<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Vil ta Lotto-krangel til Høyesterett

To ganger har tidligere toppsjef i Norsk Tipping, Reidar Nordby jr., tapt mot sin gamle arbeidsgiver i retten. Nå prøver han en siste mulighet og anker striden om Lotto-navnet inn for landets øverste domstol.

Måtte gå: Reidar Nordby jr. (73) var adm. dir. i Norsk Tipping fra 1989 til 2007, men måtte gå av grunnet manglende rapportering om at selskapets midler. Her er han avbildet fra sin tid i sjefsstolen sammen med daværende miljøvernminister, Knut Arild Hareide (t.h.).  Bjørn Sigurdsøn / NTB .
Inside

Reidar Nordby jr. (73) var adm. dir. i Norsk Tipping fra 1989 til 2007, men måtte gå av grunnet manglende rapportering om at selskapets midler ble brukt til betaling for hagearbeid hjemme hos ham selv. I etterkant av havnet han i retten mot sin tidligere arbeidsgiver, en strid som til slutt ble løst ved et forlik.

Men nå er Nordby i gang med en ny rettsmaraton mot pengespillmonopolisten. Denne gangen dreier det seg om bruk av ordmerket LOTTO, som Norsk Tipping varemerkeregistrerte i 2004. Sammen med sønnen er Reidar Nordby jr. nemlig deleier i selskapet Multilot, hvis datterselskap Snapchance.no tidligere het Fotolotto.

Gir seg ikke: Reidar Nordby jr. prøver å få Høyesterett til å behandle navnestriden han har gående med sin tidligere arbeidsgiver. Iván Kverme

Både tingretten og lagmannsretten har konkludert med at Fotolotto krenker rettighetene til Norsk Tippings varemerke. I tillegg til egne saksomkostninger måtte saksøkte, som har endret navn til Snapchance.no, dekke motpartens saksomkostninger med til sammen oppunder to millioner kroner.

Satt på innsiden

– Vi har nok en gang fått fullt medhold i at bruken av kjennetegnet Fotolotto utgjør en krenkelse av Norsk Tippings varemerke. Det er et varemerke som både er gyldig registrert og innarbeidet i Norge, sier prosessfullmektig for Norsk Tipping, advokat og partner Thomas Rieber-Mohn i CMS Kluge. 

Vi har nok en gang fått fullt medhold i at bruken av kjennetegnet Fotolotto utgjør en krenkelse av Norsk Tipping sitt varemerke.
Thomas Rieber-Mohn, advokat CMS Kluge

– Har det vært spesielt at denne striden står mot den tidligere sjefen i Norsk Tipping?

– Egentlig ikke. Det er jo ett av mange faktiske momenter i saken, og typisk et poeng som pressen vil merke seg, men det har ikke påvirket hvordan aktørene har opptrådt i saken. Dette er en saklig uenighet om hva som følger av jusen. Saken er avgjort på bakgrunn av varemerkeretten, men fra vår side har vi også påberopt oss markedsføringslovens bestemmelser som et alternativt rettsgrunnlag, og etter denne loven er det et relevant rettslig moment at den som nå er konkurrent, tidligere har sittet på innsiden hos den som har rettigheten til kjennetegnet, forklarer Rieber-Mohn.

Siste mulighet: To nederlag til tross, Reidar Nordby jr. & Co setter sin lit til landets øverste domstol. Foto: NTB

Samarbeid med Right to Play

Fotolotto ble stiftet i juli 2015, med Reidar Nordby jr. som styreleder, med bakgrunn i Lotteritilsynets utlysninger av lotteritillatelser i mars samme år. To år senere fikk Fotolotto, som entreprenør for den humanitære stiftelsen Right to Play, tillatelse til å avholde lotteri med omsetning inntil 300 millioner kroner pr. kalenderår. Ideen er å knytte sammen loddseddelen med bilde av den som kjøper loddet og at vinnerne blir gjort kjent ved at bildet blir publisert. Foreløpig har dette resultert i magre inntekter for Right to Play.

Full seier: Advokat og partner Thomas Rieber-Mohn i CMS Kluge vant saken for Norsk Tipping i lagmannsretten. CMS Kluge

Men navnevalget likte Norsk Tipping dårlig, og nylig gav også Borgarting lagmannsrett dem medhold. I dommen går det frem at navnet innebærer assossiasjonsfare, pluss at bruken av Fotolotto medførte skade på Lottos særpreg, og at det forelå urimelig utnyttelse av særpreg og anseelse.

Det er Nicholas Foss Barbantonis, prosessfullmektig for Snapchance (tidligere Fotolotto) og advokat i Simonsen Vogt Wiig, uenig i. På vegne av sin klient har han anket saken inn for Høyesterett og håper at den vil slippe inn til behandling.

– Min klient vant frem for både Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter. Begrepet “lotto” er et vanlig appellativ i norsk språk. Det betegner en type spill, sier advokaten, som mener lagmannsretten trår feil når den legger til grunn at “lotto” i ren ordform er Norsk Tippings velkjente varemerke.

– Markedsundersøkelser fra begge parter viser at den relevante omsetningskretsen ikke kun assosierer “lotto” med Norsk Tipping, men har en langt bredere forståelse av begrepet. Begrepet assosieres med den generiske tilfeldighetsspillformen lotto, sier Barbantonis.

Markedsundersøkelser fra begge parter viser at den relevante omsetningskretsen ikke kun assosierer ‘lotto’ med Norsk Tipping, men har en langt bredere forståelse av begrepet.
Nicholas Foss Barbantonis, advokat i Simonsen Vogt Wiig

I strid med EU-domstolen

Han hevder også lagmannsrettens vurdering av assosiasjonsfaren er problematisk, fordi den fokuserer utelukkende på merkets påstått innarbeidede særpreg.

– Dette strider mot klar rettspraksis fra EU-domstolen, hvor det følger at terskelen for å konstatere assosiasjonsfare øker jo mindre “iboende” særpreget det velkjente merket er. En relevant analogi vil være cola. Forbrukere assosierer selvsagt cola med Coca-Cola. Forbrukerne forstår likevel at cola er en brussmak. Coca-Cola har ikke enerett til begrepet cola, og kan selvsagt ikke nekte PepsiCo å kalle sitt produkt Pepsi Cola, utdyper Barbantonis.

Går til topps: – Saken er høyst prinsipiell og vil ha svært stor betydning i senere saker, mener advokat Nicholas Foss Barbantonis i Simonsen Vogt Wiig. SVW

– Bare 10 prosent av sivile saker slipper inn i Høyesterett, hvorfor mener du dette er et tema som landets øverste dommere bør bruke tid på å behandle?

– Saken er høyst prinsipiell og vil ha svært stor betydning i senere saker. Domstolenes konklusjoner er uforenelige med praksis fra Patentstyret og klagenemnda, samt EUs immaterialrettskontor, om at begrepet “lotto” ikke skal kunne monopoliseres. Høyesterett får nå muligheten til å avklare rekkevidden av beskyttelsesverdige interesser for begreper uten iboende særpreg, som “lotto”. Saken vil også bidra til å klarlegge om det er anledning til å forby tredjeparter fra å bruke noens velkjente deskriptive varemerke som delbetegnelse for å beskrive alternative produkter og tjenester, avslutter advokaten.

Snapchance.no gikk i 2020 og 2019 til sammen 11 millioner kroner i minus. Fra 2017 til 2020 har Multilot tapt til sammen 56 millioner kroner.