<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Sissener om grønne aksjer:– Bedre vinnersjanser i Lotto

Mange av aksjene som skjøt i været da den grønne bølgen rullet over Oslo Børs, har i løpet av det siste halvannet året falt kraftig tilbake. Utsiktene er heller ikke spesielt lyse for majoriteten av disse selskapene, ifølge ekspertene.

Klar tale: – Hvis man på død og liv skal putte penger i noen av selskapene på Euronext Growth, så bør man satse på selskapene som har en omsetning og tjener penger, sier forvalter Jan Petter Sissener. Foto: Iván Kverme
Næringsliv

– Jeg tror du har bedre sjanser for å vinne i Lotto enn å tjene penger på å investere i de grønne aksjene på Euronext Growth, sier forvalter Jan Petter Sissener.

De siste par årene har det vært en voldsom utvikling på ESG-fronten, og antall grønne selskaper på børsen har skutt i været.

Rundt en tredjedel av selskapene som nå befinner seg på Oslo Børs’ markedsplass Euronext Growth regnes som grønne selskaper, viser en oversikt fra Nordnet (se tabell nederst i saken). Samtlige av de 38 selskapene har blitt notert på markedsplassen siden 2020, da interessen for alt som var grønt satte fart.

– Tilbake i 2020 var det full fest i de grønne aksjene. På et tidspunkt var de største aksjene, Nel   , Scatec   og Tomra   , verdt mer enn flere store industrikonsern på Oslo Børs. Men disse selskapene kunne ikke vise til samme inntjening som de store industriselskapene, og dette reverserte seg fra og med 2021, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

Aksjer på tilbud

Det siste halvannet året har vært tungt for den grønne sektoren på global basis, hvilket også speiles her hjemme. Over to tredjedeler av de grønne selskapene har falt i løpet av de 12 siste månedene. De grønne aksjene har en gjennomsnittlig negativ avkastning på 29,3 prosent over tidsperioden, viser en gjennomgang av kursutviklingen til selskapene. Til sammenligning har Hovedindeksen lagt på seg 17,3 prosent over samme tidsperiode.

– Vi har nå lagt bak oss fem kvartaler med relativt negativ avkastning på de grønne selskapene. Mye av grunnen til dette var nok at aksjekursene gikk for mye i løpet av 2020, og verdsettelsene ble i overkant langt strukket, sier Johannesen.

Hvis man på død og liv skal putte penger i noen av selskapene på Euronext Growth, så bør man satse på selskapene som har en omsetning og tjener penger.

Selv om sektoren har fått et lite oppsving etter at politikerne i Europa har vedtatt en akselerasjon av det grønne skiftet, har flere av selskapene falt godt over 50 prosent. Dette kan være tiden for å sikre seg noen rimelige aksjer, mener investeringsøkonomen.

– Nå har flere av disse aksjene korrigert seg ned kraftig, og det kan igjen være interessant å begynne å plukke enkelte av selskapene som har en solid balanse og en fornuftig forretningsmodell, sier Johannesen, som får støtte av Sissener:

– Hvis man på død og liv skal putte penger i noen av selskapene på Euronext Growth, så bør man satse på selskapene som har en omsetning og tjener penger, sier forvalteren.

Burde ventet med notering

I fjor ble det notert rekordmange 61 selskaper på Euronext Growth. Investeringsøkonomen i Nordnet mener at flere av selskapene som har blitt tatt opp til handel på denne markedsplassen de siste årene, med fordel kunne ventet med notering.

– Flere av disse selskapene er nylig opprettet og har hverken erfaring eller teknologisk utvikling i bunn av sitt virke. Derfor tror jeg flere av selskapene hadde vært tjent med et til to år før de tok steget videre på børs, og på den måten kanskje klart seg bedre kursmessig, sier Johannesen.

Det spørs hvor mange idiotpenger som jakter grønne investeringer, men at mange av de grønne selskapene vil være borte om to–tre år, det er jeg rimelig sikker på.
Forvalter Jan Petter Sissener

Sissener mener at flere av de grønne selskapene ikke er levedyktige i fremtiden.

– Det spørs hvor mange idiotpenger som jakter grønne investeringer, men at mange av selskapene vil være borte om to–tre år, det er jeg rimelig sikker på. Selskapene må vise at teknologien fungerer og at de klarer å tjene penger, det er ikke nok med en god idé. Verden er full av folk med gode ideer, men det er veldig få av dem som klarer å ta dem til mål, sier forvalteren. 

Store forskjeller

Kun 12 av de 38 grønne selskapene kan vise til positiv utvikling siden noteringen. Disse har til gjengjeld i snitt lagt på seg 81 prosent siden første handelsdag.

Tre selskaper kan skilte med tresifret avkastning. På topp finner vi Zaptec   , som har steget 290 prosent siden noteringen i oktober 2020. Det norske selskapet, som lager ladestasjoner til blant annet elbiler, har inngått flere store avtaler de siste årene, noe som har satt fart på kursen.

Burde ventet: Nordnet-økonom Mads Johannesen mener flere av de nye selskapene på Euronext Growth med fordel kunne utsatt noteringen. Foto: Iván Kverme

– Teknologien er blitt godt mottatt, og selskapet har også landet større avtaler med solide motparter. Dette har bidratt til å sende aksjen kraftig opp de siste årene, sier Johannesen.

På den andre siden har de grønne selskapene med negativ utvikling siden første handelsdag falt med 43 prosent i snitt. 12 av selskapene er ned over 50 prosent siden de ble notert. Den største taperen er plastgjenvinningsselskapet Pryme   .

– Resirkulering av plast fikk seg en kraftig skudd for baugen etter at Quantafuel QFUEL viste seg å ha større problemer med sin produksjon enn antatt. Dette har nok smittet over på Pryme. Selskapet ønsket også å hente penger nylig, noe som medførte en kraftig rabatt på kursnivået.

- Minimer risikoen

– Hva tenker du om den videre utviklingen til de grønne selskapene?

– Markedet er i dag preget av inflasjon, renteøkninger og krigen i Ukraina. Jeg tror fortsatt at grønne aksjer vil gjøre det dårligere enn børsen som helhet, gitt det inflasjons- og råvarepresset vi nå ser. Likevel er det endel av disse grønne selskapene som har kommet kraftig ned fra toppen, og flere vil nok med tiden begynne å kikke på disse selskapene, da prisingen begynner å bli attraktiv. Dog må man se på selskaper med utsikter til solid inntjening og ikke minst en solid balanse, sier Johannesen.

Jeg tror fortsatt at grønne aksjer vil gjøre det dårligere enn børsen som helhet, gitt det inflasjons- og råvarepresset vi nå ser.
Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet

Nordnet-økonomen har et klart tips til de som ønsker å kjøpe aksjer:

– Risikoen i aksjemarkedet øker dramatisk om du ikke vet hva du kjøper. Har du derimot kunnskap og lest deg opp på selskapene som du investerer i, vil du på den måten kunne minimere risiko og forhåpentligvis feil i din investeringsprosess, sier han.

Satser på brunt

Forvalter Sissener mener at man bør holde seg unna de grønne selskapene. Han trekker imidlertid frem en annen sektor han har stor tro på fremover.

– Jeg synes ikke man skal putte pengene sine i noen av de grønne selskapene. Vi liker de brune selskapene, de som produserer olje. Det er helt strålende, der spruter det jo cash, sier han.

Jeg synes ikke man skal putte pengene sine i noen av de grønne selskapene. Vi liker de brune selskapene, de som produserer olje. Det er helt strålende, der spruter det jo cash.
Forvalter Jan Petter Sissener

– Hvor lenge tror du den brune sektoren vil være profitabel for investorene?

– Det er mange som har definert bort den brune sektoren, men vi må skille mellom de brune selskapene. Norske oljeselskaper som opererer på norsk sokkel er blant de reneste oljeselskapene i verden. Er det noe krigen har lært oss, så er det at vi ikke skal være avhengig av Russland. Jeg hørte på et foredrag med sjefen i Shell for noen år siden, han sa at selv i år 2100 så kommer 50 prosent av verdens energiforbruk til å være fossilt. Det tror vi og.

– Hvis man skal putte pengene sine i én aksje – hvilken vil det være?

– Hvis jeg skal si en oljeaksje, så er det Aker BP   , svarer han kontant.