<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Olav Thon krever enerett – og lisens

Olav Thon og eierne av Hamar-restauranten Stortorvet Gjestgiveri har ikke klart å bli enige utenfor rettssalen, og nå venter partene på dommen fra ankesaken som nylig gikk for Borgarting lagmannsrett.

Vil ha enerett: Stortorvets Gjæstgiveri er en over hundre år gammel restaurant i Oslo, og eieren Olav Thon vil ikke at noen kopierer merkenavnet.  Foto: Heiko Junge/NTB
Inside

Striden handler om merkenavn og eksklusivitet. I pandemifrie tider strømmer Oslo-folk til Olav Thons restaurant Stortorvets Gjæstgiveri, og retten må nå avgjøre om det er tillatt å kopiere dette navnet. På Hamar etablerte nemlig selskapet Madriku restauranten Stortorvet Gjestgiveri, men Olav Thon mener at han har de unike rettighetene til dette navnet.

Han vant da også saken i tingretten for to år siden, men dommen ble anket til lagmannsretten. Ankesaken er blitt utsatt flere ganger, men nylig møttes partene igjen. På grunn av høy belastning i rettsvesenet forventer ikke partene at det kommer noen dom før ut i mars måned.

Krever lisensavgift

I tingretten fikk Madriku forbud mot å bruke navnet og logoen Stortorvet Gjestgiveri, men på grunn av ankesaken har restauranten opprettholdt driften. Olav Thon krever nå også erstatning for ulovlig bruk av varemerket, en lisensavgift basert på omsetningen i restauranten fra 2015 til og med 2020                               

 I sluttinnlegget fra Thons advokat leser vi at en rimelig lisensavgift skal utgjøre fem prosent av omsetningen, i dette tilfellet vil det si ca. 1,8 millioner kroner. Hvis derimot retten finner at Madriku har handlet grovt uaktsom, kan avgiften og beløpet fordobles til 3,5 millioner.

I et siste punkt krever Olav Thon også at selskapets styreleder stilles solidarisk ansvarlig.

Feilbestillinger

Madriku bestrider kravet om lisensavgift av en slik størrelse som Olav Thon krever, og mener dessuten at navnet eller logoen Stortorvets Gjæstgiveri ikke har oppnådd enerett som et innarbeidet varemerke hverken i hele landet eller isolert i Hamar-regionen.

Selskapet på Hamar mener også at det ikke er noen grunn til å tro at gjennomsnittsbrukeren blir forledet til å tro at det er noen kommersiell forbindelse mellom de to partenes virksomhet.

Madriku innrømmer likevel at det har skjedd feilbestillinger, at reservasjoner til bord på de to restaurantene har havnet i feil by, men mener at det ikke har noen betydning for saken. 

“Begge parter må leve med at faktisk forveksling kan skje, og eventuelle feilbestillinger kan enkelt unngås ved at begge parter angir restaurantenes beliggenhet,” heter det i sluttinnlegget fra Madrikus advokat.