<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Har blitt en hit på kort tid

På kort tid har Karnov etablert seg som en sterk utfordrer for lovkommentarer til jusbransjen. En nøkkel til suksessen, er en avtale som er inngått med Lovdata.

Utfordrere: Hans-Petter Nygård styrer butikken, mens Tone Sundet (t.v.) og Ida Kyhring (t.h.) er redaksjonssjefer i Karnov. De har sterk innflytelse på produktene som tilbys abonnentene. Foto: Iván Kverme
Næringsliv

Gyldendal, Egmont-eide Cappelen, Fagbokforlaget og Universitetsforlaget, som kontrolleres av Aschehoug, har i mange år kontrollert produksjonen av litteratur myntet på advokatstanden, jurister, dommere og folk på påtalesiden i Norge.

Bøkene har stivere priser enn skjønnlitteratur i bokhandelen, man må stadig kjøpe nye reviderte opplag for å være oppdatert, og en kommentarutgave dekker ofte en hel lov eller et emne, selv om leseren kanskje bare ute etter tolkningen av to–tre paragrafer.