<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Hårsåre advokater

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen. Foto: Lise Åserud/NTB
Næringsliv

Da Tilsynsrådet la frem sin årsrapport for 2021, ble det slått fast at utviklingen blant norske advokater er bekymringsfull.

Tilsynsrådet mener det er grunn til å mistenke flere advokater for å være tilretteleggere for grov økonomisk kriminalitet begått av klientene, og at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett.

Den tidvis kvast formulerte styreberetningen ble ikke godt mottatt i Advokatforeningen.

Generalsekretær Merete Smith gikk raskt ut i Advokatbladet, og konstaterte at Tilsynsrådet lar erfaringer fra møtene med noen få advokater styre fremstillingen av hele bransjen.

Hun mener det er viktig at offentlige tilsynsorganer skaper et tillitsforhold mellom seg selv og den bransjen det fører tilsyn med. Bare da kan veiledning og korrigering skje effektivt, mener hun.

“Enkelte formuleringer i Tilsynsrådets årsrapport er egnet til å skade dette tillitsforholdet, og til å svekke forventningen om at Tilsynsrådet respekter grunnleggende rettssikkerhetsmekanismer i advokatenes rammevilkår,” uttalte Smith til Advokatbladet.

De seneste årene har det pågått en hvitvaskingsbølge i Europa. Som Wiersholm-partner Georg Abusdal Engebretsen skrev i en kommentar på Rett24 i 2019, har europeiske myndigheter i hvitvaskingssaker satt selskaper og ledere under etterforskning og tiltale “med en hyppighet som minner om forrige tiårs eksplosjon av store korrupsjonssaker”.

I politiets trusselvurdering, som ble publisert i slutten av april, fremheves advokater, sammen med regnskapsførere, revisorer og eiendomsmeglere, som sentrale ledd i gjennomføringen av kriminelle handlinger som hvitvasking. Det samme er beskrevet i Økokrims trusselvurdering. 

Politiet viser til at advokater ofte har god oversikt over regelverket, og dermed også hvordan det kan omgås. 

Spesialrådgiver Jonas Haugsvold i Tilsynsrådet treffer spikeren på hodet nå han til Kapital Jus sier at man kan snu på uttalelsen til Smith – tilliten til advokatstanden opprettholdes jo nettopp fordi problemer synliggjøres og det tas tak i dem. 

Advokatbransjen må tåle å bli kikket i kortene.