<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Legemiddelgiganten Novo Nordisk passerte milliardstreken

Legemiddelgiganten Novo Nordisks norske datterselskap leverte knalltall for 2021. Og skal man tro analytikerne, er det ingen grunn til at trenden vil stoppe opp i en verden der stadig flere blir diagnostisert med livsstilssykdommer som diabetes og overvekt.  

Leverer: André Bregård, daglig leder i Novo Nordisk Norway, kan glede seg over rekordtall for 2021. Og de fundamentale rammene for nye spreke regnskapstall for hele konsernet synes fortsatt gode, hevder et klart flertall av analytikerne. Foto: William Leach
Næringsliv

Et av selskapene som kan skilte med den høyeste prosentvise omsetningsveksten fra 2020 til 2021, er den danske farmasigiganten Novo Nordisks norske datterselskap, Novo Nordisk Norway. Omsetningen nådde i fjor litt over en milliard kroner, en økning på 200 millioner målt mot året før, tilsvarende en topplinjevekst på 30 prosent. Dermed fortsetter den gode trenden fra foregående år. I 2021 endte omsetningen gjennom det norske datterselskapet drøyt 70 prosent over 2019-volumene. 

På vent....

Novo Nordisk Norway er et av selskapene som ligger best an til å få en plass blant Norges 500 største selskaper neste år. Det danske morselskapet har løftet prognosene for inneværende år, og det gjelder i høyeste grad også for det norske datterselskapet. 

Operasjonelt løftes den norske virksomheten frem av de underliggende industridriverne som hele konsernet opplever – først og fremst ved at deres hovedprodukter blir mer og mer etterspurt i en verden der andelen som blir diagnostisert med så vel diabetes som overvekt øker kraftig. Nylig hevet man på konsernnivå også den antatte omsetningsveksten for inneværende år, noe som i sin tur har sendt Novo Nordisk-aksjen til kursnivåer man aldri før har registrert. 

Børseufori  

Novo Nordisk er et globalt legemiddelfirma som ble grunnlagt i 1923 og har sitt hovedkontor like utenfor København. Overordnet, slik det heter på deres hjemmeside, er formålet å bidra til en bedre oppfølging av personer med diabetes og andre alvorlige kroniske sykdommer som fedme, og sjeldne blod- og endokrine sykdommer. 

Finansielt har konsernet over tid vist evne til å generere solide bunnlinjer, selv i en tid med høy omsetningsvekst, noe også fjorårsresultatet bekrefter, da konsernet fikk et resultat før skatt på 59 milliarder danske kroner av en omsetning på 140 milliarder. Rekken av sterke regnskapsrapporter har i sin tur trigget en enorm investorinteresse, forsterket av et tilsvarende stadig mer positivt innstilt analytikerkorps. 

Også norske investorer har fattet interesse for Novo Nordisk. Selskapet har lenge vært den største posisjonen i Ferd Invest-porteføljen, en investering som på tampen av fjoråret sto bokført til i overkant av 400 millioner kroner. Ferd er investor Johan H. Andresens private investeringsselskap. 

På Københavnsbørsen har Novo Nordisk-aksjen siden 2017 steget med rundt 180 prosent, inkludert de løpende dividendeutbetalingene. Selskapets markedsverdi har dermed nådd om lag 1.800 milliarder danske kroner, tilsvarende vel 2.400 milliarder norske kroner, et nivå man aldri tidligere har sett. Og en ytterligere børsfest ligger i kortene, etter at det nylig ble sluppet et omvendt resultatvarsel. For etter et forrykende førstekvartal hever nå Novo Nordisk prognosene for inneværende år, og på konsernnivå forventer man at både omsetning og driftsresultat vil øke med rundt ni til fjorten prosent sammenlignet med 2021-nivåene. 

De ferske prognosene er klart høyere enn hva selskapet senest i februar ga av føringer rundt inneværende års resultater. De reviderte prognosene gir samtidig rom for å øke det pågående tilbakekjøpsprogrammet av egne aksjer – nivået heves med to milliarder danske kroner, til 24 milliarder. Og på børsen har de lystige nyhetene blitt tatt vel imot med den konsekvens at Novo Nordisk i dag er Danmarks største konsern, målt etter markedsverdi.

Helsefan: Farmasi- og helserelaterte selskaper er et satsningsområde for investor Johan H. Andresen og hans private investeringsselskap Ferd, som har flere hundre millioner kroner investert blant annet i Novo Nordisk-aksjen. Foto: Iván Kverme

Nye produkter sikrer fremtidig vekst

Novo Nordisk har en særlig sterk posisjon innen behandling av diabetes, men også innenfor fedmebehandling. Overvekt har blitt en epidemi i store deler av verden. Fedme, som utgjør den mer alvorlige delen av overvektsproblemet, har blitt en av vår tids største helseutfordringer. Ifølge analyser fra Menon Economics har om lag 23 prosent av alle nordmenn over 18 år i dag fedme, altså i underkant av en million mennesker. 

Forekomsten av fedme i Norge ligger over gjennomsnittet for europeiske land. Dette i motsetning til de øvrige nordiske landene, som ligger under gjennomsnittet. Norge er dessuten et av landene i Europa som har hatt størst økning i forekomst av fedme de siste årene. Ifølge ulike norske undersøkelser har andelen med fedme doblet seg siden årtusenskiftet. 

Novo Nordisk har allerede omtrent 70 prosent global markedsandel for legemiddelbasert behandling av fedme gjennom medisinen Saxenda, som gir seks til åtte prosent vekttap over en behandlingsperiode på 18–24 måneder. Medisinen er også godkjent for bruk i Norge, og er sånn sett et eksempel på et av porteføljeproduktene som bidrar til at det norske datterselskapet nådde rekordhøye omsetningstall i 2021. 

Men flere Novo Nordisk-produkter knyttet til fedmebehandling, også for norske pasientgrupper, kan se dagens lys etter hvert. Nylig hevet JP Morgan sin anbefaling på Novo Nordisk-aksjen, og den amerikanske investeringsbanken forventer blant annet en lengre periode med en rekke positive selskaps- og produktnyheter, inkludert flere nyheter rundt Wegovy – et forholdsvis nytt legemiddel til behandling for pasienter med fedme. Dette er godkjent for bruk i USA, men har enn så lenge ikke fått grønt lys av europeiske myndigheter, og er dermed ikke godkjent for bruk i Norge. 

Alt i alt beregner JP Morgan at det globale markedet for medisinsk fedmebehandling vil øke kraftig i årene som kommer, og der Novo Nordisk forblir en helt dominerende aktør blant de største internasjonale legemiddelprodusentene.      

Høye inngangsbarrierer sikrer supermarginer  

Globalt lever om lag 450 millioner mennesker med diabetes type 2, og det er ventet at dette tallet vil overstige 700 millioner innen 2045. Det globale markedet for diabetesmedisin er på rundt 70 milliarder dollar, regnet årlig, der Novo Nordisk har en markedsandel på cirka 30 prosent. Markedet er samtidig forventet å vokse med rundt fem prosent årlig det neste tiåret, drevet av en aldrende befolkning, bedre behandlingsformer i flere utviklingsland, samtidig som levestandardsøkningen i disse landene bidrar til at innbyggerne pådrar seg stadig flere livsstilssykdommer. Av verdens 450 millioner type 2-diabetikere har anslagsvis 50 prosent fått diagnosen, og kun halvparten av disse igjen får behandling.

Hovedmarkedene Novo Nordisk er posisjonert opp mot, det vil si markedene for behandling av diabetes og overvekt, forsvinner ikke med det første. Inngangsbarrierene for nye aktører forblir høye, det samme gjelder kundenes betalingsvillighet. Dette gir i sum rammer for at Novo Nordisk vil levere høy lønnsomhet på stigende omsetning i årene fremover, også gjennom sitt norske datterselskap.   

Fakta og tall

47.000: 

Antall ansatte i Novo Nordisk, totalt sett

16: 

Produksjonsanlegg i ni land (Algerie, Brasil, Kina, Danmark, Frankrike, Japan, Russland, Storbritannia og USA)

10: 

Forsknings- og utviklingssentre i fem land (Kina, Danmark, India, Storbritannia og USA)

168:

Land hvor Novo Nordisk selger sine produkter

Kapital