<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Skatterushet under Gahr Støre

Bare i løpet av Jonas Gahr Støres første år som statsminister har vi sett en 22 prosents økning i antall milliardærer som har flyttet til utlandet. Norske formuer til en verdi av 471 milliarder kroner, eid av landets aller rikeste, styres i dag fra utlandet.

Emigrerer under Støre: Etter at Jonas Gahr Støre overtok som statsminister har en rekke av landets rikeste valgt å flytte ut av landet. 25 prosent av formuen til Norges 400 rikeste forvaltes nå fra utlandet. Foto: Heiko Junge/NTB
Næringsliv

Totalt har nå 44 personer på Kapitals liste over Norges 400 rikeste valgt å bosette seg utenfor landets grenser. Det er åtte flere enn på samme tid i fjor, tilsvarende en økning på 22 prosent blant de utflyttede. Dette utgjør den største utvandringen av nordmenn som Kapital har registrert siden vi startet med å publisere vår årlige rike-liste.

Totalt forvalter disse 44 utflyttede nordmennene, som utgjør 11 prosent av personene på Kapitals liste over Norges 400 rikeste, verdier for over 471 milliarder kroner fra utlandet. Det utgjør over 25 prosent av den totale formuen til Norges 400 rikeste, som i år beløper seg til 1.884 milliarder kroner.

Eller sagt på en annen måte: Hver fjerde krone som landets aller rikeste har opparbeidet seg i formue, forvaltes nå av en eier bosatt i utlandet.

Skattemotivert utflytting

Denne kapital- og hjerneflukten – eller brain drain’en – bør være et tankekors når skattleggingen av norske bedriftseiere skal debatteres i tiden fremover.

Kapital presiserer at selv om de fleste er skatteflyktninger – mange i mer eller mindre grad – gjelder ikke dette alle. Flere av de norske eksilmilliardærene på Kapitals liste har flyttet til utlandet av andre årsaker, som for eksempel Ole Andreas Halvorsen, Haakon Lorentzen, Børge Hald og Are Traasdahl. Noen har studert i utlandet og blitt værende der, andre har møtt kjærligheten i utlandet og har av den grunn valgt å bosette seg der, mens utenlandske forretninger har ført atter andre ut av landet.

Flere av formuene er derfor i stor grad bygget opp utenfor landets grenser. Men for langt de fleste av de norske milliardærene på Kapitals oversikt her har skatt vært et av motivene for å flytte ut.

Og når det gjelder de som har flyttet ut av landet bare det siste året under Jonas Gahr Støre som statsminister, har samtlige signalisert at de gjør det av skattemessige årsaker. Denne trenden, der rike nordmenn flagger ut av skatte- og konkurransemessige årsaker, er uansett sterkt økende.

Navn

Formue 2022

Land

John Fredriksen (78)

124 000

Kypros

Ole Andreas Halvorsen (61)

62 500

USA

Kjell Inge Røkke (63)

45 300

Sveits

Stein Erik Hagen (66)

33 500

Sveits*

Torstein Hagen (79)

20 000

Sveits

Svein Støle (59)

15 700

Sveits

Peter T. Smedvig (76)

14 100

UK

Christian G. Sundt (45)

8 700

USA

Niels G. Stolt-Nielsen (57)

8 600

UK

Christian Sinding (49)

8 000

Sveits

Morten W. Høegh (48)

7 950

UK

Arne Alexander Wilhelmsen (57)

7 900

UK

Bent Christian Wilhelmsen (63)

7 900

UK

Peter Preben Wilhelmsen (60)

7 900

UK

Magne Jordanger (68)

7 500

Monaco

Haakon Lorentzen (68)

7 400

Brasil

Marit Mohn (76)

6 950

UK

Arne Helge Fredly (58)

5 000

Monaco

Kjetil Holta (57)

5 000

Sverige

Børge Hald (55)

4 950

USA

Kim Erla (63)

4 950

Sveits

Kristian Siem (73)

4 950

Monaco

Helene Odfjell (57)

4 800

UK

Endre Røsjø (78)

4 750

Monaco

Julia Smedvig Hagland (36)

3 650

UK

Are Traasdahl (49)

3 450

USA

Arne Græe (63)

2 800

Belgia

Tor Olav Trøim (59)

2 700

UK

Laurence Ward Odfjell (56)

2 600

Singapre

Marianne Odfjell (52)

2 600

UK

Francis Stückrath Hay (52)

2 400

Sveits

Kristian Jebsen (67)

2 400

Sveits

Tord Ueland Kolstad (51)

2 000

Sveits

Per Georg Braathen (61)

2 000

UK

Per Heidenreich (78)

2 000

USA

Geir Langfeldt Olsen (49)

1 900

Spania

Kjartan Aas (61)

1 900

Sveits

Jan Henrik Jebsen (61)

1 700

Sveits

Anders Endreson (63)

1 650

Sveits

Cecilie Paus (78)

1 600

UK

Håkon Olaisen (40)

1 600

Polen

Ketil Sandhaug (56)

1 550

Sveits

Alex Svanevik (34)

1 250

Singapore

Fredrik Halvorsen (48)

1 400

Sveits


471 450


Her har de rike mest penger


142 450

Sveits

124 000

Kypros

81 600

USA

78 650

UK

22 200

Monaco

7 400

Brasil

3850

Singapore

2 800

Belgia

1 900

Spania

1 600

Polen

Skattevennlig i Sveits

Mens Storbritannia, og da spesielt London, i mange år har vært det mest populære bostedet for norske eksilmilliardærer, velger de fleste utvandrede milliardærene nå Sveits som bopel. Både Kjell Inge Røkke, og eiendomsmilliardærene Kim Erla, Francis Stückrath Hay, Tord Ueland Kolstad og Kjartan Aas, har nylig meldt flytting til alpelandet med det skattegunstige klimaet. Det samme har Fredrik Halvorsen, som følger i Kjell Inge Røkkes fotspor til Lugano helt sør i Sveits. Totalt har 14 nordmenn, med en samlet formue på 142 milliarder kroner, Sveits som fast bosted.