<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Uriktig opplysning når ektefellen gjør feil?

Tilleggsskatt skal som hovedregel ilegges når skatteyter har gitt uriktig eller ufullstendig opplysning til skattemyndighetene. Men kan en ektefelle ha gitt uriktig opplysning når den andre ektefellen har gjort en feil?

Ble hørt: Et vedtak av Skatteklagenemnda datert juni i år illustrerer også betydningen av ektefellers forhold ved anvendelse av reglene om tilleggsskatt. Fotomontasje: Ole Berg-Rusten/Håkon Mosvold Larsen/NTB
Næringsliv

Tilleggsskatt er skattemyndighetenes sentrale virkemiddel for å få skatteytere til å overholde sine plikter til å gi opplysninger. Et grunnvilkår for å ilegge tilleggsskatt er at skatteyteren har gitt uriktig eller ufullstendig opplysning. I praksis er det mest tvil om hva som ligger i “ufullstendig” opplysning, fordi dette forutsetter en klarlegging av hva som er fullstendig opplysning, dvs.