<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Griseflaks for omstridt strømgründer

NordlysEnergi-sjef Stefan Manov, som Kapital tidligere har avdekket at flådde strømkundene med skjulte påslag, er tilsynelatende heldigere enn de fleste. 

Stefan Manov i Nordlysengergi. Foto: Henrik Omtvedt Jenssen / Kapital
Næringsliv

Et av strømselskapene som figurerer i klagestatistikken til Forbrukertilsynet er selskapet NordlysEnergi, som det ble levert inn 40 klager på i fjor. Dette kommer på toppen av 174 henvendelser mottatt av Forbrukerrådet, som opplyser at de stadig blir kontaktet av misfornøyde kunder hos selskapet.

Kapital regnet i fjor vår på en rekke av NordlysEnergi-kundenes strømregninger, og kunne påvise hvordan de inneholdt omfattende skjulte påslag. Kundene meldte også om høye bruddgebyrer for oppsigelsestid de ikke visste eksisterte.

Da vi sist skrev om NordlysEnergi, var selskapet under lupen både hos Forbrukertilsynet og RME. Kapital har forsøkt å ettergå hvordan det siden har gått med selskapet og dets gründer, og det har vist seg at de tilsynelatende har sluppet billigere unna enn de kunne drømme om:

  • Fikk nedjustert bot: NordlysEnergi var blant selskapene som i 2022 fikk bot for billigstpåstander. Selskapet ble ilagt et gebyr på en million kroner og løpende tvangsmulkt, Manov selv 200.000 kroner. Men Markedsrådet nedjusterte i desember disse beløpene. For selskapet til 400.000 kroner, og for Manovs del mente Markedsrådet at medvirkningen var grovt uaktsom, ikke forsettlig. Dermed slapp han unna med 50.000 kroner. Forbrukertilsynet opplyser at de har en sak pågående med selskapet. 
  • Unngikk tvangsmulkt ved inkurie: RME vedtok i november tvangsmulkt til NordlysEnergi for manglende rapportering. Men tidligere i år varslet de så at vedtaket var ugyldig og uten virkning, fordi tidspunktet for når tvangsmulkten begynte å løpe ved en feiltagelse var satt til før vedtaket ble fattet. Tvangsmulkten var i utgangspunktet på 500 kroner pr. dag. Status i denne saken er ikke kjent.

  • Unngikk konkurs etter sen postgang: NordlysEnergi ble tidligere i år begjært konkurs grunnet en ubetalt regning, Men treghet i postgangen gjorde at kravet fra inkassobyrået kom inn én dag for sent til tingretten, skrev DN i januar. Den aktuelle kreditoren opplyser at kravet nå er sendt til namsmannen for utleggstrekk, og ligger i kø der.

Da Kapital sist skrev om NordlysEnergi, fikk vi opplyst at selskapet var helt i klagetoppen. At det ikke ble enda flere klager gjennom året, kan skyldes at det tilsynelatende har sluttet å selge strøm i privatmarkedet. Manov uttalte følgende til Europower i februar: 

– Ingen strøm å få kjøpt for nye kunder i Nordlysenergi. Det er en glede at de kjøper det et annet sted.

Ifølge nettstedet ville NordlysEnergi fortsette å levere strøm til sine daværende kunder inntil videre. Stefan Manov har ikke besvart Kapitals henvendelse i anledning denne saken.