<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Patentbyrå solgte sin egen oppfinnelse

Acapo i Bergen utviklet et dataprogram for å forenkle arbeidshverdagen. Resultatet tente det amerikanske legaltech-selskapet Anaqua, som verdsatte produktet til vel 100 millioner kroner.

Solid gevinst: Hilde Vold-Burgess er advokat, partner og daglig leder i patentselskapet Acapo i Bergen. Etter salget av datterselskapet Actio IP har eierne av Acapo bevilget seg et ekstraordinært utbytte på 60 millioner kroner. Foto: Magne Sandnes
Næringsliv

I nær 100 år har Acapo hjulpet oppfinnere og selskaper i Norge og utlandet med å sikre immaterielle rettigheter eller “intellectual property”, som er det engelske begrepet.

Men selv om man har fått beskyttelse og en enerett, kan man ikke bare lene seg tilbake og høste gevinster.

– Det kan være veldig mye å følge med på for den som eier patentet, sier Hilde Vold-Burgess.

Hun er advokat, partner og daglig leder i Acapo.

Patent varer ikke evig

En ting man ikke må ta lett på, er forfallsdatoene for de årlige avgiftene man må betale for å opprettholde patentet man er gitt.

– Det kan være en utfordring å holde styr på, spesielt om man har mange rettigheter og de er registrert i flere land, sier Vold-Burgess.

Ifølge henne kan det koste oppfinneren og bedrifter som eier patenter, millionbeløp i verdier og tapte inntekter om man glemmer å betale en årlig avgift.

– Hva risikerer man egentlig?

– Betaler man ikke årsavgiften, faller patentet. Da er det ikke verdt noe. Man kan heller ikke søke patent for en oppfinnelse på nytt, fordi det ikke er noen nyhet lenger, sier Acapo-sjefen.

Kamp om gode ideer

Hun jobber ved hovedkontoret i Bergen.

– Vi pleier å si at vi har ett kontor, men det er bare geografisk spredd på fire byer i Norge. Vår styrke er vår tverrfaglige kompetanse innen jus og teknologi, sier Vold-Burgess.

De ansatte som ikke er advokater, har teknisk eller vitenskapelig bakgrunn med master og doktorgrader innenfor sine fagfelt. De er også kvalifisert etter en internasjonal standard, og kan kalle seg European Patent Attorneys.

– Det er viktig at norske selskaper beskytter sine innovasjoner. Konkurransen med utlandet er tøff. I mange land er bevisstheten større for å beskytte det som skapes, sier Vold-Burgess.

Acapo

  • Etablert som Bergen Patentkontor i 1924.
  • I 2006 fusjonerte selskapet med Actio-Lassen. Nytt navn ble Acapo.
  • Etablerer kontor i Trondheim.
  • I 2009 etableres datterselskapet Actio IP.
  • Acapo slås sammen med ABC-Patent i Oslo i 2010.
  • I 2019 overtas Fluges Patent, og Acapo får kontor i Fredrikstad.
  • I mai 2021 selges Actio IP for vel 100 millioner kroner til legaltech-selskapet Anaqua i USA.
  • Acapo omsatte for 93,5 millioner i 2021. Eierne fikk et ekstraordinært utbytte på 60 millioner etter salget av Actio IP.

Historisk har vi nordmenn kanskje vært litt blåøyde og naive, og stoler mer på hverandre enn i andre land.  Det bør vi ikke gjøre når det gjelder å sikre rettigheter i næringslivet, advarer patentadvokaten.

– Det har vært en bedring over tid. Vi ser at stadig flere norske bedrifter er mer bevisst rundt slike spørsmål, og de har lagt en strategi. Samtidig er det fortsatt mange som har mye mer å gå på, sier Vold-Burgess.

Forfulgte egen idé 

Siden 2009 har ansatte i Acapo selv drevet med innovasjon. De har utviklet et digitalt program som vekket interessen til det amerikanske legaltech-selskapet Anaqua.

Ideen var å forenkle, automatisere og strømlinjeforme oppgaven med å holde styr på alle patenter en bedrift hadde. Klarte man det, ville Acapos ansatte og selskapets kunder spare tid og penger.

– Har man mange patenter, er det nærmest et lite prosjekt å opprettholde dem ved å betale årsavgifter før forfall og videreføre patenter til andre land i tide, sier Vold-Burgess.

Et alternativ var å sette ut jobben til firmaer som har spesialisert seg på å håndtere slike oppgaver.

– Men gjorde vi det selv – via et nettverk vi har tillit til, ville vi få bedre priser når volumene våre var større, sier Vold-Burgess.

Ettertraktet produkt

Den første versjonen av programmet sørget for at årlige patentavgifter ble betalt i tide i de ulike landene patentene var registrert i. Senere er programmet videreutviklet med bedre grensesnitt og muligheten for enkelt å videreføre et patent i flere markeder og land.

– I begynnelsen var dette et internt verktøy, utviklet for oss og våre kunder. Men andre patentbyråer likte løsningen vår og ville ta den i bruk, sier Vold-Burgess.

Utviklingsressursene ble styrket, og et salgs- og markedsapparat ble etablert. Alt har vært samlet i datterselskapet Actio IP.

Systemet har blitt markedsført internasjonalt på en stand på den årlige IP-konferansen til International Trademark Association (INTA). Rundt 10.000 bransjefolk deltar.

På handletur: Konserndriftsdirektør Justin Crotty i amerikanske Anaqua falt for teknologien Actio IP utviklet og fant fort tonen med selgerne i Acapo. Estimert verdi på transaksjonen er i overkant av 100 millioner kroner. Foto: Lisa Czech

Jaktet oppkjøpskandidat 

Selskapet Anaqua, med base i Boston i USA, tenkte like tanker som Bergensfirmaet når det gjaldt å effektivisere administrasjonen av patenter. Men i stedet for å utvikle teknologien selv, hyret de inn et firma som speidet etter potensielle oppkjøpskandidater.

Anaqua er ingen hvem som helst i legaltech-bransjen.

– Halvparten av de 100 beste patentselskapene i USA, samt en rekke selskaper med globale merkevarer og et økende antall advokatfirmaer internasjonalt, bruker Anaquas løsninger, sier selskapets konserndriftsdirektør Justin Crotty til Kapital Jus.

Han forteller at selskapet har 1,3 millioner brukere globalt. Men Anaqua manglet et produkt som Actio IP leverte.

– En grunn til at programmet har blitt så bra, er at det er laget og stadig forbedret av utviklere som har jobbet tett med de som bruker systemet, sier Vold-Burgess.

De 10 største patentbyråene

Nr Selskap Sted Inntekt 2021 Inntekt 2020 Endring Prosent
1 Onsagers Oslo 191 378 174 715 16 663 9,5
2 Acapo Bergen 93 523 99 437 -5 914 -5,9
3 Håmsø Patentbyrå Stavanger 83 429 78 690 4 739 6,0
4 Zacco Oslo 76 669 74 369 2 300 3,1
5 Bryn Aarflot Oslo 74 957 73 976 981 1,3
6 Protector Ip Oslo 59 353 59 006 347 0,6
7 Tandberg Innovation Oslo 21 131 18 752 2 379 12,7
8 Curo Trondheim 20 559 18 865 1 694 9,0
9 Oslo Patentkontor Oslo 19 970 24 462 -4 492 -18,4
10 Plougmann Vingtoft Oslo 14 208 15 481 -1 273 -8,2

Leteaksjon endte i Norge

Anaquas første kontakt fant sted i november 2020, via mellommennene som fant Actio IP.

– Vår første reaksjon var at selskapet ikke var klart for salg. Det måtte bygges mer. Men vi avviste ikke henvendelsen, og ønsket å høre hva de tenkte, sier Vold-Burgess.

– Våre to selskaper har begge hatt et felles mål om å tilby effektive og kundevennlige løsninger for den økende etterspørselen av globale IP-registeringer og administrasjon av disse, sier Crotty.

Med det som utgangspunkt fant partene tonen. Crotty forteller at man merket at kjemien mellom ledelsen i de to selskapene var god.

I Bergen innså de også at Anaqua kanskje var det rette selskapet til å få Actio IP opp, frem og raskere ut i verden enn det eierselskapet Acapo selv kunne klare.

– Vi hadde en plan, men den krevde også store investeringer, samt tid og ressurser fra vår side. Tid er også et viktig moment. Når det gjelder tech-utvikling, kan ting skje veldig fort. Plutselig kunne noen komme med et produkt som var enda bedre enn vårt, sier Vold-Burgess.

Satser videre i Bergen

Fra først å mene at et salg kanskje var litt vel prematurt, konkluderte Acapos eiere med at det trolig likevel var et godt tidspunkt å selge datterselskapet Actio IP.

– Et krav vi hadde var blant annet at selskapet fortsatt skulle drives fra Bergen, og at de ansatte skulle få bli med videre, sier Vold-Burgess.

Det ønsket var ikke noe problem for Anaqua å akseptere. Amerikanerne har planer om å utvide virksomheten i Norge, ikke flagge nyervervelsen hjem til Boston. 

– Vi vil fortsette å investere, og lage enda bedre automatiserte tjenester med staben i Norge. Innen utgangen av neste år er planen også å doble antall ansatte i den norske organisasjonen, sier Crotty.

Anders Osa-Svanberg er utnevnt som daglig leder i det norske selskapet, som nå har skiftet navn til Anaqua Foreign Filing.

Verdt over 100 millioner

De snakkes mye om viktigheten av å investere i digitale løsninger i norsk advokatbransje, men det er få historier om suksesser som er solgt. Hvor mange dollar amerikanerne la på bordet for å sikre seg Actio IP, vil ingen snakke om.

– Vi er blitt enige om at vi ikke kommenterer salgssummen, sier Crotty til Kapital Jus.

Samme svar gir Vold-Burgess.

Ny leder i Norge: I dag heter selskapet Anders Osa-Svanberg leder fra Bergen, Anaqua Foreign Filing. Foto: Anaqua

Men ifølge offentlig tilgjengelige regnskaper tyder mye på at verdsettelsen av Actio IP endte på i overkant av 100 millioner kroner.

I Acapos 2021-regnskap og en mellombalanse registrert i Brønnøysund like etter transaksjonen i mai i fjor, står det at patentbyrået i Bergen har bokført en ekstraordinær inntekt på vel 83 millioner kroner fra salget.

Acapos bokførte verdien av sin 80 prosent eierandel i Actio IP til vel fire millioner kroner ved utgangen av 2020.

Osa-Svanberg, som kom inn i selskapet i 2014, økte over tid sin eierandel til fem prosent frem til salget. Han har bokført en gevinst på 5,3 millioner kroner i sitt holdingselskap. Resten av aksjene i Actio IP var eid av selskapet selv.