<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Milliardklubben vokser og rykker fra

Avstanden mellom de fem største advokatfirmaene i Norge til de fem neste på Kapitals årlige topp 100-liste bare øker.

SJEF I NYTT HUS: Sverre Tyrhaug har vært ledende partner i Thommessen siden 2013. I dag er advokatfirmaet landets nest største, og de ansatte har flyttet inn i nye lokaler på Ruseløkka i Oslo. Foto: Iván Kverme
Næringsliv

De fem største har blitt større, og luken til de fem advokatfirmaene bak dem på listen har økt ganske mye på bare ett år.

De fem største omsatte alene for 6,2 milliarder kroner. Veksten deres var 759 millioner i fjor, tre ganger så mye som de fem neste på rangeringen. De omsatte for 2,9 milliarder kroner.

Totalt var omsetningen for topp 10-selskapene på vel 9,1 milliarder i fjor, noe som var en økning på en milliard kroner.

Og det er ikke bare i kroner og øre de største øker mer enn sine fem nærmeste konkurrenter, også den prosentvise veksten er sterkere.

Alle toppfirmaene kan vise til tosifret prosentvekst i fjor, noe som ikke er ordinært, mens det kun er to av fem på plassene fra seks til ti som noterer seg for det samme. De er Selmer og SANDS. Det har ført sistnevnte inn på topp 10-listen igjen, mens Deloitte Advokatfirma er forvist til 12. plassen.

De største advokatfirmaene - 1 til 25

Plass Firma Sted 2021 2020 +/- Prosent
1 Schjødt Oslo 1.568.536 1.395.877 172.659 12,4
2 Thommessen Oslo 1.312 514 1.116 225 196.289 17,6
3 Wikborg Rein Oslo 1.300.344 1.164.629 135.715 11,7
4 BAHR Oslo 1.036.345 899.345 137.000 15,2
5 Wiersholm Oslo 1.015.098 897.841 117.257 13,1
6 Simonsen Vogt Wiig Oslo 640.177 593.019 47.158 8,0
7 Selmer Oslo 574.625 518.242 56.383 10,9
8 SANDS Oslo 566.570 488.245 78.325 16,0
9 Advokatfirmaet PWC Oslo 564.614 533.278 31.336 5,9
10 Haavind Oslo 545.243 503.281 41.962 8,3
11 CMS Kluge Oslo 537.553 432.899 104.654 24,2
12 Deloitte Advokatfirma Oslo 523.561 499.334 24.227 4,9
13 Arntzen De Besche Oslo 511.208 455.243 55.965 12,3
14 EY Advokatfirma Oslo 373.968 285.411 88.557 31,0
15 Kvale Oslo 337.882 315.273 22.609 7,2
16 DLA Piper Oslo 319.664 298.914 20.750 6,9
17 Grette Oslo 303.590 244.293 59.297 24,3
18 Hjort Oslo 272.268 262.154 10.114 3,9
19 KPMG Law Oslo 245.979 240.066 5.913 2,5
20 Elden Oslo 206.016 175.733 30.283 17,2
21 CLP Oslo 202.229 177.349 24. 880 14,0
22 Brækhus Oslo 171.026 161.650 9.376 5,8
23 Føyen Torkildsen Oslo 169.979 173.225 -3.246 -1,9
24 BDO Advokater Oslo 160.927 156.405 4.522 2,9
25 Bull & Co Oslo 159.020 129.805 29.215 22,5

Tall i 1.000 NOK

Lokomotivet Schjødt

Igjen topper Schjødt oversikten over de 100 største advokatfirmaene i Norge listen i Kapital Jus.

I fjor skrev vi at de norske Schjødt-partnerne kunne takke sine svenske kolleger for topplasseringen og veksten, men nå er det den norske vingen av firmaet som har fått fakturert mer enn året før.

Av en omsetning på 1.569 millioner kroner kom 1.236 av dem fra Norge. 332 millioner ble fakturert fra den svenske avdelingen.

Nesten åtte av ti kroner som Schjødt har i inntekter stammer fra virksomheten i Norge. I fjor endte andelen på 78,82 prosent, en vekst på 1,69 prosentpoeng fra året før.

Men Schjødt har egentlig enda større omsetning enn det som fremkommer på bunnlinjen i regnskapene.

Inntektene som skapes ved London-kontoret holdes utenfor, da de lokale eierne har en større eierandel enn Schjødt, som kun kontrollerer 20 prosent av selskapet Schjodt LLP.

I fjor var omsetningen i Storbritannias hovedstad nesten 122 millioner norske kroner, og resultatet ble 70 millioner.

Vokste nær 200 mil.

Thommessen er igjen landets nest største advokatfirma, mens Wikborg Rein skyves ned til tredjeplass på Topp 100-listen.

Begge selskapene vokste bra i fjor, men Thommessen skilte seg ut med en vekst på 196 millioner kroner på bare ett år. Sånne tall ser man bare om et advokatselskap har kjøpt opp et annet. Thommessens vekst alene holder faktisk til å kunne kalle seg landets 22. største advokatfirma.

– Fjoråret var et aktivt år i næringslivet, som resulterte i et aktivt år for oss innen alle områder og ved alle våre fire kontorer, sier ledende partner Sverre Tyrhaug til Kapital Jus.

Firmaet er kjent for store inntekter fra transaksjoner, selv om hovedoppgaven er å bidra til et bedre næringsliv, og ivareta klientenes interesser og rettssikkerhet.

– Så hvordan ser årets utvikling ut?

– Inneværende år er preget av usikkerhet, men slik at det fortsatt skjer mye innen transaksjoner, tvister og større prosjekter, blant annet innen energi og ESG, sier Tyrhaug.

De største advokatfirmaene - plass 26 til 50

Plass Firma Sted 2021 2020 +/- Prosent
26 Ræder Oslo 147.922 152.469 -4.547 -3,0
27 Ro Sommernes Oslo 131.536 131.735 -199 -0,2
28 Glittertind Oslo 127.669 122.790 4.879 4,0
29 Nordisk Skibsrederforening Oslo 121.807 111.616 10.191 9,1
30 Harris Bergen 114.177 109.408 4.769 4,4
31 Codex Advokat Oslo 107 901 99 558 8 343 8,4
32 Bing Hodneland Oslo 98 108 95 703 2 405 2,5
33 Tenden Tønsberg 94 353 82 499 11 854 14,4
34 Svensson Nøkleby Drammen 93 476 91 517 1 959 2,1
35 Riisa & Co Oslo 81 959 66 931 15 028 22,5
36 Økland & Co Lillestrøm 80 181 85 518 -5 337 -6,2
37 Ryger Stavanger 77 189 100 728 -23 539 -23,4
38 Haver Stavanger 75 659 66 963 8 696 13,0
39 Lund & Co Oslo 70 601 68 517 2 084 3,0
40 Dalan Oslo 61 066 54 318 6 748 12,4
41 AGP Advokater Oslo 58 744 42 566 16 178 38,0
42 Øverbø Gjørtz Molde 56 287 57 407 -1 120 -2,0
43 Bjerkan Stav Trondheim 55 166 53 813 1 353 2,5
44 Magnus Legal Bergen 53 215 50 321 2 894 5,8
45 Langseth Oslo 49 606 49 387 219 0,4
46 Wigemyr & Co Kristiansand S 48 908 45 342 3 566 7,9
47 Mageli Hamar 48 868 46 873 1 995 4,3
48 Osloadvokatene Oslo 48 387 52 708 -4 321 -8,2
49 SGB Storløkken Oslo 47 580 41 352 6 228 15,1
50 Wahl-Larsen Oslo 45 649 42 141 3 508 8,3

Tall i 1.000 NOK

Mindre firmaer sliter

Totalomsetningen for de 100 selskapene på oversikten i Kapital Jus endte på 17,2 milliarder kroner i fjor. Det er en vekst på 10,5 prosent eller vel 1,6 milliarder mot 2020. Og det skal sies å ikke ha vært et dårlig år, selv om verden ble rammet av coronaviruset.

Vi har delt inn listen i grupper på ti, og da ser man at det er selskapene som vaker mellom 70. og 80. plass som opplever inntektssvikt. Ni av advokatfirmaene på disse plassene hadde inntektsnedgang i fjor.

Kun advokatfirmaet Hasle i Tønsberg, som var en av vekstvinnerne i 2020 og en nykommer på topplisten det året, vokste videre i 2021. Firmaet økte inntektene med 15 prosent.

Den samlede inntekten for de ti mellom 70 og 80 var på 292 millioner, noe som var 0,2 prosent mindre enn året før.

Tier 1-kompetanse: Ledende partner Preben Brecke i Haavind sier kundene vet at advokatfirmaet leverer like bra juridisk rådgivning som de fem største. Foto: Iván Kverme

Kan se fusjoner

Som nevnt vokser inntektene for de fem i toppen tre ganger så mye som de fem neste på listen.

Man kan spørre seg om det er bra eller uheldig for norsk advokatbransje. Er det bra for klientene og rekrutteringen av ansatte at noen få advokatfirmaer nå er blitt så store som de har blitt?

Preben Brecke leder Haavind, som er nummer ti i landet.

– Norsk advokatbransje har vokst mye de siste årene, og det ser ut til at flere av de største firmaene har en klar vekststrategi blant annet gjennom etablering av flere kontorer, sier han.

At man skal få mye bedre rådgivning hos de aller største, er han ikke enig i. Haavind har mange av de samme kundene i de samme sektorene som Topp 5-selskapene.

– Vi opplever at kundene har et bevisst forhold til at de kan få Tier 1-kompetanse og svært god service også hos andre advokatfirmaer enn de fem største, sier han.

Han utelukker ikke at bransjen vil se noen konsolideringer, så man kan vokse seg større uten å være avhengig av en sterk organisk vekst.

– Men vårt hovedfokus er ikke på størst mulig vekst relativt sett opp mot de fem største. Vi fokuserer på riktig vekst, for å kunne yte topp service og levere ledende bransjekompetanse til våre kunder, sier Brecke.

Haavind henger godt med, og omsatte for 545 millioner i fjor, en vekst på vel åtte prosent.

– Vi opplever at vi har stor konkurransekraft overfor kunder og i vår rekruttering. Haavind har lykkes godt med bransjespesialisering og organisk vekst, sier han.

Haavind har en svært god posisjon i energi- og offshore-sektoren. Med den utvikling som skjer innen det grønne skiftet, og nå med energikrisen, innebærer det høy aktivitet på rådgivningssiden.

– Vi har så langt i 2022 fortsatt vår gode utvikling. Vi er naturlig nok spent på hvordan makrobildet vil slå ut fremover, ikke minst med hensyn til transaksjoner. Men for Haavinds del, samlet sett, er 2022 et godt år. Vi ligger foran både omsetningsmålet i budsjettet, og godt foran fjoråret, sier Brecke.

De største advokatfirmaene - plass 51 til 75

Plass Firma Sted 2021 2020 +/- Prosent
51 Pretor Trondheim 45.402 42.384 3.018 7,1
52 Tofte Kristiansand 45.251 44.975 276 0,6
53 Thallaug Lillehammer 44.611 40.660 3.951 9,7
54 Berngaard Oslo 44.595 35.524 9.071 25,5
55 Nicolaisen & Co Skjetten 44.376 43.560 816 1,9
56 Aabø-Evensen & Co Oslo 44.287 43.461 826 1,9
57 Legalis Oslo 42.402 41.921 481 1,1
58 Ytterbøl & Co Sarpsborg 42.371 41.234 1.137 2,8
59 Halvorsen & Co Lillestrøm 40.055 40.017 38 0,1
60 Kogstad Lunde & Co Oslo 39.986 38.092 1.894 5,0
61 Kyrre Bergen 39.978 35.683 4.295 12,0
62 Stiegler Bergen 39.811 37.213 2.598 7,0
63 RSM Advokatfirma Oslo 38.475 31.375 7.100 22,6
64 Furuholmen Dietrichson Oslo 37.543 41.320 -3.777 -9,1
65 Storeng, Beck & Due Lund Oslo 34.777 38.470 -3.693 -9,6
66 Rasmussen & Broch Bergen 34.581 29.862 4.719 15,8
67 Ness Lundin Oslo 33.575 34.468 -893 -2,6
68 Rogstad Oslo 32.918 28.584 4.334 15,2
69 Bull Årstad Stavanger 32.597 34.333 -1.736 -5,1
70 Nova Oslo 32.212 32.657 -445 -1,4
71 Campbell & Co Hamar 31.237 32.669 -1.432 -4,4
72 Homble Olsby Littler Oslo 30.764 32.351 -1.587 -4,9
73 Dehn Sandvika 30.460 31.435 -975 -3,1
74 Rime Oslo 30.254 30.415 -161 -0,5
75 Eckhoff Fosmark & Co Oslo 30.173 31.679 -1.506 -4,8

Tall i 1.000 NOK

Skatteadvokater sliter

De 22 største selskapene opplevde alle vekst i fjor. Det største med nedgang var Føyen Torkildsen på 23. plass, som mistet 3,2 millioner i omsetning mot 2020. Ræder har opplevd noen år nå med nedgang, og det fortsatte i fjor. Nå har de duppet under 150-millioner grensen og er nummer 26 på listen.

AGP Advokater har vokst mye etter at flere av partnerne brøt ut fra Aabø-Evensen & Co for noen år siden. Nå er AGP blitt storebror blant nisjeselskapene som jobber med transaksjoner, og er for første gang inne på Topp 50-listen som nummer 41 i Norge.

Harris er fortsatt det største advokatfirmaet utenfor Oslo, som nummer 30. Og omsetningen vil nok skyte i været når 2022-regnskapet er klart. For fra nyttår ble advokatfirmaet Dalheim Rasmussen en del av Harris, og bringer med seg en omsetning på nær 30 millioner kroner.

Ser man i den andre enden av listen, har det vært endel endringer. Skatteadvokatene i Harboe & Co, som er ansett å være landets beste innen skatt, faller 14 plasser. Ingen andre advokatfirmaer på listen falt like mange trinn i fjor. Omsetningsnedgangen var ti prosent.

Advokatfirmaet Sulland innehar sisteplassen og legger dermed listen for hvor gulvet for Topp 100-listen skal ligge. I år ble det 23,3 millioner kroner, noe som er vel 1,1 millioner høyere enn året før.

De største advokatfirmaene - plass 76 til 100

Plass Firma Sted 2021 2020 +/- Prosent
76 HBL Advokatfirma Tønsberg 28.299 28.594 -295 -1,0
77 Hasle Tønsberg 28.282 24.585 3.697 15,0
78 Judicia Ålesund 28.102 28.415 -313 -1,1
79 Fulford Pettersen & Co Drammen 27.777 28.292 -515 -1,8
80 Nidaros Trondheim 27.498 25.143 2.355 9,4
81 Østby Aarskog Hamar 27.334 18.525 8.809 47,6
82 Adnor Advokat Trondheim 27.317 25.983 1.334 5,1
83 Salomon Johansen Oslo 27.171 29.222 -2.051 -7,0
84 Dalheim Rasmussen Bergen 27.062 25.941 1.121 4,3
85 Adviso Ålesund 26.705 24.659 2.046 8,3
86 Eurojuris Haugesund Haugesund 26.555 30.213 -3.658 -12,1
87 Andersen & Bache-Wiig Oslo 26.526 21.489 5.037 23,4
88 Hald & Co Arendal 26.098 25.599 499 1,9
89 Seland Rödl & Partner Oslo 25.964 25.729 235 0,9
90 Aurlien Vordahl & Co Oslo 25.673 23.943 1.730 7,2
91 Gjessing Reimers Oslo 25.303 25.162 141 0,6
92 Sentrumsadvokaten Bergen 25.150 22.153 2.997 13,5
93 Garmann, Mitchell & Co Bergen 24.776 19.209 5.567 29,0
94 Danielsen & Co Oslo 24.588 19.050 5.538 29,1
95 Harboe & Co Oslo 24.496 27.197 -2.701 -9,9
96 Legal 24 Oslo 24.422 26.197 -1.775 -6,8
97 Kjær Kristiansand 24.084 22.159 1.925 8,7
98 Vaar Oslo 23.933 24.390 -457 -1,9
99 Torstrup Stavanger 23.450 24.192 -742 -3,1
100 Sulland Oslo 23.329 19.290 4.039 20,9

Tall i 1.000 NOK

Slik lager vi advokatenes Topp 100-liste

Advokatfirmaene rangeres etter inntekt i 2021, registrert i Brønnøysund før 31. august i år.

Noen advokatfirmaer som er tilknyttet internasjonale revisjonsselskaper, har avvikende regnskapsår. Deres regnskap ble avsluttet i løpet av 2021.

CMS Kluge er formelt registrert i Stavanger, men er oppført som et advokatfirma i Oslo, da de har majoriteten av sin virksomhet i hovedstaden.

Advokatfirmaer som er organisert som kontorfellesskap, er ikke med på topplisten.

Kapital Jus inkluderer eventuelle utbetalte tilskudd i tilknytning til covid-19-tiltak.

Kapital Jus presenterer ikke resultattall for advokatfirmaene, da disse beregnes på svært ulikt vis på grunn av forskjellige foretaksformer.

Noen firmaer merket «ny» på topplisten kan ha vært på listen før, og oppfattes da kanskje ikke som nykommere.

Schjødts omsetning ved London-kontoret er ikke inkludert i advokatfirmaets konserntall i 2021.

Noen advokatfirmaer har inntekter fra andre kilder enn honorar. Det kan være leieinntekter og personlig betaling for styrearbeid. Disse summene dominerer ikke inntektssiden, og tas med.

Listen er laget med data innhentet fra Purehelp, Brønnøysundregistrene og ved direkte kontakt med advokatfirmaene.

Spørsmål om listen kan rettes til jus@finansavisen.no