<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Oppkjøpspriser i været

Børsnoterte ECIT vokser fortsatt organisk og gjennom oppkjøp. Både kvalitet, størrelse og dermed pris på selskapene regnskapsgiganten kjøper, tenderer til å gå i været.

VOKSER OG VOKSER: Peter Lauring og ECIT tar en stadig større andel av det norske regnskapsmarkedet. Foto: ECIT
Næringsliv

I oktober kjøpte ECIT 50,1 prosent av aksjene i regnskapskonsernet Intunor. Intunor omsetter for rundt 125 millioner kroner i året og har 135 ansatte. Selskapet har seks lokasjoner rundt om i Norge.

– Et av kontorene til Intunor ligger i Bodø. Det betyr at vi har tatt vårt første skritt til å få et fotfeste i nord, sier konsernsjef Peter Lauring i ECIT.

ECIT har fra starten hatt oppkjøp høyt på agendaen, og Lauring påpeker at det kan være en viss ketchupeffekt i oppkjøpsprosessene til ECIT.

– Det er en tendens til at oppkjøp kommer i bølger – i perioder for lite og i perioder nesten mer enn man kan håndtere. Fornuftig inntjening og en voksende egenkapital gjør oss rustet til å gjøre stadig større oppkjøp. Kvaliteten på de selskapene vi kjøper har gått i været, og prisen gjør naturlig det samme. Vi gjør fortatt oppkjøp etter ECITs modell, det vil si vi typisk kjøper en del av et selskap fremfor å kjøpe 100 prosent, og med oppkjøp vinner vi både volum, kapasitet, geografi og vertikaler.

Ser mot Europa

ECIT omsetter i dag tett på tre milliarder kroner i året, og virksomheten i Norge står for rundt 60 prosent av omsetningen. Norden er fortsatt det primære nedslagsfeltet, men selskapet er også klar for å se på oppkjøpskandidater i Europa.

– Vi er fortsatt en liten aktør i Finland, og vi skal bli sterkere i Norden før vi tar steg ut i Europa. Det betyr imidlertid ikke at vi automatisk takker nei hvis det dukker opp en interessant oppkjøpsmulighet i for eksempel Nederland. Vi er imidlertid fortsatt ikke sterke nok til å bli en av de store aktørene utenfor Norden, sier Lauring.

BLE KJØPT OPP: Torben Torbjørnsen og Intunor ble for kort tid siden kjøpt opp av ECIT. Foto: Intunor Group

Egen digital plattform

ECIT er i ferd med å få på plass en egen digital plattform som kan betjene mesteparten av selskapets kunder med blant annet ERP, HR, regnskap, lønn, digital signatur og rapportering.

– Da vi startet opp for snart 10 år siden, måtte vi komme oss opp i en viss størrelse før vi for alvor kunne starte opp utviklingen av en slik plattform. Vi har holdt på i fem år nå, og slik jeg ser det, så tar det minst 10 år før den er 100 prosent slik vi ønsker å ha den. Vi holder på å skalere aktivitet på plattformen opp i Norge, men det gjenstår fortsatt tilpasninger før vi kan brette den ut i de andre nordiske landene, sier Lauring.

ECIT har siden starten satset på både regnskap og IT.

– IT er helt avgjørende for å være god nok på regnskap. Jeg har hele tiden vært livredd for at vi ikke kan forbli gode nok hvis vi ikke følger med på den digitale utvikling, som preger vår industri. Det er kjernen i vår strategi. Mange av våre konkurrenter sier at også de har den strategien, men ikke alle går den tunge og etter vårt skjønn høyst nødvendige veien.

Store markeder

Regnskapsmarkedet i Norden ligger på i overkant av 100 milliarder kroner, mens IT-markedet er omtrent fem ganger så stort. Den iboende veksten er størst i IT, innenfor begge markedene er kundene ganske stabile, og ingen av markedene er veldig konjunkturutsatte.

– Alle må føre regnskap, utbetale lønn og ha tilgjengelige og sikre IT-systemer uansett om det regner eller snør. Outsourcing av administrative funksjoner og IT kommer til å fortsette. Prisvekst og dyrere innsatsfaktorer vil gjøre at enda flere vurderer outsourcing for å kunne videreutvikle bedriften og få tilgang til sterkere fagmiljøer. Etterspørselen går mot høyere faglig kompetanse, men også mot kombinasjonen av IT og regnskapsassistanse. I takt med at regnskapsbransjen digitaliseres, stiger behovet for IT-kompetanse, sier ECIT-sjefen.

Begge bransjene er ifølge Lauring fortsatt relativt fragmenterte, og han forventer at konsolideringen i begge bransjer vil fortsette.

– Det er noen veldig store spillere i IT, men på tjenestesiden er det en masse mindre spillere, og det oppstår stadig nye. Dette gir flere muligheter for oppkjøp av IT-selskaper også fremover, sier han.

Økt IT-fokus

For Lauring og ECIT har IT blitt stadig viktigere med årene.

– Fremover kommer det til å bli mer viktig å bygge kompetanse på en base av kundedata. Det vil vi formentlig komme til å se innenfor en rekke bransjer. Kan du gi kundene dine skikkelige og troverdige data for benchmarking om hva konkurrentene presterer og mer eksakte opplysninger om hvilke produkter og tjenester de har behov for å levere til enhver tid, så vil du få et konkurransefortrinn. Vi ønsker å kunne tilby gradvis bedre og mer relevante kundedata på toppen av våre basistjenester, sier Peter Lauring.