<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Sliter med høy turnover

Turnoveren i revisjonsbransjen er ubehagelig høy. Nå tar revisorene grep.

Tar grep: De fem store revisorfirmaene har gått sammen for å utdanne og rekruttere flere revisorer. Her representert ved adm. direktør Karen Kvalevaag i Revisorforeningen og sjef for revisjon i Deloitte, Torgeir Dahle. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen
Næringsliv

De store revisjonsselskapene vokser i ekspressfart, og behovet for arbeidskraft er enormt – både for nyutdannede og for folk med erfaring. Og selv om konkurransen om de beste økonomihodene (ja, det dreier seg fortsatt i stor grad om økonomer) er beinhard, så virker det som om revisjonsselskapene har små problemer med rekrutteringen. Revisjonsselskapene rekrutterer flest medarbeidere fra NHH og BI, og totalt har nærmere 50 prosent av de nyansatte i bransjen hatt bakgrunn fra de to studiestedene de seneste årene. Så langt er altså det meste fryd og gammen.

Problemet er imidlertid at mange av de unge og talentfulle økonomene ser ut til å gå lei etter kun få år i bransjen. Turnoveren i revisjon er svært høy, og den har ligget tett opp mot 20 prosent hos de største revisjonsselskapene de seneste årene.

Og hvorfor er det blitt slik at mange av de unge velger å rømme fra bransjen så snart det ligger et nytt tilbud på bordet?

Er det slik som mange hevder, at arbeidsdagene for en revisor er kjedelig og at de utfører arbeidsoppgaver som ingen andre gidder å gjøre? Eller kan det være alle overtidstimene? Hvem gidder å jobbe hundrevis av overtidstimer i året uten at arbeidsinnsatsen nødvendigvis gir noen boost på karrierestigen?

Jo, arbeidshverdagen er helt klart en av årsakene til at mange får en kort karriere i revisjon, men enda viktigere er nok at revisorer med noen års erfaring på baken er særdeles attraktiv arbeidskraft. Jobbtilbudene står formelig i kø, og det er fortsatt slik at revisjon er en særdeles effektiv utdannelsesinstitusjon for de andre aktørene i næringslivet.

Slik skal det også være, men nå er aktørene i revisorbransjen i ferd med å ta grep som forhåpentligvis skal få de unge til å stå noen flere år i jobben enn hva som er tilfelle i dag.

Medisinen er blant annet å gi de unge medarbeidere mer fremskutte posisjoner i organisasjonen. Revisorforeningen har vedtatt at det alltid skal være tre medlemmer under 35 år i styret, med den begrunnelse at det er viktig at de tar de yngre på alvor og gir dem reelle muligheter til å påvirke utviklingen i bransjen, mens Deloitte har opprettet et eget “Young Advisory Board”.

I tillegg er det håp om at den utstrakte satsingen på kunstig intelligens og bærekraft skal få de unge talentene til å bli værende lenger i bransjen.

Om revisorbransjen vil lykkes med sine bestrebelser gjenstår å se. Innsatsen er det ingenting å si på.

God helg og god lesning!

Bjørn Henning Grandal, utgaveansvarlig Kapital Regnskap & Rådgivning