<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
I hardt vær: Mens selskapet til Stefan Manov, NordlysEnergi, står overfor flere søksmål, bruker gründeren selv tiden til å kjøpe luksuseiendom. Foto: Henrik Omtvedt Jenssen / Kapital

– Ser ut til at vi har blitt grundig lurt

Strømselskapet Yetz solgte i fjor kundeporteføljen sin til skandaleombruste NordlysEnergi, men de fikk aldri oppgjør. Nå frykter de at NordlysEnergi har flådd deres tidligere kunder med skjulte påslag.    

På forsommeren i fjor valgte det lille strømselskapet Yetz Strøm å kaste inn årene. Forretningsideen hadde vært å tilby kun spotprisavtaler og ingen bindingstid. Selskapet hadde ingen selgere, og strømavtalene ble gjort på bestilling direkte på selskapets hjemmesider. Likefullt, marginene ble for tøffe. 

– Yetz ble i praksis drevet på dugnadsbasis på tidspunktet vi valgte å si stopp. Da hadde vi drevet uten lønn i snart 15 måneder. Det er en tøff bransje, forteller tidligere daglig leder i Yetz, Thomas A. Braathen, til Kapital. 

Selskapet hadde derimot vært populært, og i løpet av sin levetid opparbeidet det seg en viss kundeportefølje. Ved avviklingen ønsket de å selge den videre. Av flere interesserte kjøpere valgte Yetz NordlysEnergi. Selskapet fremsto den gang som ungt, ambisiøst og med gode resultater å vise til.   

– Vi ønsket å finne et alternativ hvor strømkundene kunne fortsette strømleveransen i stedet for å havne i netteiers leveringsplikt. Vi var i kontakt med flere strømleverandører, men valget falt til slutt på NordlysEnergi, som på det tidspunktet virket å være en seriøs strømleverandør. Dessverre ser det ut til at vi i likhet med alle kundene også har blitt grundig lurt.

Dessverre ser det ut til at vi i likhet med alle kundene også har blitt grundig lurt.
Thomas Braathen

Kapital har tidligere avdekket hvordan NordlysEnergi over tid har flådd sine strømkunder ved hjelp av skjulte påslag. Administrerende direktør Stefan Manov har kategorisk avvist alle anklager om at selskapet bevisst har fakturert sine kunder for mye.

Stevnet NordlysEnergi

Yetz inngikk en avtale med NordlysEnergi 7. august i fjor. 

– Avtalen var i utgangspunktet ganske rett frem. Vi skulle overføre tilstrekkelig informasjon til at NordlysEnergi kunne melde leverandørbytte på kundene. Vi bar risikoen for kundefrafall frem til avtalt tidspunkt for oppgjør de første 45 dagene og NordlysEnergi etter det. Vi har oppfylt vår del av avtalen. NordlysEnergi har overtatt kundene og fakturerer dem løpende. Alle kundenes strømavtaler skulle videreføres hos NordlysEnergi til samme eller bedre vilkår, forteller Braathen. 

I avtalen går det frem at betalingen  skulle gjøres i to omganger. Opp mot 500.000 kroner (22,5 prosent) skulle betales ved signering. Resten etter 45 dager etter oppstart, og summen skulle regnes etter hvor mange kunder som hadde fortsatt med en aktiv strømleveranse hos NordlysEnergi. NordlysEnergi har så langt ikke betalt én krone av det utestående beløpet. 

– Allerede kort tid etter kundeoverdragelsen startet problemene med NordlysEnergi, eller rettere sagt med Stefan Manov, som stod for all kommunikasjon fra NordlysEnergis side. Manov fremsatte ganske kort tid etter at vi hadde overdratt kundene en rekke grunnløse påstander om at vi har brutt avtalen på flere punkter, og fant løpende på flere angivelige brudd etter som tiden gikk. I ettertid fremstår det for oss ganske åpenlyst at de aldri hadde tenkt å betale eller ønsket å redusere betalingen.

Yetz har stevnet NordlysEnergi, og de krever 2,1 millioner kroner. En god porsjon av denne summen stammer fra en klausul i avtalen om dagmulkt på 2.000 kroner pr. dag restbetalingen uteble etter at 45 dager var gått. Dagmulkten har tikket siden oktober i fjor. 

– Vi har fortsatt ikke sett noe til oppgjøret, som nå er snart åtte måneder forsinket. 

Går til søksmål: Thomas A. Braathen i Yetz Strøm har åtte måneder etter at han solgte selskapets kundeportefølje til NordlysEnergi ennå ikke mottatt avtalt oppgjør. Nå frykter han at kundene har blitt utsatt for urimelig påslag av skandaleselskapet. Foto: Fredrik Grønningsæter / Kapital

Flådde kunder med skjulte påslag

Da Kapital avdekket hvordan NordlysEnergi over tid har flådd strømkunder, regnet vi på flere av selskapets strømavtaler, deriblant deres såkalte Topp 3 Garanti. 

Avtalen var solgt som en spotprisavtale, men kom likevel med betydelige skjulte påslag. Et talende eksempel er at én Topp 3 Garanti-kunde i løpet av åtte månedene i snitt betalte et skjult påslag på nesten 18 øre pr. kWh. På strømregningen har dette utgjort mer enn 325 kroner i måneden, totalt over 2.600 kroner i perioden. 

For Braathen oppleves påslagene ekstra ille. Praksisen til NordlysEnergi kan ha rammet hans tidligere kunder. 

– Hadde vi vært kjent med overfaktureringen, hadde vi aldri overlatt kundene våre til NordlysEnergi. Regnskapene gir ikke et rettvisende bilde av selskapets økonomi, og virksomheten synes ikke å ha vært gjenstand for tilfredsstillende kontroll. 

Manov har tidligere opplyst til Kapital at feilen ligger hos selskapets ansatte, som han hevder har solgt avtaler på andre premisser enn de hadde anledning til. 

– Det er dessverre ikke mulig for meg å detaljstyre det våre salgs- og kundeservicemedarbeidere sier og gjør til enhver tid [...] Vi aksepterer ikke salgsmedarbeidere som ikke følger våre retningslinjer, og flere har derfor blitt sagt opp. Grunnlaget for oppsigelsen er basert på alvorligheten og advarslene medarbeideren har fått, sa Manov til Kapital. 

Er et verstingselskap 

Problemene har tårnet seg opp for NordlysEnergi en stund nå. Allerede i mai i fjor gav Forbrukertilsynet selskapet, samt to andre strømselskaper, overtredelsesgebyrer for villedende markedsføring. NordlysEnergi må betale en million kroner, og Manov selv ble ilagt et personlig gebyr på 200.000 kroner for å ha medvirket til villedende markedsføring. 

– NordlysEnergi er et av de strømselskapene som vi får flest forbrukerklager på og tips om hva angår urimelig handelspraksis, har seksjonssjef Tonje H. Drevland i Forbrukertilsynet opplyst til Kapital tidligere. 

Kapital er kjent med at Forbrukertilsynet i disse dager ser nærmere på flere sider ved selskapets forretningsdrift – deriblant Kapitals avsløringer om skjulte påslag. I mellomtiden er det ikke bare Braathens søksmål strømselskapet og Manov har å bekymre seg for.

Solgte på dør uten oppgjør 

– Vi har aldri fått betaling. Ingenting, sier daglig leder Tommie Rudi i salgsselskapet Evendo. 

Evendo er et selskap som leier ut selgere til blant annet strømselskap. I september 2020 inngikk Evendo en avtale med NordlysEnergi  om leveranse av feltsalgtjenester. Avtalen løp i vel tre uker, og i løpet av den tiden har Evendo registrert at de leverte 128 salg. I begynnelsen av juni troppet han opp i Forliksrådet med et krav på vel 85.000 kroner mot NordlysEnergi. 

Fikk aldri betalt: NordlysEnergi engasjerte selgerne i selskapet Evendo til å drive med dørsalg i 2020, men oppdraget ble aldri betalt. Daglig leder i Evendo, Tommie Rudi, har ingen planer om å la dem slippe unna. Foto: Evendo

– Summen er ikke stor for oss, men det er prinsippet. For det første har vi aldri ettergitt en faktura. Vi fakturerer i henhold til avtale, og vi leverer gode oppdrag.

Lenge hørte Rudi ingenting fra NordlysEnergi. Han etterlyste en avregning, men den uteble. 

– Ni måneder etter oppdraget var slutt kom en innsigelse fra Manov på kvaliteten på oppdraget. Han beskrev det også som industrispionasje. Deretter kom det innsigelse på at vi aldri hadde hatt noen avtale. Dette til tross for at vi har alle dokumenter. Jeg har vært næringsdrivende i over ti år og har flere selskaper. Jeg har aldri vært borti noen som opererer på denne måten. Det er veldig spesielt. 

Saken i Forliksrådet endte med fraværsdom, hvor Evendo vil få fullt medhold. Manov dukket aldri opp. 

– Han kom ikke. Forliksrådet hadde heller ikke fått noe beskjed. Det er relativt respektløst fordi det er han som har krysset av at han skulle møte. Han vil sikkert prøve å hale ut en videre behandling, men jeg har ikke tenkt å gi meg på dette, sier Rudi og opplyser at han vil ta kravet videre til tingretten. 

Svarer ikke, og møter ikke opp

I forhold til arbeidet Yetz og Evendo har lagt ned i å forfølge sine krav på NordlysEnergi, kan det virke som Stefan Manov ikke har ofret særlig mye energi på sakene.  Oppsummert svarer han sent og lite, avviser alle krav og møter ikke opp.  

Hva gjelder kravet fra Yetz, har han simpelthen krysset av for at selskapet ikke godtar kravet i Forliksrådets standardskjema, og skrevet følgende i blokkbokstaver i feltet under:

“Vi godtar ikke klagers krav/påstand. Klager har ikke overholdt sin del av avtalen. Det ser vi på som et brudd. Vi ønsker at klager imøtekommer kompansering (kompensasjon) for brudd på mangler.”

Hva angår Evendo, unnlot Manov simpelthen å møte opp i Forliksrådet. 

Både Yetz og Evendo er beredt til å forfølge saken gjennom rettssystemet. Etter at Kapital avdekket hvordan NordlysEnergi har gitt strømkunder skjulte påslag, har Yetz varslet at de vurderer å holde styremedlemmene i selskapet personlig ansvarlig.  I et brev sendt til alle styremedlemmene skriver de: 

“Hadde styret hatt den nødvendige kontroll, ville en slik systematisk overfakturering som Kapital beskriver vært unngått, og regnskapene til Nordlysenergi sett helt annerledes ut. Yetz hadde flere interessenter til kjøp av sin portefølje, og kjøperens betalingsevne er naturligvis et sentralt vurderingstema ved valg av kjøper. Yetz ville ikke ha vurdert Nordlysenergi som en reell kjøper av sin kundeportefølje uten sikkerhet for betalingen dersom den ulovlige overfaktureringen ikke hadde blåst opp regnskapene urettmessig.”

Handler luksuseiendommer

Manov er i tillegg til å være administrerende direktør også gründer, majoritetseier og styreleder i NordlysEnergi. Skulle Yetz utvide søksmålet til å gjelde styret personlig, kan han bli holdt personlig ansvarlig. Det kan være lurt. 

Ved første øyekast er det lite på hverken bunnlinjen på selskapene hans, eller skatteligningen, som skulle tilsi at det er mye å hente. I 2018 og 2019 var han oppført med null i formue og null i inntekter. I 2020 var han ført opp med i overkant av 300.000 kroner i lønn. Dette til tross for at han opplyser å ha to fulltidsjobber, samt er direktør i morselskapet Manov Global. 

Men det som er tilfellet, er at Manov investerer i luksuseiendom og biler. Han disponerer en 110 kvadratmeter stor leilighet på Tjuvholmen, og i garasjen har han parkert en signalgrønn Lamborghini Urus med S MANOV som personlig bilskilt. Dette er biler som generelt koster mellom tre og fire millioner kroner brukt. Lamborghinien er registrert på moren.

I fjor høst kjøpte aksjeselskapet Daam, som Manov eier halvparten av, en funkisvilla med båtfeste, strandparsell, dobbelgarasje og tomt på 1.128 kvadratmeter på beste Bygdøy. Prislappen kom på 23 millioner kroner. 

Oppussingsobjekt: Manov kjøpte sammen med en kollega denne boligen på Bygdøy i fjor for 23 millioner kroner. Selve boligen er et oppussingsobjekt, men den er plassert på beste Bygdøy. Foto: Finn
Beste Bygdøy: Boligen har en tomt 1.128 kvadratmeter på beste Bygdøy med tilgang til kai og sjø. Foto: Finn
Registrert på moren: Stefan Manov holder seg med luksusbilen Lamborghini Urus, som koster opp mot fire millioner kroner brukt. Bilen er derimot registrert på hans mor. Foto: Privat

– Det kan oppstå uenigheter

Manov påpeker i en melding til Kapital at sakene mellom NordlysEnergi og Yetz og Evendo er pågående rettsprosesser. 

– Det blir veldig uprofesjonelt av NordlysEnergi å kommentere dette.  Vi ønsker å få løst disse så snart så mulig, det har vi gitt tydelig uttrykk for. Det jeg kan si på generelt grunnlag, er at ved sjeldne tilfeller kan det oppstå uenigheter mellom parter. Da er det viktig å forsøke å løse disse minnelig. Ved tilfeller der det ikke er mulig, så er det fint å få rettens syn og avgjørelse, skriver han. 

Hva angår hans formue og eiendomsinvesteringer understreker han at dette har ingenting med NordlysEnergi å gjøre: 

– Investeringen på Bygdøy er en langsiktig investering, kjøpt gjennom et eiendomsselskap som ikke har noe med NordlysEnergi å gjøre. Dette har så langt vært en god investering, ettersom vi har hatt interessenter og skriftlige bud på inntil 34 millioner kroner. Det er noe jeg har valgt å takke pent nei til. Huset skal på sikt totalrenoveres og blir et av flere prosjekter som vi gleder oss til å starte på dette året. Inntil videre er det leid ut for kortere opphold. Min private økonomi kommenterer jeg ikke utover at privat eiendom er en av de tingene som har vært en god investering for meg de siste fem årene.

Reportasjer
Næringsliv