<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp
+ mer
KONKURSRAMMET: Driftselskapet til Best-stasjonen i Moelv i Innlandet ble en del av konkursstatistikken sommeren 2022. Etter at konkurs var åpnet fikk ikke bostyrer tak i selskapets ledelse eller eiere.  Foto: Oliver Orskaug

Utålmodig konkursadvokat rapporterte regnskapsfører

Etter måneder med purring mot Finansco Forretningsførsel for å få kopi av regnskapsmateriale etter en bensinstasjonkonkurs, sendte bobestyrer varsel til Finanstilsynet.

MOELV/STANGE: Da Best-stasjonen på Moelv i Innlandet gikk konkurs i sommer, med minst to millioner kroner i gjeld, slet bobestyrer Ann Kristin Reitan Bogen med å få tak i de som drev og eide driftselskapet Moelv Servicestasjon.

Den drevne advokaten har tidligere jobbet som jurist for Nav, Toll- og avgiftsdirektoratet, skattemyndighetene, Forsvaret og Helse Øst. I 2007 etablerte hun Stange Advokatkontor, og i 14 år har hun gransket konkurser i Innlandet.

Som bobestyrer er hun vant med å purre på informasjon fra daglige ledere, styremedlemmer og eiere av konkursrammede selskaper.

– Det er mange grunner til at selskaper går over ende, og jeg har forståelse for at det for noen kan være vanskelig å svare på mange av mine spørsmål når jeg går i gang med bobehandlingen, sier Bogen.

Spesielt mennesker som opplever personlig konkurs, kan ha det tøft.

– Mange av dem har ikke full oversikt over økonomien sin, sier hun.

Bobestyrere jobber på oppdrag for tingrettene, og har tidsfrister som må følges.

– Vi skal blant annet levere en midlertidig innberetning til domstolen som må være ferdig før skiftesamlingen etter konkursåpningen holdes, sier Bogen.

Konkurs er ferskvare

Bobestyrere må arbeide raskt og effektivt når de får i oppdrag av domstolen å granske en konkurs. Fra øyeblikket tingretten åpner konkurs, tikker klokken fort. Bobestyrer må få oversikt over gjeld, krav, antall ansatte og deres utestående. Man må kartlegge og sikre eiendeler, blant annet for å unngå at verdier unndras kreditorer med pant eller boet. Det som kan selges, vil kunne sikre kreditorer dividendeutbetaling eller videre bobehandling.

Oppgitt: Advokat og bostyrer Ann Kristin Reitan Bogen i Stange Advokatfirma har rapportert Finansco Forretningsførsel til Finanstilsynet fordi selskapet ikke utleverte regnskapsmateriale da hun først ba om det i sommer. Foto: Oliver Orskaug

En bobestyrer må også raskt vurdere om videre drift er mulig. Er det det, må kjøpere finnes. Til slutt skal det undersøkes om det er begått straffbare handlinger, enten forut for eller etter at konkurs er åpnet.

Konkursboet har rundt 60.000 kroner til rådighet for sitt arbeid. Midlene skal dekke advokatens arbeid, gebyrer, forsikring, reiseutgifter, lagerplass og andre kostnader til den innledende bobehandlingen.

Strever bobestyrere med å få tak i opplysninger direkte fra dem som er involvert i en konkurs, finnes det andre kilder man kan undersøke for relevant og viktig informasjon.

Revisorer, regnskapsførere, skattemyndighetene, finansinstitusjoner og offentlige myndigheter som Statens vegvesen og Kartverket kan alle ha opplysninger som er verdifulle for en bobestyrer i kartleggingsfasen før skiftesamlingen. Også kreditorer kan sitte på verdifull informasjon.

Lovverket pålegger en rekke aktører å bistå et konkursbo med opplysninger. For regnskapsførere og revisorer er det også en plikt å oppbevare dokumentasjon om en klient en viss periode, og den dokumentasjonen skal utleveres vederlagsfritt til konkursbo.

Deaktivert konto

Siden Bogen ikke fikk tak i de sentrale personene ved Best-stasjonen på Moelv, tok hun dagen etter konkursåpningen kontakt med Finansco Forretningsførsel. Bogen ba om å få utlevert relevant dokumentasjon, siden selskapet har ført regnskapene for Moelv Servicestasjon.

– Jeg opplyste at jeg slet med å få tak i de som sto bak selskapet, og ba om å få utlevert lønnsslipper, oversikt over ansatte, regnskaps- og feriepengelister, balanserapporter og annet, sier Bogen.

Hun fikk svar samme dag, men ikke noe av informasjonen hun ba om. Det var ferietid.

– Det har jeg forståelse for, og jeg sa jeg kunne vente. Jeg ønsket til og med regnskapsføreren fortsatt god ferie, men ba samtidig om å få oversendt informasjonen jeg etterspurte så fort som mulig, sier Bogen.

Hun fikk beskjed om å kontakte driverne av bensinstasjon og be dem gi henne tilgang til regnskapssystemet Tripletex.

– Regnskapsføreren sa de ikke lenger hadde tilgang til Tripletex-kontoen til sin tidligere klient, sier Bogen.

Det bekrefter styreleder Pål Tverdal i Finansco Forretningsførsel overfor Kapital R.

– Kunden har i lang tid ikke gitt oss tilstrekkelige opplysninger til å kunne utarbeide løpende regnskapsrapporter, sier Tverdal.

Han forteller også at kundeforholdet var opphørt på konkurstidspunktet på grunn av manglende oppgjør.

Dagene gikk, og ble til uker, uten at Bogen mottok relevant informasjon. Hun purret på nytt, og viste til at lovverket påla regnskapsføreren å utlevere informasjonen hun etterspurte. Hun opplyste også om pålegget om å oppbevare eksemplarer av periodiske regnskaper og avstemmingsdokumentasjon i minst to år etter utløpet av regnskapsåret.

– Likevel fikk jeg ingenting fra dem, enda Finansco Forretningsførsel opplyste at de hadde ført regnskap i 2021, men de var ikke helt avstemt på grunn av manglende bilag fra kunden, sier Bogen.

Hun sendte en siste e-post 25. august, men den ble ikke besvart. Konkursen var 7. juli, og bobestyrer skulle møte i skiftesamlingen mandag 5. september.

– Da var min tålmodighet slutt.

Misforståelser: – Det har selvfølgelig aldri vært vår hensikt å hindre bobestyrer å gjøre jobben sin, sier styreleder Pål Tverdal i Finansco Forretningsførsel. Foto: Finansco

Varslet Finanstilsynet

Hun kontaktet så Tripletex direkte, som 1. september ga henne revisortilgang til regnskapsprogrammet. Da var det bare to arbeidsdager igjen til skiftesamlingen.

– Tiden det tar for bobestyrere å lete seg igjennom et regnskapsprogram for et selskap man ikke kjenner, og når man ikke vet hva som er ført, er en uforholdsmessig måte å bruke det offentliges midler på. Det er tingretten som finansierer konkursbehandlingen, sier Bogen.

Siden regnskapsfirmaet har en plikt å oppbevare dokumentasjon av arbeidet som er utført for kunden i to år etter regnskapsårets avslutning, mener Bogen det ville vært mye enklere om hun fikk tilgang til det materialet. Det har hun også krav på etter loven.

– Det er uforståelig at regnskapsfører ikke bare sendte over materialet jeg etterspurte da ferien var over. Det er nesten så man mistenker at de ikke har det, sier Bogen.

I den midlertidige innberetningen orienterte hun retten om utfordringene med å få tilgang til regnskapsmateriale, og hun opplyste også at boet ville rapportere Finansco Forretningsførsel til Finanstilsynet.

– Det har jeg også gjort, sier Bogen.

Følger regelverket

Regnskapsføreren garanterer at de har orden i papirene sine.

– Vi overholder våre forpliktelser i henhold til lovkrav ved å utarbeide perioderegnskaper som lagres under vår oppdragsdokumentasjon på egen server, sier Tverdal.

Men med Moelv Servicestasjon var det utfordringer.

– I dette tilfellet har det ikke vært mulig å utarbeide slike regnskaper med tilhørende rapporter, fordi kunden ikke har overholdt sin informasjonsplikt overfor oss, sier Tverdal.

Den forklaringen kjøper ikke Bogen. Hun viser til at regnskapet for 2020 var levert Brønnøysund, og mye av 2021-regnskapet var også ført. Om Finansco Forretningsførsel har lagret oppdragsinformasjonen på egen server, burde hun som bobestyrer ha fått disse opplysningene raskt.

– Om dere har dokumentasjonen, hvorfor ble den da ikke utlevert da den først ble etterspurt?

– Jeg viser til svar over, sier Tverdal.

I begynnelsen av november omtalte lokalavisen Hamar Arbeiderblad utfordringene Bogen har hatt. Da ble det fart på sakene. Regnskapsføreren har oversendt det bobestyrer har etterlyst.

Tverdal innrømmer at den lange tiden som har gått fra konkursåpningen til dataene er blitt oversendt, ikke er tilfredsstillende.

– Vi er lei for at det har vært misforståelser i denne saken og ser at disse kunne vært unngått med en bedre kommunikasjon, men det har selvfølgelig aldri vært vår hensikt å hindre bobestyrer i å gjøre jobben sin, sier han.

Reportasjer
Næringsliv