<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ble advokatpartner som 29-åring

Kort tid etter at Benedicte Hille fylte 29, ble hun landets yngste partner i et advokatfirma i Oslo. Av årets nye partnere under 35 år, er halvparten kvinner.

Klatret fort til topps: Benedicte Hille (29) er landets yngste partner blant Norges 100 største advokatfirmaer. Foto: Iván Kverme
Næringsliv

35 advokater er med på årets oversikt over partnere under 35 år. Det er seks færre enn i fjor. Mennene er litt i overtall, men kvinneandelen i år er 37 prosent mot 31 prosent for ett år tilbake. Så kjønnsbalansen er nærmere vater i år.

Ser man på nykommerne på årets liste, som er 18 partnere, så er halvparten kvinner og halvparten menn.

Høyest inntekt i fjor hadde Johannes Meyer-Myklestad i Selmer, som er med på oversikten for siste gang, siden han nå har fylt 35 år. Han gjør et byks fra 14. plass i fjor, da inntekten var under det halve av den er registrert med på årets liste. Selmer-partneren hadde en inntekt på nesten 5,2 millioner kroner i 2021.

En gjenganger på listen er Aki Johannes Viitala. 34-åringen pendler mellom Ålesund og hovedstaden, hvor han er ledende partner i advokatfirmaet Nova. Viitala faller én plass fra i fjor, men har økt inntekten med vel 200.000 kroner, til nær 3,8 millioner i 2021.

I fjor dominerte Thommessen toppen av listen over de yngste advokatene, men i år er firmaet fraværende blant de 35 på oversikten.

Lykkelig hos de mindre

I år er faktisk mange av de best betalte unge advokatene partnere i små og mellomstore advokatfirmaer.

Det var et slikt firma Benedicte Hille (29) siktet seg inn mot da hun gikk ut fra Universitet i Oslo i 2017.

Hun er Norges yngste partner, og slår sin kollega Heidi Reisvang (29) i Elden med en måned.

– Jeg hadde skriveplass hos Storeng Beck & Due Lund mens jeg jobbet med masteroppgaven min. Så begynte jeg som fullmektig etter det, i januar 2018.

Siden har det gått radig. To år etter sin første arbeidsdag ble hun advokat, og under to år senere avanserte hun til senioradvokat. I vår ble hun kalt inn på møte med ledelsen, som tilbød henne partnerskap i advokatfirmaet. Nå teller det ni partnere, én senioradvokat, fire advokater og to fullmektiger.

– Er det noen fordeler ved å arbeide i et litt mindre advokatfirma, i stedet for de største?

– Avhengig av ambisjonsnivå og tempoet man utvikler seg i faglig og kommersielt, så er det nok ofte større rom i mindre firmaer til å kunne ta den plassen man ønsker. Og det er nok enklere å tilrettelegge for individuelle tilpasninger.

Bygger nettverk: Det er få beslutningstagere på samme alder som Benedicte Hille (29). Dermed må hun være kreativ for å komme i kontakt med nye potensielle klienter. Foto: Ivan Kverme

Syvmilssteg på fem år

I større selskaper er konkurransen hard, og man må oftere følge fastlagte karriereløp, hvor man er på ett bestemt nivå i et visst antall år, før man avanserer til neste nivå og det neste der igjen.

For Hille gikk det derimot meget raskt fra fullmektig til partner. Det tok rundt fem år.

– Her hos Storeng Beck & Due Lund er det et partnerskap som er villig til å gi plass og tillit til nye ansatte. Det betyr derimot ikke at alle som begynner i et mindre firma rykker raskt opp som partner, heller ikke hos oss, sier hun.

Hun har lagt inn ganske stor innsats for å nå målet hun hadde satt seg.

– Jeg pleier å gjøre det når jeg går inn for noe. Jeg har jobbet hardt og målbevisst, og jeg utvikler meg raskt og har et godt kommersielt øye.

– Du gikk idrettslinje på videregående og har spilt håndball på høyt nivå. Har du med deg erfaringer fra idretten i juskarrieren?

– Det tror jeg nok. Som ung idrettsutøver er hverdagen veldig hektisk med kombinasjon av jobb og trening. Så overgangen til jusstudiet og arbeidslivet senere har ikke vært så stor for meg. Jeg er vant med å ha mange baller i luften.

Få unge beslutningstagere

En annen egenskap hun nyter godt av er hvor hardhudet man blir av å drive med idrett.

– Man er vant til å få tilbakemeldinger og ta tak i punkter man må forbedre. Og man må jobbe hardt for å bli bedre. I idretten lærer man også å legge skuffelser bak seg, rette opp feil og gå raskt videre, sier Hille.

– Hvordan er overgangen fra advokat til partner?

– Nå måles jeg på mer enn mine egne saker. Jeg må i større grad tørre å stikke hodet frem for å skaffe egne klienter og bygge portefølje. Jeg må også få inn nok oppdrag til også kunne sysselsette fullmektiger og advokater i firmaet.

Når man er ung har man mye energi, men det er noen ulemper når man mangler noen år på baken.

– Er man en ung partner, så er det veldig få i mitt nettverk med jevnaldrende som er beslutningstagere i store virksomheter. Da må man skaffe klienter på andre måter, sier Hille.

Hun holder derfor foredrag og kurs, og deltar på ulike konferanser.

– Det har gitt meg en arena for å skaffe klienter og bli kjent med en større krets av mennesker.

Gjennom et samarbeid med HR-Norge holder hun kurs for ledere og HR-medarbeidere. Hun holder også kurs og foredrag for virksomheter og fagforeninger.

– Det er en av mulighetene jeg har for å bli mer synlig som partner i ung alder, sier 29-åringen.

Gransket jobb vs. fritid

Interessen for jus er et resultat av at hun glad i å diskutere og argumentere. Hun trives med å arbeide med språk og skrive.

– Jeg kunne sikkert studert andre fag også, men det ble jus.

Tidligere var hun veldig interessert i strafferett og kriminalomsorgen, men under studietiden fant hun glede i forretningsjus.

– Så jeg spesialiserte meg mot arbeidsrett, i tillegg til at jeg jobber med kontraktsrett og tvisteløsning, primært innenfor arbeidsrett.

Masteroppgaven hennes er som skapt for gode diskusjoner og ulike argumenter.

– Den tar for seg muligheten av oppsigelse av arbeidstager for ting hva man gjør på fritiden, sier Hille.

Et eksempel på det kan være hvordan man skal håndtere ansatte som er med i samfunnsdebatten, som har veldig ytterliggående holdninger, og som ytrer seg i det offentlige rom om dem.

– Det kan by på utfordring for dynamikken på en arbeidsplass. Da kan det oppstå spørsmål om forholdet mellom arbeidsplikten man har og hvor stor frihet man har på fritiden, sier Hille.