<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
Krig og sol: Krigen i Ukraina har ført til en kraftig økning i interessen rundt såkalte virtuelle kraftverk. Et knippe tidligere aktører rundt det skandaleombruste meglerhuset Aker Brygge Trading satser nå på å selge solkraft.  Foto: Dreamstime

Tidligere Aker Brygge Trading-aktører garanterer gull fra oven

Aktørene bak energiselskapet Respondo lokker med årlig avkastning på opptil 30 prosent for å investere i virtuelt solkraftverk. Investorene er plukket fra samme kundeliste som skandaleombruste Bygdøy Allé Finanssenter og Aker Brygge Trading i sin tid brukte. 

Har du hørt om virtuelle solkraftverk? Det bør du kanskje rette på. Skal en tro bakmennene for selskapene Respondo og Green Energy One, Ragnar Ottosen og Tom Langli, er dette en nær garantert måte å høste gull fra oven på. Forretningsideen er å tilby småsparere å kjøpe seg inn i klynger av solkraftverk i Spania. 

Virtuelle solkraftverk er et fenomen som er lite kjent i Norge, men mer utbredt ellers i Europa. Tanken er at kraftverk som alene er for små til å få tilgang til markedet kan slå seg sammen. I kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina og den påfølgende strupingen av energi i Europa har interessen skutt i været, og det er denne trenden Respondo har som mål å kapitalisere på. Kapital er kjent med at dette primært skal skje i samarbeid med det spanske selskapet Solar Energy Structure (SES).

I en fellesmail til Respondos aksjonærer og långivere i august kunne Tom Langli, som er administrerende direktør, melde om en enorm avkastning. Han skriver: 

“Investeringene i solenergi har gitt en eksepsjonell avkastning fram til nå - det ligger an til en årlig avkastning på 20 til 30 prosent, også etter at Respondo har tatt sine gebyrer. Konseptet er således dokumentert svært lønnsomt både for kunder, Respondo og for forvalter Green Energy One.”

Investeringene i solenergi har gitt en eksepsjonell avkastning fram til nå – det ligger an til en årlig avkastning på 20 til 30 prosent.
Tom Langli, adm.dir. Respondo

Langli fortsetter med å fortelle at denne eventyrlige avkastningen gir et godt grunnlag til å starte opp markedsføringen, og etter hvert føye til andre fornybarprosjekter i andre land. Han kan videre melde at pilotprosjektet, SES, nå kan dokumentere at alle rutiner og systemer fungerer i tråd med målsettingene. 

Verdsatt til 18 mill.

Mailen vist til ovenfor ble sendt ut i forbindelse med en varslet gjeldskonvertering og emisjon i Respondo. Selskapet er i utgangspunktet registrert med 30.000 aksjer pålydende én krone. Nå skal de trykke mer aksjer for salg, og de ønsker også å konvertere lån investorer har gitt selskapet til aksjer. Hva angår konverteringen skal de være rause. 

“Budsjettene for Respondo, basert på nåværende gebyrer og med forsiktig vekst i kunder som investerer i prosjekter på plattformen, vil forsvare en verdivurdering av selskapet på 18 mill. NOK, tilsvarende 600 NOK pr. aksje før foreslått konvertering og emisjon. Kursen på gjeldskonvertering og emisjon holdes likevel fast på kurs 200 NOK som bestemt i planene fra 2021.”

Respondo kan altså skilte med en enorm avkastning og tilsvarende enorm verdivurdering, men foreløpig har ikke noe av dette manifestert seg på bunnlinjen i offisielle regnskaper. Hverken Respondo AS, eller Green Energy One AS for den saks skyld, har siden oppstarten i 2012 og frem til 2021 tjent én eneste krone. Det de derimot har pådratt seg, er en rekke anmerkninger fra sine revisorer for nesten hvert år de har vært i drift.

De to selskapene kjennetegnes altså av en slående mangel på inntjening. I tillegg har småsparerne som har kjøpt aksjer i selskapet også, i stor grad, et fellestrekk. De aller fleste av dem har vært kunder i et av Norges mest omstridte meglerhus – skandaleombruste Bygdøy Allè Finanssenter (BAF) senere omdøpt til Aker Brygge Trading (ABT). 

Avviser gjenbruk. Styreleder Ragnar Ottosen i Respondo avviser at de har benyttet seg av Aker Brygge Tradings gamle kundelister i forbindelse med salg av aksjer. Foto: Privat

Bikinifadese og andre tapsprosjekt

Kapital har opp gjennom årene skrevet mye om ABT, en virksomhet som behendig opererte i lovens gråsoner i over et tiår. 

Selskapet slo seg opprinnelig opp på å selge forsikringer, men rundt 2010 gikk de over til å tilby investorer å kjøpe unoterte aksjer i prosjekter de selv tilrettela. Blant annet har Kapital avslørt at selskapet pushet overprisede aksjer i mikrobryggeriet Norbrew og badetøyselskapet Porto Brazil, blant annet ved å misbruke Jenny Skavlan som bjellesau. Avsløringene fikk mye omtale. Skavlan fikk aldri betalt, og hun trakk seg fra samarbeidet. Porto Brazil ble tvangsoppløst i Drammen tingrett i 2017. 

Rett etter begynte selgerne i ABT å pushe aksjer i et nytt selskap tilrettelagt av ABT selv, nemlig kildevannsselskapet Nordic Life. Til dags dato har selskapet hatt en samlet inntekt på 5.000 kroner, mens det har blødd i bunn. Millioner av kroner er forsvunnet ut, og gjelden nærmer seg 30 millioner kroner. 

Til slutt var det en gjeld på skarve 2 millioner kroner som ga ABT dødsstøtet i Oslo byfogdembete i juli 2020. Fortvilte investorer har siden stått på sidelinjen mens konkursboet har erklært fordringer bokført for millioner av kroner nær verdiløse. 

HJemmeside Respondo Respondo

Telefonliste på avveier

Det ABT var, spesielt de siste årene, kan betegnes som et godt gammeldags “Boiler Room” – altså et sted hvor unge, primært menn med finansaspirasjoner og en våt drøm om egen Rolex, ringer aggressivt rundt i befolkningen for å overtale dem til å kjøpe aksjer i tvilsomme prosjekter. Nøkkelen til suksess i et slikt miljø er en liste med fordelaktige telefonnumre. Særlig telefonnumrene til eldre mennesker med penger på bok har vist seg å være ettertraktet. Et sentralt aspekt ved ABT var at de gjorde dette uten å ha konsesjon for investeringsrådgivning – noe Finanstilsynet reagerte kraftig på. 

En kilde med god kjennskap til BAF/ABTs virksomhet har opplyst til Kapital at kunde- og telefonlistene selgerne i ABTs “Boiler Room” opparbeidet, med årene i dag brukes aktivt av Respondo. Dette er en liste over småsparere spredt over hele Norge som oppfyller visse kriterier. Kapital har kryssjekket denne informasjonen med Respondos oppføringer i aksjonærregisteret. Selv om selskapet foreløpig ikke har så mange aksjonærer, har alle unntatt Tom Langli, samt én annen, også tidligere investert i BAF/ABTs produkter – da spesielt kildevannsselskapet Nordic Life som ABT solgte aksjer i. Green Energy One har en mye mer omfattende aksjonærliste, og også her er mange av aksjonærene gamle kunder av ABT.  

Kapital har stilt både Tom Langli og Ragnar Ottosen, som er styreleder i både Respondo og Green Energy One, en rekke spørsmål i forbindelse med denne saken. Ottosen har svart på vegne av dem begge. Han opplyser at han i en periode riktignok var styreleder i ABT, men avviser at det er noen kobling mellom Respondo og ABT eller sfæren rundt ABT.

– Avviser koblinger

– Jeg ble bedt av aksjonærene i Aker Brygge Trading i 2017 om å tre inn som styreleder for å bistå med å utarbeide et opplegg for internkontroll og legge grunnlag for fusjon med Bygdøy Allé Finanssenter. Jeg trakk meg som styreleder etter ca. tre måneder etter å ha gjennomført nevnte arbeid, forklarer han.

Selv om de fleste aksjonærene ser ut til å ha ABT som fellesnevner, er det mer tilfeldigheter, ifølge Ottosen.  

–  De aksjonærene i Respondo som eventuelt måtte komme fra ABT, er et fåtall aksjonærer som også ønsket å delta i Respondos konsept. Respondo har aldri anvendt informasjon om ABTs kunder og aksjonærer. Respondo vil også på det sterkeste avvise at selskapet har anvendt ABTs kundeliste/aksjonærliste for å kontakte investorer. Respondo har heller ikke markedsført kjøp av aksjer i selskapet til eksterne, slik ABT åpenbart gjorde med sine aksjer. Aksjonærer i Respondo er en gruppe som vi som etablerere kjente fra før.

Har ingen konsesjoner

En annen ting Respondo har til felles med ABT, er at de heller ikke har konsesjon for investeringsrådgivning, og de har således ikke lov til å markedsføre salg av aksjer. 

På sin hjemmeside markedsfører de derimot aktivt salg av andeler i de før nevnte virtuelle solkraftverkene. Deres uttalte visjon er å “etablere en plattform der små investorer kan investere små pengebeløp i små prosjekter”. Her kan du melde deg på nyhetsbrev, og du kan melde fra om du ønsker å bli oppringt av selskapet. 

Styreleder Ottosen er nøye med å presisere overfor Kapital at Respondo ikke dreier seg om aksjesalg.

– Mens ABT var en aksjetrader, har Respondo en helt annen virksomhet. Det er viktig å understreke at vi ikke er noe nytt Aker Brygge Trading. Vår forretningsidé er å anvende folkefinansiering til å tilby små andeler av fysiske kraftverk, såkalte virtuelle kraftverk, helt ned til 1 kW og investering under 10.000 NOK. Dette åpner et marked som inntil nå har vært lukket for små investorer. 

Han påpeker også at virtuelle kraftverk med fysisk levering av kraft i Spania ikke er konsesjonspliktige i Norge.

Mens ABT var en aksjetrader, har Respondo en helt annen virksomhet. Det er viktig å understreke at vi ikke er noe nytt Aker Brygge Trading.
Ragnar Ottosen, styreleder i Respondo

Hva angår den planlagte kapitalinnhentingen gjennom emisjon, hvor de har verdsatt selskapet til 18 millioner kroner, forteller Ottosen at det vil skje ved ekstern hjelp. 

– Verdivurderingen av Respondo er 6 mill. NOK, basert på verdien av selskapets kontrollsystemer, beregningsmodeller, kontraktsformularer osv. Når Kapital henviser til verdivurdering på 18 mill. NOK, er dette kun et mål vi har satt for planlagt ekstern kapitalinnhenting, og da basert på at selskapet har kommet videre med utviklingen.

Kapital får opplyst av Finanstilsynet at de aldri har gjort en vurdering av Respondos virksomhet. 

Satser på investeringsfond

Men det er ikke helt slik at Ottosen og Langli ikke vil satse på verdipapirer. Deres andre selskap, Green Energy One, er et investeringsselskap, og ifølge investorinformasjonen fra Respondo skal de to selskapene jobbe sammen. Ottosen forteller at Green Energy One opprinnelig ble etablert for å delta i investeringer innen fornybar energi og energieffektivisering i Øst-Europa, og hadde endel aktivitet i Russland frem til annekteringen av Krim-halvøya, da de trakk seg ut. 

– Etter dette har selskapet måttet omdefinere strategien og satser nå på solenergi i samarbeid med Respondo. Dette skjer ved at investeringer kan skje gjennom en portefølje av virtuelle kraftverk, med formål blant annet å redusere risikoen for investoren samt redusere transaksjonskostnadene. Straks Respondo har konseptet operativt, vil dette selskapet også markedsføre produktet, innenfor en AIFM-konsesjon.

En AIFM-konsesjon brukes av såkalte alternative investeringsfond som opererer under bestemmelser fastsatt av EU. I informasjonen Respondo har gitt til sine aksjonærer, opplyses det at det jobbes med å etablere et samarbeid mellom et investeringsfond i Stockholm og Green Energy One. 

– Kapital registrerer at hverken Respondo eller Green Energy One har tjent én krone i de regnskapene som foreligger frem til dags dato. Kan du si noe om hvor stor den eksepsjonelle avkastningen dere har meldt om nå har blitt?

– Respondo kan ikke kommentere inngåelser av kontrakter med fremtidige brukere av plattformen, dette er selvfølgelig konfidensiell informasjon. Selskapet kan heller ikke kommentere regnskapstall for 2022. Men vi ser en stor mulighet i å samarbeide med spanske SES når det gjelder tilgang til prosjekter i Spania.

Uvisst hvilken aktivitet

Hva Respondo faktisk gjør i dette markedet er derimot uvisst. En fellesnevner for Respondo og Green Energy One er at det gjennomgående opplyses lite om hva som konkret gjøres. På hjemmesidene finnes ingen informasjon om hvor eksakt produksjonen er, hvem som utfører den og navn på samarbeidspartnere. På spørsmål om hva Respondo la til grunn for avkastningsestimatet på 20 til 30 prosent, svarte Ottosen følgende: 

– Respondo har siden desember 2021 gjennomført et pilotprosjekt sammen med en håndfull aksjonærer (Proof-of-Concept) for å dokumentere avkastning av et simulert virtuelt Solar PV- kraftverk i Spania. Alle data som brukes er hentet fra markedet, slik at avkastning og tilhørende pengestrømmer skal være tilnærmet identisk med et faktisk prosjekt. Målt avkastning i dette pilotprosjektet er på 20 til 30 prosent på årsbasis, basert på faktiske priser i markedet. Hva avkastningen vil bli i fremtiden er usikkert, og der har ikke Respondo andre synspunkter enn markedet for øvrig, nemlig at dette er interessante investeringer.

På hjemmesidene finner du heller ingen informasjon om hvem som faktisk driver eller er ansatt i selskapene. Hverken Langli eller Ottosen har navnet sitt der. Faktisk har de to etterlatt seg forbløffende lite digitale fotavtrykk. Av Langli finner Kapital ingen bilder – hverken offisielle eller mer uformelle. Ottosen har derimot en LinkedIn-profil med et bilde som trolig stammer fra hans tid som ansatt i Oljedepartementet på 80-tallet. 

Det samme gjelder for deres spanske samarbeidspartner, SES. Også her må du gjøre en innsats for å finne ut hvem som faktisk driver selskapet. Det viser seg at også det er en kjenning fra ABTs prosjekter. 

Fra kildevann til solkraft

De to store selskapene ABT tilrettela i sin tid var som nevnt badetøysselskapet Porto Brazil og kildevannsselskapet Nordic Life. Begge selskapene ble opprettet i samarbeid med forretningsmannen Kjetil Brødremoen Torper, som gikk inn som adm. dir. Til tross for at begge selskapene har vært på konkursens rand i årevis, har Torper hele tiden hevdet at deres respektive spanske datterselskap går så det griner. 

Ja, jeg kjenner jo Ragnar godt fra før. Vi snakker sammen.
Kjetil Brødremoen Torper, COO i Solar Energy Structure

Nå viser det seg at Torper har utvidet sitt repertoar fra bikinier og kildevann til solenergi. Han har nemlig fått ny jobb som COO – altså chief operating officer – i SES som Respondo samarbeider med. Skal man tro Torper, er selskapet en finansiell rakett.  

– Så langt i år har vi solgt for en halv milliard kroner i våre prosjekter, så du kan si at det går bra. Solar Energy Structure driver med tidligfaseutvikling av solenergiprosjekter i det spanske/iberiske markedet. Vi går inn i tidlig utviklingsfase, som dreier seg om sikring av landområder, prosjekter og lisenser. Til nå har vi sikret oss en portefølje med 4,5 gigawatt. 

Gamle bilder: Dette bildet er det eneste offisielle bilde Kapital har klart å finne av Kjetil Brødremoen Torper. Han skal etter sigende tilbringe mesteparten av sin tid i Spania. Foto: Privat

Torper forteller at han ikke helt har oversikt over alle selskapene de samarbeider med. Det er kanskje ikke så rart. SES sin CEO, en advokat ved navn Sanchez Garcia Sergio, ser ut til å ha startet over 100 selskaper i Spania. Flere av dem er inaktive i dag. På direkte spørsmål opplyser Torper at SES har et lite samarbeid med Respondo i Norge. 

– Vi har en intensjonsavtale med dem dersom de skulle ha behov for kraft i fremtiden.

Nå har det seg også slik at Solar Energy Structure har et kontor i Norge, i Harbitzalleen 5 i Oslo. Dette er samme bygg hvor også Respondo og Green Energy One har sine kontorer, samt Nordic Life. Etter at Kapital påpeker dette, opplyser Torper at koblingen nok er noe tettere enn han først ga uttrykk for. 

– Ja, jeg kjenner jo Ragnar godt fra før. Vi snakker sammen.

Kapital retter: Det står i saken at Nordic Life Holding har hatt en samlet inntekt på 5.000 kroner, og gjelden nærmer seg 30 millioner kroner. Dette er basert på 2021-regnskapet. Siden har det spanske selskapet Roncade kjøpt en fordring på 25 millioner kroner i Nordic Life fra konkursboet etter Aker Brygge Trading, samt en større aksjepost i selskapet for 1.3 millioner kroner. Gjelden i 2022-regnskapet har dermed blitt kraftig redusert. Både Kjetil Torper og Ragnar Ottosen er sentrale i Roncade. Interesserte kan lese mer om dette her:

 


Reportasjer
Næringsliv