<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Utviklingen i regnskapsbransjen i Norge

Vi lever i en tid der endringer og trender som påvirker regnskapsbransjen er store. Både med hensyn til antall endringer og påvirkningen endringene har på kunder og regnskapsbransjen som helhet.

Taper kampen: Artikkelforfatteren mener at regnskapsbransjen står i fare for å tape kampen om de største talentene fordi utdannelsesnivået hos de autoriserte regnskapsførerne ikke er godt nok. Foto: Kaare Martin Granerud
Næringsliv

Gjestekommentar: Peter Lauring, Ad. direktør i ECIT

Regnskapsbransjen har en grunnleggende utfordring ved at utdannelsen som kreves for å bli autorisert regnskapsfører i Norge, ikke er på nivå med utdannelsen mange av lederne hos kundene våre har. Også i forhold til våre kolleger, revisorene, er ikke utdannelsen på samme nivå. Resultatet kan bli at vi taper kampen om de mest kompetente unge, som kan bidra til å sette agenda og retning for utviklingen i regnskapsbransjen.

Samtidig har regnskapsbransjen og dens kundegrunnlag et fantastisk utgangspunkt for å kunne tilby unge en fremragende utdannelse.