<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NT7T3W7" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Straffreduksjon for eks-utelivsbaron

Mumtaz Bobby Chaudhry, tidligere kjent som utelivsbaron og ølagent i selskapet Oslo Bar Konsept, fikk nylig straffen mot seg redusert. Men retten mener fortsatt at han med viten og vilje fikk utbetalt sykepenger han ikke hadde krav på.

Forsett: ”Chaudhry var klar over at han søkte om og fikk utbetalt sykepenger som han ikke var berettiget til i det omfang som tiltalen gjelder“, skriver Eidsivating lagmannsrett i den ferske dommen mot Mumtaz Bobby Chaudhry. Foto: Vidar Ruud/NTB
Inside

Chaudhry ble i 2016 dømt til tre år og seks måneders fengsel for en rekke forhold. Han mistet i tillegg retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, måtte tåle inndraging av snaut 4,7 millioner og ble pålagt å betale erstatning på drøyt 700.000 kroner til Skatt øst. Borgarting lagmannsrett reduserte senere fengselsstraffen til tre år og tre måneder, men anken over inndragningen ble forkastet.

På tampen av fjoråret ble det kjent at Gjenopptakelseskommisjonen åpnet for en ny vurdering av den delen av saken som omhandlet grovt trygdebedrageri. Dommene er blant annet basert på at Chaudhry skal ha fortiet utenlandsopphold, samt at han var i arbeid, i samme periode som han mottok støtte fra Nav. Senere rettspraksis har ført til nytolkning av reglene på dette området. Dermed ble tiltalen mot Chaudhry endret, hvorpå han erkjente straffskyld.

I gjenopptagelsessaken sluttet Eidsivating lagmannsrett seg langt på vei til de vurderinger Borgarting lagmannsrett foretok. Grunnlaget for den urettmessige betalingen ble redusert med rundt 145.000 kroner etter tiltalen. Dette medførte en tilsvarende reduksjon i inndragningsbeløpet, men retten mente det ikke kunne medføre noen reduksjon av straffen.

“Derimot mener lagmannsretten at straffen bør reduseres noe som følge av Chaudhrys erkjennelse av straffskyld i gjenåpningssaken,” skriver dommeren, som kom frem til at en passende straff var fengsel i tre år og en måned.

Chaudhrys advokat, Lars Mathias Enger i Furuholmen Dietrichson, har ikke besvart Kapitals henvendelse i sakens anledning.