tror jeg eiendomsverdiene vil holde seg selv om yield-nivået kanskje skal litt opp.

– Hva er ditt beste tips til andre som vurderer å investere i eiendom?

– Ikke undervurder viktigheten av god drift, samt kostnader ved rehabilitering og tilpasninger til nye leietagere.