<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Utfordrer listen: Manchester Citys Erling Braut Haaland kan snart ha sparket seg inn på Kapitals 400 rikeste liste.  Fredrik Varfjell / NTB

Norges første fotballmilliardær

Hittil har gullfoten fra Jæren sparket inn ca. 130 millioner kroner, mens han de fem neste årene har kontraktsfestede inntekter på drøyt 220 millioner pr. år. Mulighetene deretter er nærmest uendelige. Så hvor mye er Manchester Citys stjernespiss da “god for”?

Verdsettelse er som strikk, så også når det gjelder Erling Braut Haalands formue, som det finnes flere metoder for å regne seg frem til.

Én metode kan være å basere seg på opptjent inntekt minus utgifter og så finne fotballstjernens reelle egenkapital. En annen metode innebærer å også inkludere kontraktsfestede lønns- og sponsorinntekter, trekke fra estimerte utgifter, og så neddiskontere denne kontantstrømmen. Et tredje alternativ innebærer å regne med verdien av alle fremtidige kontraktsmuligheter, mens en fjerde metode kan bestå i multippelanalyse.

Her er mulighetene mange, og formuesanslaget vil variere mye alt etter hvilken verdsettelsesmetode vi benytter. Men siden det innen fotballverdenen ikke finnes noen virkelig solide sammenlignbare multipler, ser vi her bort fra dette fjerde alternativet.

Haaland som vekst-case

I stedet har Kapital kontaktet Norges antatt råeste fagperson på verdsettelse, finansprofessor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole, for å høre hans syn på hva som vil være “riktig” verdsettelsesmetode for å estimere Braut Haalands formue.

– For å få et mer helhetlig bilde bør fremtidige muligheter tas med i betraktning, resonnerer Johnsen. – Ved å verdsette Haaland på samme måte som en aksje vil fotballstjernens formue få en helt annen verdi.
Men finansprofessoren påpeker, som riktig er, at forutsetningene for Kapitals liste bygger på eksisterende formue, før han gjør sine refleksjoner rundt hvorvidt Haaland bør inkluderes i Kapitals 400-klubb.

– Hvis man skal se på Haaland som et vekst-case, så er det klart at han vil være høyt priset. Ved å diskontere en realistisk kontantstrøm for Haalands resterende karriere vil jeg tro at fem milliarder kroner er et konservativt estimat, sier Johnsen.

Ved å diskontere en realistisk kontantstrøm for Haalands resterende karriere vil jeg tro at fem milliarder kroner er et konservativt estimat.
Finansprofessor Thore Johnsen

– Spørsmålet er hvorvidt slike ekstreme oppsidemuligheter skal medregnes ved utarbeidelsen av listen. Flesteparten av de på listen er verdsatt på bakgrunn av historisk inntjening og nåværende investeringer; ikke planer, potensial og usikre predikeringer.

Videre konkluderer finansprofessoren med at fremtidig inntjening, utover hva som er kontraktsfestet, ikke bør inkluderes i Kapitals verdsettelse av Erling Braut Haaland.

Dette siste er helt i tråd med Kapitals mangeårig innarbeidede verdsettelsespraksis. Så for å finne det mest “korrekte” estimatet for Manchester City-spissens formue benytter vi en kombinasjon av de to første verdsettelsesmetodene.

Usikre inntekter holdes utenfor

Etter Kapitals beregninger har 22-åringen fra Jæren opparbeidet seg en netto formue på nærmere 130 millioner kroner etter sin karriere i bl.a. Red Bull Salzburg og Borussia Dortmund (se tabell 1). Da har vi også tatt med sponsoravtalen med Nike og andre sponsorer, og trukket fra estimert forbruk og skatt.

Den delen av regnestykket, som viser Braut Haalands inngående formue, skulle derfor være sånn cirka grei.

Den andre metoden innebærer å inkludere neddiskonterte inntekter og sponsoravtaler som er kontraktsfestede, og som utgjør en forutsigbar inntektskilde for jærbuen de kommende årene.

Ifølge Fabrizio Romano, verdens mest anerkjente reporter på internasjonale overganger, vil Braut Haalands lønn i Manchester City ligge på 375.000 pund i uken, tilsvarende cirka 220 millioner kroner i året i fem år. I tillegg kommer bonuser og personlige sponsoravtaler. De personlige sponsoravtalene har Kapital estimert til cirka 150 millioner kroner pr. år, mens eventuelle bonuser regnes som usikre inntekter og holdes derfor utenfor regnestykket.

God for 1,1 mrd.

Deretter har vi trukket fra et estimert beløp for faste utgifter og skatt (se tabell 2), for så å neddiskontere den relativt sikre kontantstrømmen de fem neste årene til dagens verdi. Estimatet for faste utgifter, realrente etc. kan helt sikkert diskuteres, men et grovt anslag tilsier at den unge jærbuen, som nå regnes som en av verdens aller beste fotballspillere, er god for cirka 1,1 milliard kroner. Dette er således det beste anslaget for Braut Haalands formue Kapital kan oppdrive.

Formuesoppbyggingen må uansett sies å være enestående for en norsk 22-åring. Aldri tidligere, så vidt Kapital bekjent, har en norsk fotballspiller greid å skape seg en så stor formue på såpass kort tid, og i så ung alder. Det gjør Braut Haaland, med god margin, til Norges første fotballmilliardær.

Likevel holder det ikke helt for stjernespissen til å få en plass på Kapitals liste over Norges 400 rikeste, der kravet til formue for å komme med i år ligger på rekordhøye 1,2 milliarder kroner.

En sponsormaskin

Til tross for at Haaland ikke får plass på årets liste over Norges 400 rikeste, er det liten tvil om at han vil bli en het listekandidat i årene fremover.

Utover lønnen fra Manchester City er Haaland et attraktivt sponsorobjekt for noen av verdens største selskaper. The Athletic opplyser om intense forhandlinger mellom gigantene Puma, Adidas og Nike om Haalands underskrift etter at avtalen med sistnevnte utløp tidligere i år.

Tor-Kristian Karlsen har lang fartstid i bransjen som en av landets mest anerkjente fotballspeidere og har erfaringer som sportsdirektør i Monaco og fotballekspert i en rekke internasjonale medier.

– I norsk målestokk, hvor attraktiv er Haaland for sponsorer?

– Norge har aldri sett noe lignende. Sammenlignet med Martin Ødegaard har Haaland en personlighet som frister sponsorer og medier i større grad. De er ute etter karakterer som har x-faktor, selvtillit og elsker rampelyset. Haaland krysser av alle disse boksene og serverer overskrifter på løpende bånd, sier Karlsen og fortsetter:

– De største stjernene det siste tiåret er på vei ned. Messi og Ronaldo er ikke lenger like spennende for sponsorer, og innflytelsen er avtagende. Det er en plass der oppe å erobre for fremadstormende og karismatiske talenter som Haaland.

– Hvor mye kan Haaland forvente å tjene fra sponsorer de kommende årene?

– Han er allerede oppe på nivå med de aller mest attraktive markedsføringsobjektene innen fotball- og idrettsverdenen. Overgangen til Premier League gjør at vi kan snakke om helt andre summer enn tidligere, sier Karlsen.

– Sponsorene henvender seg i fleng, og Haaland befinner seg i en posisjon der han kan velge og vrake. Basert på sammenlignbare spillere vil jeg anta at Haaland kan hanke inn rundt 150 til 200 millioner kroner fra personlige avtaler årlig.

Basert på sammenlignbare spillere vil jeg anta at Haaland kan hanke inn rundt 150 til 200 millioner kroner fra personlige avtaler årlig.
Tor-Kristian Karlsen, fotballspeider

Multimilliard-potensial

Med tanke på at Haaland også er i starten av karrieren, har imponert langt utover det forventede i Manchester City, ligger an til å få gigantiske bonuser, etter alt å dømme har gode forsikringsavtaler og merkevaren Haaland er i rivende utvikling, kan det argumenteres for at han kan få en vesentlig høyere lønn i fremtiden. Således er han et potensielt godt “vekst-case” som i løpet av det neste tiåret, slik finansprofessor Johnsen antyder, kan bli god for flere milliarder kroner dersom han forvalter merkevaren og finansene riktig.

På den andre siden er det alltid en risiko for skader (selv om alle spillere i England er garantert full lønn dersom de blir skadet i opptil 1,5 år), nedadgående prestasjonskurve og utenomsportslige hendelser som kan skade renommeet. Med tanke på denne usikkerheten og listens forutsetninger ser vi derfor vekk fra inntjening utover kontraktstiden.

Et konservativt formuesestimat på 1,1 milliarder kroner kvalifiserer da ikke til en plass på Kapitals liste over Norges 400 rikeste i 2022, men det vil ikke forundre oss om Braut Haaland sparker seg inn til en plass på listen i løpet av de nærmeste årene.

Nøkkeltall 

370 mill. kr: 

Dette er Haalands estimerte årlige lønns- og sponsorinntekt

Reportasjer
Næringsliv