<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Dette er jusstudentenes drømmearbeidsgivere

På listen over jusstudentenes drømmearbeidsgivere er det på de seks øverste plassene bare ett advokatfirma.

Ønsket som sjef: Jusstudentene vil helst ha jobb i Politiet, og dermed ha politidirektør Benedicte Bjørnland som leder.  Foto: Geir Olsen/NTB
Næringsliv

Universum kartlegger hvert år hvor norske studenter drømmer om å få jobb når de er ferdig med studiene. 

Årets liste viser at det er arbeidsgivere innenfor offentlig sektor som står øverst på ønskelisten. Helt på topp troner Politiet. Slik har det vært de fem seneste årene.

Her drømmer jusstudentene om å jobbe

1. Politiet

2. Utenriksdepartementet

3. Wikborg Rein
4. Høyesterett
5. Økokrim

6. Regjeringsadvokaten

7. Thommesen
8. Wiersholm
9. Schjødt
10. Tingrettene
11. DNB

12. Justisdepartementet, øvrige avdelinger

13. Justisdepartementet, lovavdelinger

14. Equinor
15. Sands

16. Arntzen de Besche

17. Deloitte
18. BAHR
19. Haavind

Kilde: Universum

– Det er gledelig at nyutdannede jurister opplever politiet som en attraktiv arbeidsgiver, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Kombinasjonen av utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag er noe som appellerer til mange. Politiet har mange jobb- og karrieremuligheter for jurister, blant annet innen ledelse, forvaltning, arbeidsrett og ikke minst som en del av påtalemyndigheten.

– Som påtalejurist får man raskt prosedere i retten, noe som gir unik prosedyreerfaring og bidrar til å gjøre jobben både spennende og attraktiv som nyutdannet.

– Hva vektlegger dere når dere skal ansette nyutdannede jurister?

– Dette vil variere ut fra hvilke oppgaver som er beskrevet i stillingsannonsen, men når det ikke stilles krav til arbeidserfaring, er det naturlig å se på spesialisering, karakterer og annen type relevant erfaring. I tillegg vil personlige egenskaper, samt holdninger og adferd som er i tråd med politiets verdier være en del av den totale vurderingen. Det er spennende å jobbe som jurist i politiet, og vi trenger dyktige jurister som kjenner lovverket, som liker jusen, og som ønsker å bidra inn i et viktig samfunnsoppdrag.

Privat sektor

Det eneste advokatfirmaet blant de øverste på listen er Wikborg Rein, som ligger på tredjeplass. 

På de ti øverste plassene er det fire advokatfirmaer, med Thommesen, Wiersholm og Schjødt på syvende, åttende og niende plass. 

Men til tross for at aktører innenfor offentlig sektor tar de øverste plassene på ønskelisten, svarer 65 prosent av studentene at de ønsker å jobbe i privat sektor. Jusstudentene forventer en årslønn på rundt 578.000 kroner i året. Årets undersøkelse viser at få jusstudenter ønsker å få sin første jobb i et oppstartsselskap, bare 6 prosent svarer dette.

2 av 3 er kvinner

Kvinnelige og mannlige jusstudenter har svært ulikt syn på hva som er drømmearbeidsgiveren. Mens kvinnene har Politiet, Utenriksdepartementet, Høyesterett og Økokrim øverst på sin liste, foretrekker mennene advokatfirmaene Wikborg Rein og BAHR, og de har også Equinor og Aker Solutions blant sine favoritter. 

Kvinnenes favorittliste

1. Politiet
2. Utenriksdepartementet
3. Høyesterett
4. Økokrim
5. Wikborg Rein
6. Justisdepartementet, lovavdelingen
7. Tingrettene
8. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
9. Regjeringsadvokaten
10. Wiersholm

Kilde: Universum

Mennenes favorittliste

1. Wikborg Rein
2. Equinor
3. Politiet
4. BAHR
5. Aker Solutions
6. Thommesen
7. DNB
8. Wiersholm
9. Schjødt
10. Tingrettene

Kilde: Universum

Blant landets jusstudenter er det en kraftig overvekt av kvinner. Av dem som fikk tilbud om plass på jusstudiet i fjor høst, var 66,4 prosent kvinner. 

Den samme mønsteret gjør seg gjeldende blant dem som har satt jus øverst på prioriteringslisten i år: Universitetet i Oslo har for høsten 1.748 søkere, der 68 prosent av dem er kvinner. Universitetet i Bergen har 1.727 søkere, der 69 prosent er kvinner og Universitetet i Tromsø har 490 søkere, der 66 prosent er kvinner.

De kommende studentene har imidlertid anledning til å omprioritere studieønskene sine frem til 1. juli.

Kvinnenes favorittliste

1. Politiet
2. Utenriksdepartementet
3. Høyesterett
4. Økokrim
5. Wikborg Rein
6. Justisdepartementet, lovavdelingen
7. Tingrettene
8. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
9. Regjeringsadvokaten
10. Wiersholm

Kilde: Universum

Mennenes favorittliste

1. Wikborg Rein
2. Equinor
3. Politiet
4. BAHR
5. Aker Solutions
6. Thommesen
7. DNB
8. Wiersholm
9. Schjødt
10. Tingrettene

Kilde: Universum