<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Formidabel økning av personvernklager

Antall personvernklager har økt kraftig siden EUs personvernforordning kom for fem år siden. Datatilsynet skal ta verstingene og bli flinkere til å veilede bedrifter og etater, så de unngår lovbrudd.

Ny toppsjef: Line Coll er direktør i Datatilsynet og sørger for at norske virksomheter har koll på personvernlovgivningen. Svikter de, vanker det bøter. Foto: Eivind Yggeseth
Næringsliv

Personvern har kommet på dagsorden på en helt annen og større måte enn tidligere.

–  Jeg har inntrykk av at både private og offentlige virksomheter og enkeltpersoner snakker om det som en rettighet vi alle har. Det er større forståelse for at personvern er en viktig søyle i vårt demokratiske samfunn, sier Line Coll.

Som