<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Elektrisk vekst

Det startet med dukker og modellfly. I dag er Defa en av Europas ledende leverandører av ladeløsninger til elbiler.

Langsiktig: Defa-eier Didrik Eidsvig har et evighetsperspektiv på eierskapet i familiebedriften. Halvor Gudim/www.halvorgudim.no
Næringsliv

Eksemplene på norske bedrifter som ikke tåler tidens tann er mange. Defa, derimot, er kjent for å legge om til nye bransjer i takt med tiden, og har i hele selskapets historie vist evne til å utvikle nye, etterspurte produkter. Det har resultert i et konsern som får fotfeste i stadig flere industrisegmenter. Defa har i dag 450 ansatte på tre kontinenter, og produktene blir distribuert i 40 ulike land. Selskapet forvaltes i dag av tredjegenerasjonseier Didrik Eidsvig, som i fjor sto oppført på Kapitals liste over landets rikeste med en formue på 1,5 milliarder kroner. Han mener Defas vilje til endring og effektivisering har vært en viktig og avgjørende faktor for suksess.

– Helt klart. Hvis endringsvilje ligger i bedriftens DNA, slipper man store, krevende og kostbare omstillingsprosesser. Det at vi er gode på å videreutvikle oss har gjort at vi har vært aktuelle hele veien, sier han.

Hvis endringsvilje ligger i bedriftens DNA, slipper man store, krevende og kostbare omstillingsprosesser.
Didrik Eidsvig

Nye satsningsområder

Defas historie strekker seg helt tilbake til etterkrigsårene. Gründer Didrik Eidsvig, som dagens eier er oppkalt etter, så at det var mangel på mange varer og begynte med produksjon av leketøy. Allerede etter tre år ble importkonkurransen stor, og industrimannen skaffet seg presstøpemaskiner for aluminium og begynte å levere koblingsbokser, brytere og skipslamper i stedet. Han var også motorinteressert, og snart ble de første elektriske motorvarmerne og kupévarmerne lansert. Så, omkring 1970, tok sønnen Terje Eidsvig over, og neste satsningsområde ble batteriladere, tidsur for elektrisk bilvarme og bilalarmer. Dagens eneeier, Didrik Eidsvig, kom inn i selskapet for 20 år siden. Den gang hadde virksomheten tre divisjoner: bil, sikkerhet og belysning. Med tredje generasjon ved roret har familiefirmaet også tatt steget inn i elbil-alderen, og selskapet er i dag en ledende europeisk produsent av ladekabler og ladestasjoner til elektriske biler. I tillegg har selskapet blitt store på intelligent sporingsteknologi. Mange nordmenn kjenner også Defa gjennom tjenesten HyttaMi, som gjør at du kan ringe hytta varm, samt fjernstyre strøm og alarm.

– Det er ingen selvfølge som industribedrift å leve så lenge som det Defa har gjort. Det gjelder å omfavne ny teknologi, sier Eidsvig.

Han mener det er noe helt annet å lede en industribedrift i dag enn for bare noen tiår siden.

– Ja, helt klart. Skiftene skjer langt raskere nå enn tidligere. Det gjør det mer utfordrende å være en relevant og fremtidsrettet virksomhet. Reinvent your business before it’s too late. Det er viktig.

Hjørnesteinsbedrift

Defa har vært en hjørnesteinsbedrift siden etableringen. Familiebedriften som startet i Sandvika utenfor Oslo, flyttet etter hvert deler av produksjonen til Nesbyen i Hallingdal. Selskapet har fremdeles 120 årsverk på fabrikken her, i tillegg til at det i 2005 ble bygget egen fabrikk også i Kina. Ifølge Eidsvig har det ikke alltid vært et fortrinn å være lokalisert i Norge, men dette endret seg med emobility-satsningen.

– Da elbilsalget økte sterkt for noen år siden, var det naturlig for oss å bli med på den bølgen. Det er skikkelig givende å få være med på en slik revolusjon og å få en god forståelse av markedet her hjemme før dette sprer seg utover resten av verden. Hjemmemarkedet vårt har alltid vært relativt sett lite. Slik er det ikke nå.

Eidsvig mener den særnorske formuesskatten gjør det vanskelig å være norsk industrieier i Norge. Likevel har han aldri vært inne på tanken å selge.

– Nei. Jeg har et langsiktig evighetsperspektiv på dette inntil noe annet skjer. Jeg føler meg veldig privilegert som har fått lov til å drive familiefirmaet videre etter min far og bestefar. Jeg drives av å skape, og en hyggelig konsekvens av det vi skaper er at vi også har skapt mange arbeidsplasser, sier han.