<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Illustrasjonsfoto: Heiko Junge/NTB / SCANPIX

Tredobling siden finanskrisen

På 13 år har den totale formuen til landets 400 rikeste mer enn tredoblet seg i verdi. Hele 444 nordmenn kan nå kalle seg milliardærer, og kravet for å kvalifisere til en plass på listen har aldri vært høyere.

Samlet formue: Norges 400 rikeste kontrollerer nå verdier for 1.884 milliarder kroner. Dette er en økning på 188 milliarder fra 1.696 milliarder i fjor. Formuene har steget jevnt og trutt.

Listekravet: Årets listekrav, det vil si størrelsen på formuene som må til for å kvalifisere til en plass på listen, har økt med 200 millioner kroner fra i fjor – fra én milliard til 1,2 milliarder kroner. Det holder med andre ord ikke lenger å være milliardær for å komme med i det gode selskap.

Formuesøkning: Totalt er formuene på årets liste nokså nøyaktig 188 milliarder kroner høyere enn i fjor, noe som tilsvarer en verdijustert avkastning på 11 prosent.

Milliardærene: Antall milliardærer på listen over Norges rikeste er, i år som i fjor, nøyaktig 400. I research-fasen identifiserte vi imidlertid hele 444 personer med formue på minimum en milliard kroner.

Opp og ned: Inkluderer vi nykommerne på årets 400-liste, har hele 279 personer/familier blitt rikere, mens kun 46 formuer er nedjustert og 38 er uendret. Samlet utgjør oppjusteringene på årets liste 218 milliarder kroner – og hele 280 milliarder hvis vi inkluderer hele formuene til nykommerne. Nedjusteringene utgjør mer beskjedne 37 milliarder.

Ut og inn: De årlige utskiftingene av personene på listen har de siste årene ligget på mellom syv og ni prosent. Dette er også tilfellet i år, hvor 37 navn er nye på listen.

Frisk kapital: Årets nykommere er gode for 62 milliarder kroner, mot 68 milliarder i fjor.

Forsvunnet kapital: Med personene som ikke lenger er formuende nok til å være med på listen, forsvinner 110 milliarder kroner ut. I fjor var det tilsvarende tallet 47 milliarder.

Konsentrasjonen: De 100 rikeste på listen kontrollerer i år verdier for 1.250 milliarder, mot 1.126 milliarder i fjor. Det utgjør drøye 66 prosent av totale verdier på listen. Rikingene nedover på listen har med andre ord fremdeles mye å hente på teten.

Snittet: Norges 400 rikeste har en gjennomsnittlig formue på 4,7 milliarder kroner og har i snitt blitt ca. en halv milliard kroner rikere siden i fjor.

Reportasjer
Næringsliv