<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Har blitt en hit på kort tid

På kort tid har Karnov etablert seg som en sterk utfordrer for lovkommentarer til jusbransjen. En nøkkel til suksessen, er en avtale som er inngått med Lovdata.

Utfordrere: Hans-Petter Nygård styrer butikken, mens Tone Sundet (t.v.) og Ida Kyhring (t.h.) er redaksjonssjefer i Karnov. De har sterk innflytelse på produktene som tilbys abonnentene. Foto: Iván Kverme
Næringsliv

Gyldendal, Egmont-eide Cappelen, Fagbokforlaget og Universitetsforlaget, som kontrolleres av Aschehoug, har i mange år kontrollert produksjonen av litteratur myntet på advokatstanden, jurister, dommere og folk på påtalesiden i Norge.

Bøkene har stivere priser enn skjønnlitteratur i bokhandelen, man må stadig kjøpe nye reviderte opplag for å være oppdatert, og en kommentarutgave dekker ofte en hel lov eller et emne, selv om leseren kanskje bare ute etter tolkningen av to–tre paragrafer.

– Vi mente bransjen ikke var så innovativ som den kan være, og vi tror vi kan gjøre ting på en annerledes måte. Det er en av grunnene til at Karnov gikk inn i det norske markedet, sier adm. direktør Hans-Petter Nygård til Kapital Jus.

Headhuntet fra konkurrenter

Før den første lovkommentaren var publisert, måtte nykommeren rekruttere ansatte. I det stille hadde man samtaler med medarbeidere hos andre forlag. Flere likte hva de hørte og lot seg lokke over til Karnov.

To av dem er Tone Sundet og Ida Kyhring. Begge er redaksjonssjefer, og de angrer ikke på bytte av arbeidsgiver.

Karnov er ingen novise i bransjen, selv om de er utfordrere i Norge. Forlaget har eksistert i flere år, og har sitt utspring i Danmark.

Senere har det gått inn i Sverige, Frankrike, Spania og Portugal. Karnov Group er i dag børsnotert i Sverige. I Norge er eierskapet delt mellom gruppen på børs og Strawberry Holding, kontrollert av hotellkongen Petter Stordalen.

Katapulteffekt med Lovdata

Da en stab var på plass, begynte arbeidet med å bygge opp en base med kommentarer til de viktigste og mest brukte lovene i Norge.

Lansering var for 18 måneder siden, og på den korte tiden som har gått, har tjenesten fått nærmere 40.000 brukere.

– Den kanskje viktigste grunnen til at vi har lykkes så raskt, er en avtale vi har inngått med Lovdata, sier Nygård.

I stedet for å ha en bok liggende på pulten som man må slå opp i og lete seg igjennom for å finne en relevant kommentar, så kan brukerne klikke på en lenke i den aktuelle loven man leser hos Lovdata og gå direkte til Karnovs lovkommentar.

– Vi er ikke papirbasert, slik våre konkurrenter i langt større grad er, sier Sundet.

Favoritt blant studenter

Den digitale tilnærmingen har også gjort at jusstudenter har omfavnet Karnovs produkter raskt.

Studenter er jo ikke kjent for å ha god råd, men nå får de tilgang til alle lovkommentarene i stedet for å måtte velge hvilke bøker som er viktigst for dem å kjøpe på et stramt studentbudsjett. Alternativet er å vente i kø på biblioteket til boken de trenger er ledig.

– Selv om det aller meste av det vi produserer er digitalt tilgjengelig, så har vi også allerede rukket å utgi en rekke bøker. Men det vil ikke være der vi har rettet søkelyset vårt akkurat nå, sier Kyhring.

Hun har et spesielt ansvar for bokproduksjonen til forlaget.

Nylig utga Karnov en lovkommentar i papirform om beslag av førerkort. Kort tid etter utgivelsen kom Høyesterett med en dom som avklarte noen viktige prinsipper.

– I løpet av bare et par dager var våre kommentarer oppdatert for våre abonnenter hos Lovdata, sier Sundet.

Tradisjonelt ville en slik oppdatering først komme i den neste reviderte utgaven av boken som ble trykket.

Dataanalyser

Siden det meste foregår digitalt, har Karnov også god oversikt over hva leserne deres er opptatt av. Dataene analyseres, og man tilpasser og vektlegger produksjonen av nye lovkommentarer ut fra hva som er viktigst for den store brukermassen å bli oppdatert om først.

– Tvisteloven, straffeloven, aksjeloven, arbeidsmiljøloven og skatteloven er de lovene våre brukere leser mest. Den mest brukte forskriften er anskaffelsesforskriften, sier Nygård.

Forlaget har rekruttert 563 personer med juskompetanse til å skrive lovkommentarene. Disse gjennomgås av 25 fagredaktører, og det er først når de har gitt tommelen opp, at lovkommentaren blir publisert.

– Vi har nå over 60.000 individuelle lovkommentarer fordelt på nærmere 300 lover, forskrifter og konvensjoner, sier Nygård.

– Og antallet øker dag for dag. Bare i år har vi publisert 50 flere lovkommentarer, sier Sundet.

I tillegg til kommentarene som springer ut av norske lover og forskrifter, får Karnovs brukere også tilgang til forlagets omfattende kommentarbase knyttet til EUs traktater, direktiver, forordninger og dommer. Brukerne kan også laste ned ulike maler for forskjellige avtaler.

Rask inntektsvekst

Foreløpig er ikke Karnovs satsing i Norge noe som kan vise til plussresultater i regnskapsbøkene.

– Vi har brukt tiden frem til nå med å investere flere titalls millioner kroner på å bygge et godt kvalitetsprodukt. Det tar tid, sier Kyhring.

I 2021 var inntektene like i underkant av åtte millioner kroner, mens i fjor hadde de steget til nærmere 21 millioner. Nå som første tertial er tilbakelagt i år, er inntektene på 11 millioner.

– Nå dekker vi våre løpende kostnader til drift og investering, sier Nygård.

At Karnovs tekster har gjennomslag i rettsapparatet kan dokumenteres. Leser man dommer fra det siste året, refereres det stadig oftere til forlagets lovkommentarer, når tingretts-, lagmannsretts- og også høyesterettsdommere har skrevet sine avgjørelser.

Et annet parameter på selskapets utvikling er å se på bruken av tjenestene selskapet tilbyr.

I april i fjor hadde firmaet 18.500 brukere og 1,1 millioner visninger. 12 måneder senere er tallet 37.700 brukere og 4,6 millioner visninger.

– Det tyder på at abonnentene våre liker det vi produserer, og at vi er på rett vei, sier Sundet.